cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Axetylen
Khí Acetylen ùng cho thiết bị máy móc trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs khí acetylen ùn/ mã hs của khí acetylen)
Khí Acetylene tinh khiết (C2H2) 99,6%,CAS: 74-86-2, đóng trong bình thép 40L hình trụ, trọng lượng 5 kg/bình, dùng cho máy và thiết bị phân tích, mới 100%,... (mã hs khí acetylene t/ mã hs của khí acetylen)
Khí Acetylene/C2H2 (40L)... (mã hs khí acetylene/c/ mã hs của khí acetylen)
Khí Acetylen chứa trong chai 41 lít... (mã hs khí acetylen ch/ mã hs của khí acetylen)
Chai khí ACETYLENE A-40 FILLING-905026... (mã hs chai khí acetyl/ mã hs của chai khí ace)
Khí C2H2 chứa trong chai 40L/6.5 kg, hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 chứa t/ mã hs của khí c2h2 chứ)
Khí Acetylen 98.5% (C2H2) (đóng gói 40L/bình). Hàng mới 100%... (mã hs khí acetylen 98/ mã hs của khí acetylen)
Khí C2H2. Hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 hàng/ mã hs của khí c2h2 hà)
Khí ACETYLENE A-40, hàng mới 100% dùng cho ngành hàng hải... (mã hs khí acetylene a/ mã hs của khí acetylen)
Khí Axetylen (NW 6 kg; GW 54 kg)... (mã hs khí axetylen n/ mã hs của khí axetylen)
SUP- C2H2 chai 41L/20B. Hàng mới 100%... (mã hs sup c2h2 chai/ mã hs của sup c2h2 ch)
Khí Acetylen (Acetylene-C2H2). Loại 6kg/chai... (mã hs khí acetylen a/ mã hs của khí acetylen)
Khí Acetylene 98% (C2H2) (Theo PO: SOC/Q2019-12-30), hàng mới 100%... (mã hs khí acetylene 9/ mã hs của khí acetylen)
Khí Acetylen.Loại 54kg/chai (GW)i... (mã hs khí acetylenlo/ mã hs của khí acetylen)
Acetylene (C2H2) loại chai 41L, hàng mới 100%... (mã hs acetylene c2h2/ mã hs của acetylene c)
Khí Acetylen (Chi tiết P25(kg/cm2), chai 3m3, 41 lít)... (mã hs khí acetylen c/ mã hs của khí acetylen)
Khí acetylen (NW 6 kg/chai)... (mã hs khí acetylen n/ mã hs của khí acetylen)
Khí axetylen... (mã hs khí axetylen/ mã hs của khí axetylen)
Khí Acetylen. Loại 54kg/chai (GW)... (mã hs khí acetylen l/ mã hs của khí acetylen)
Khí C2H2 (Axetylen); hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 axety/ mã hs của khí c2h2 ax)
Axetylen (C2H2)
Độ thuần > 99,7%
khí Acetylene3.5@ 40L, 15bar, 5 kg (refill)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 29:Hóa chất hữu cơ