cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Natri bromua hoặc kali bromua
Hóa chất: Potassium bromide, For IR Spectroscopy- KBr; CAS 7758-02-3; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 100g/chai. Mới 100%... (mã hs hóa chất potas/ mã hs của hóa chất po)
Hóa chất công nghiệp
Natri bromua, dạng bột.
Sodium Bromide Brine
Potassium Bromua - KBr
Vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất hóa phẩm khoan dầu khí: Chất Sodium Bromide Brine thành phần là Natri Bromua dạng bột
Natri Bromua » 50% trong nước, dạng lỏng.
Hóa chất công nghiệp: Potassium Bromua - KBr, dùng trong công nghiệp ảnh
Kali bromua, dạng bột màu trắng
BROMIDE STVàARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NABR IN H2O 1000 MG/L BR- CERTIPUR
Hoá chất công nghiệp ảnh :Potassium Bromua-KBr- Dạng tinh thể,Hàng mới 100%
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : 34257-1L-R 0,1 mol/L Potassium Bromid
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : 43147-100ML Bromide Standard for IC
Hóa chất Potassium bromide (KBr) 500g/chai
Kali bromua KBr, chai 500g, hoá chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%
POTASSIUM BROMIDE GR HóA CHấT TINH KHIếT PHÂN TíCH ACS,REAG. PH EUR
Potassium bromide KBr , đóng gói 500g/chai, hoá chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%
Potassium bromide KBr(Dùng trong thí nghiệm) 500g/chai
Potassium bromide, KBr
Potassium Bromua (TKPT) KBr
Sodium bromide NaBr , đóng gói 500g/chai, hoá chất tinh khiết dùng cho phòng thí nghiệm, hàng mới 100%
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 28:Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị