cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng khan
AMMONIA khan 99,5%, công thức hóa học NH3, dùng trong công nghiệp sản xuất phân bón. Tổng trọng lượng: 2.806,631MT, đơn giá 323USD/MT. Tổng trị giá 906.541,81USD... (mã hs ammonia khan 99/ mã hs của ammonia khan)
Khí NH3 (ammonia, 6N5: 930L: 450kg: CGA720) Mã CAS: 7664-41-7, dạng khan. Bình chứa khí khai theo tờ khai tạm nhập khác. Hàng mới 100%... (mã hs khí nh3 ammoni/ mã hs của khí nh3 amm)
Khí NH3 N6.0 chai 480 kg. Hàng mới100%... (mã hs khí nh3 n60 ch/ mã hs của khí nh3 n60)
Khí NH3 99,999% (1 bình chứa 480 kg, 4 bình chứa 1920 kg), Hàng mới 100%... (mã hs khí nh3 99999%/ mã hs của khí nh3 999)
Khí Ammonia (NH3) 5.5N, mới 100%... (mã hs khí ammonia nh/ mã hs của khí ammonia)
Khí Amoniac (NH3) chứa trong bình bằng thép không rỉ (480 kg/chai). Hàng mới 100%... (mã hs khí amoniac nh/ mã hs của khí amoniac)
AMMONIA (NH3) +/- 5 % DạNG KHAN
AMMONIA (NH3) +/- 5%
AMMONIA (NH3) +/- 5% DạNG KHAN
AMMONIA (NH3) +/-3% DANG KHAN
AMMONIA khan 99.5%
AMONIAC (NH3) +/- 5% DạNG KHAN
AMONIAC (NH3) DạNG KHAN +/- 3%
AMONIAC (NH3) DạNG KHAN +/- 5%
AMONIAC DạNG KHAN +/- 5%
Anhydrous Ammonia (NH3)
Anhydrous Ammonia (NH3) +/- 5%
Bình chứa khí NH3 (58L) - 18102151 (Hàng mới 100%), Hiệu: ISC
Khi Amoniac dang khan -NH3
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 28:Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị