cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Clo
Mật rỉ đường (làm sạch nước, Mới 100%... (mã hs mật rỉ đường l/ mã hs của mật rỉ đường)
Clo lỏng
Cl2 ≥ 99.5%
Clo mẫu nhỏ dạng viên tròn , trọng lượng 1.68gram/viên, bán kính 12mm (đựng trong hộp dùng trong phòng thí nghiệm)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 28:Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị