cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phospho
YELLOW PHOSPHORUS (P4: 99.9% Min; As: 150 ppm Max; S: 50 ppm Max)... (mã hs yellow phosphor/ mã hs của yellow phosp)
Phospho Vàng. Ma CAS: 7723-14-0. CT hoa hoc P4.Ham luong phot pho:99.9% min. Ham luong arsenic:150ppm max.Ham luong S:50ppm max.Hang moi 100%, xuat xu Viet Nam. OF: 2520USD.Dong trong 252thung... (mã hs phospho vàng m/ mã hs của phospho vàng)
Phốt pho vàng (yellow phosphorus) Hàm luợng phốt pho P4:99,9% min,hàm luợng Arsenic: 150ppm max. HL S:100PPM max.hàng đóng 200kg/thùng.mới 100%... (mã hs phốt pho vàng/ mã hs của phốt pho vàn)
Phốt pho vàng
P4=99,9%; tạp chất 0,1%
Bột Phosphorus (Red Phosphorus) dùng để sx chổi than. Mới 100%
Phốt pho đỏ P, chai 500g, hoá chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%
Phốt pho vàng ( Yellow phosphorus) , hàng mới 100%.
Phốt pho vàng ( Yellow phosphorus) hàng mới 100%.
Yellow Phosphorus (phốt pho vàng ) , hoá chất dạng lỏng , xuất xứ Việt Nam. Đóng trong 160 thùng .
Yellow Phosphorus (phốt pho vàng ) , xuất xứ Việt Nam. Đóng trong 192 thùng . NW: 200kg/thùng , GW: 250kg/thùng.
Phốt pho đỏ P, chai 500g, hoá chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%
Yellow Phosphorus (phốt pho vàng ) , xuất xứ Việt Nam. Đóng trong 192 thùng . NW: 200kg/thùng , GW: 250kg/thùng.
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 28:Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị