cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Argon
Khí Argon (Ar)/Gaseous Argon- Gar (with T-Valve) (N.W: 57.5 Kgs/ 1 Chai).... (mã hs khí argon ar// mã hs của khí argon a)
Khí Argon 6m3 (11kg/bình)... (mã hs khí argon 6m3/ mã hs của khí argon 6m)
Khí Argon 6m3(11kg/bình)... (mã hs khí argon 6m31/ mã hs của khí argon 6m)
Cụm chai Ac- gôn 132m3 công nghiệp GARI120160020... (mã hs cụm chai ac gô/ mã hs của cụm chai ac)
ARGON LỎNG N4.0 XL45 (214kg) (Khí argon lỏng, thành phần: argon 99,999%) (Hàng mới 100%).... (mã hs argon lỏng n40/ mã hs của argon lỏng n)
Khí Argon 10L/bình Hàng mới 100%.... (mã hs khí argon 10l/b/ mã hs của khí argon 10)
Khí Argon 5.5 (Ar). (Hàng mới 100%)... (mã hs khí argon 55/ mã hs của khí argon 5)
Khí Argon. Loại 11.5kg/chai, 1UNA1 chai... (mã hs khí argon loại/ mã hs của khí argon l)
Argon lòng/ Liquid Argon... (mã hs argon lòng/ liq/ mã hs của argon lòng/)
Khí CO2 hoá lỏng nồng độ >/ 99.9%, hàng mới 100%.... (mã hs khí co2 hoá lỏn/ mã hs của khí co2 hoá)
Nạp khí argon, hàng mới 100%... (mã hs nạp khí argon/ mã hs của nạp khí argo)
ARGON LỎNG TK CAO- GIAO KG HĐ KG (Thành phần: Argon 99,999%), hàng mới 100%... (mã hs argon lỏng tk c/ mã hs của argon lỏng t)
Khí Argon- Loại 11.5 kg/Chai... (mã hs khí argon loại/ mã hs của khí argon l)
Argon lỏng (200kg/bồn)... (mã hs argon lỏng 200/ mã hs của argon lỏng)
Khí Argon loại 47L(Gas Argon-Gar) (1 chai 12 kg)... (mã hs khí argon loại/ mã hs của khí argon lo)
Khí Argon (Dùng để đốt, đánh bóng kim loại và bắn laze)... (mã hs khí argon dùng/ mã hs của khí argon d)
Argon lỏng công nghiệp (khí lỏng Argon)... (mã hs argon lỏng công/ mã hs của argon lỏng c)
KHÍ ARGON_ (GASEOUS ARGON- GAr)_(NW 11.5 kg/chai)... (mã hs khí argon gas/ mã hs của khí argon)
KHÍ CACBONIC_(CARBON DIOXIDE- CO2)_(NW 30 kg/chai)... (mã hs khí cacbonicc/ mã hs của khí cacbonic)
Khí Alphagaz Argon AR chai (10.5m3/chai, 50lít/200B), hàng mới 100%... (mã hs khí alphagaz ar/ mã hs của khí alphagaz)
Khí Argon Arcal 1 (khí Argon) 1 chai(10.5m3/chai), (chai 50L/200B), hàng mới 100%... (mã hs khí argon arcal/ mã hs của khí argon ar)
Khí Argon to (40 lít) (KĐ); hàng mới 100%.... (mã hs khí argon to 4/ mã hs của khí argon to)
Khí hỗn hợp (80% Argon + 20% CO2)... (mã hs khí hỗn hợp 80/ mã hs của khí hỗn hợp)
Khí Argon 5.0 99.999% (Ar) (đóng gói 40L/bình). Hàng mới 100%... (mã hs khí argon 50 9/ mã hs của khí argon 5)
KHÍ ARGON (NW11.5 kg/chai; GW65 kg/chai)... (mã hs khí argon nw11/ mã hs của khí argon n)
Khí Alphagaz N2 chai 50L/200B. Hàng mới 100%... (mã hs khí alphagaz n2/ mã hs của khí alphagaz)
Khí Argon Alphagaz Ar chai 10L/150B... (mã hs khí argon alpha/ mã hs của khí argon al)
Khí Argon XL45, (214kg/ bình), (Hàng mới 100%)... (mã hs khí argon xl45/ mã hs của khí argon xl)
Khí Argon- Gaseous Argon. Loại 11.5 kg/chai... (mã hs khí argon gase/ mã hs của khí argon g)
Khí Argon 10L/bình Hàng mới 100%... (mã hs khí argon 10l/b/ mã hs của khí argon 10)
Khí Argon (Ar), đựng trong bình 10 lít, hàng mới 100%... (mã hs khí argon ar/ mã hs của khí argon a)
Argon lỏng công nghiệp (Liquid Argon), mới 100%... (mã hs argon lỏng công/ mã hs của argon lỏng c)
ARGON LỎNG... (mã hs argon lỏng/ mã hs của argon lỏng)
Khí Argon to (40 lít) (KĐ); hàng mới 100%... (mã hs khí argon to 4/ mã hs của khí argon to)
Khí hỗn hợp 80% Argon + 20 % CO2... (mã hs khí hỗn hợp 80%/ mã hs của khí hỗn hợp)
Arcal 1 chai 50L/200B... (mã hs arcal 1 chai 50/ mã hs của arcal 1 chai)
KHÍ Argon (Argon Gas). LOẠI 11.5 KG/CHAI... (mã hs khí argon argo/ mã hs của khí argon a)
