cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyt)
 Ethyl vaniline
Ethyl vaniline - Nguyên liệu sản xuất thuốc, Ethyl vaniline, dạng bộ
Chất tạo hương tổng hợp dùng trong thực phẩm: EUROVANILLIN AROMATIC (ETHYL VANILLIN) Hàng mới 100%
Chất tạo hương tổng hợp dùng trong thực phẩm: EuroVanillin Aromatic (Ethyl Vanillin). Hàng mới 100%
ETHYL VANILLIN. Aldehyt Hóa chất hữu cơ
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 29:Hóa chất hữu cơ