cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Anhydrit axetic
Hóa chất Acetic anhydride, for analysis (mã: A/0480/PB17 2,5 lít/chai) sử dụng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất acetic/ mã hs của hóa chất ace)
ACETIC ANHYDRIDE GR HóA CHấT TINH KHIếT PHÂN TíCH ACS,ISO,REAG. PH EUR
ANTI-SCALE CORROSON ( chứa 25% axit acetic, 15% axit citric, 60% la nước )
Chất ACETIC ANHYDRIDE ( hoá chất hữu cơ dùng cho sản xuất tinh bột )
Chất Acetic Anhydride (Hoá chất hữu cơ dùng cho sản xuất tinh bột)
Hóa chất Acetic anhydride,mới 100%,dùng trong phòng thí nghiệm hóa,CT:C4H6O3,đóng gói 20kg/can
HóA CHấT ANHYDRIT AXETIC (không dùng trong thực phẩm)
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : Acetic anhydride reagent grade ACS ISO - chai 1lit - ((CH3CO)2O).Hàng mới 100%
Hóa chất Acetic anhydride,mới 100%,dùng trong phòng thí nghiệm hóa,CT:C4H6O3,đóng gói 20kg/can
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 29:Hóa chất hữu cơ