Khí Argon dạng lỏng... (mã hs khí argon dạng/ mã hs của khí argon dạ)
Khí Argon (áp suất 150 bar, dung tích 1 bình 40 lít) (Số lượng 90 bình)... (mã hs khí argon áp s/ mã hs của khí argon á)
KHÍ ARGON (NW 11.5 kg/chai)... (mã hs khí argon nw 1/ mã hs của khí argon n)
Khí Argon- (NW11.5kg/chai; GW65 kg/chai)... (mã hs khí argon nw1/ mã hs của khí argon)
Khí Argon dung tích 40L... (mã hs khí argon dung/ mã hs của khí argon du)
Argon lỏng. Loại 124kg/bình. 1UNA1bình... (mã hs argon lỏng loạ/ mã hs của argon lỏng)
Khí Argon (47 Lit/Chai)... (mã hs khí argon 47 l/ mã hs của khí argon 4)
Khí Argon (Ar); Dung tích:40 lít; áp suất:150 bar; chất lượng: 99,999%; hàng mới 100%... (mã hs khí argon ar;/ mã hs của khí argon a)
Khí Argon 40L, hàng mới 100%... (mã hs khí argon 40l/ mã hs của khí argon 40)
KHÍ LỎNG ARGON... (mã hs khí lỏng argon/ mã hs của khí lỏng arg)
Khí Ar 99.995%, chứa trong bình 40L, áp suất 150 bar, hàng mới 100%... (mã hs khí ar 99995%/ mã hs của khí ar 9999)
KHÍ Argon. Loại 11.5kg/chai... (mã hs khí argon loại/ mã hs của khí argon l)
Khí argon (99.999%), (11kg/chai), hàng mới 100%... (mã hs khí argon 999/ mã hs của khí argon 9)
KHÍ ARGON... (mã hs khí argon/ mã hs của khí argon)
Argon (Gas Argon) vol 47L... (mã hs argon gas argo/ mã hs của argon gas a)
Khí Argon, 40L/ bình... (mã hs khí argon 40l// mã hs của khí argon 4)
Argon
Độ tinh khiết > 99,999%
Argon ( Khí Ar lỏng) Nồng độ >= 99,99%
Argon lỏng nồng độ >/= 99,95% dùng cho hàn CN mới 100%
Argon lỏng nồng độ >/=99,95% dùng cho hàn CN ,mới 100%
Argon lỏng nồng độ >/=99,95% dùng cho han CN, mới 100%
Argon lỏng nồng độ >/=99,95% dùng cho hàn cn, mơi 100%
Argon lỏng nồng độ >/=99,95% dùng cho hàn CN, mới 100%
Khí Argon 5.5 dạng nén (01 bình 47L bằng thép 150bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (04 bình 47L bằng thép 150bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (07 bình 50L bằng thép 200bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (09 bình 50L bằng thép 200bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (11 bình 47L bằng thép 150bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (19 bình 50L bằng thép 150bar)
Khí Argon 5.5 dạng nén (31 bình 50L bằng thép 150bar)
Khí Argon 5.5, 47 L/chai, 150 bar, 7.5 m3
Khí Argon hóa lỏng
Khí argon hóa lỏng hàm lựong 99,995% do TQSX
Khí Argon hoá lỏng hàm lượng 99.995% do TQSX
Khí Argon hóa lỏng hàm lượng đạt 99,999% do Trung Quốc sản xuất
Khí Argon hóa lỏng hàm lượng: 99.995% do TQSX
Khí argon hoá lỏng, hàm lượng 99,995%, do TQSX
kHí argon hóa lỏng, hàm lượng 99,995%, do TQsx
Khí Argon hóa lỏng, hàm lượng 99.995%, do TQSX
Khí Argon hóa lỏng, Hl 99.995% do TQSX
Khí Argon hóa lỏng, HL 99.995%, do TQ sx
Khí Argon hóa lỏng, HL99.995% do TQsx
Khí Argon hóa lỏng, HL99.999%, do TQSX
Khí Argon lỏng
Khí ARGON lỏng do Trung Quốc sản xuất, độ tinh khiết trên 99,999%
Khí Argon lỏng hàm lượng > 99,999% trung quốc sản xuất mới 100% ( dùng cho hàn CN)
Khí Argon lỏng hàm lượng >99,999% trung quốc sản xuất mới 100% ( dùng cho hàn CN )
Khí Argon lỏng hàm lượng 99,999% trung quốc sản xuất mới 100% (dùng cho hàn CN)
Khí Công nghiệp hóa lỏng argon >99,999% do TQSX
Khí Argon lỏng hàm lượng > 99,999% trung quốc sản xuất mới 100% ( dùng cho hàn CN)
Khí Argon lỏng hàm lượng >99,999% trung quốc sản xuất mới 100% ( dùng cho hàn CN )
Khí Argon lỏng hàm lượng 99,999% trung quốc sản xuất mới 100% (dùng cho hàn CN)
Khí Argon 5.5 dạng nén (04 bình 47L bằng thép 150bar)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 28:Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị