cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Methionin
MetAMINO DL-METHIONINE FEED GRADE 99%- Chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- Hàng phù hợp TT02/2019/TT-BNNPTNN, Hàng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC... (mã hs metamino dlmet/ mã hs của metamino dl)
Rhodimet NP 99 (DL- Methionine) (phụ gia dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi) Hàng nhập theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs rhodimet np 99/ mã hs của rhodimet np)
PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI: METAMINO (R) DL-METHIONINE FEED GRADE 99% (1.600 Bao, 25KGS/Bao). Danh mục TĂCN mã: 2.1.9. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ gia thức ăn/ mã hs của phụ gia thức)
Methionine-Bổ sung Axit amin cho thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs methioninebổ s/ mã hs của methionineb)
Chất phụ gia dùng trong SX TACN: DL-Metionine 90%... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
L-Methionine. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất và bán thành phẩm
Methionin. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất và bán thành phẩm
Acid amine bổ sung thức ăn chăn nuôi: DL-METHIONINE FEED GRADE 99%; Lot: 111107A4, 111105A5; NSX: 11/2011, HSD: 11/2016; Quy cách: 25kg/bao
ALIMET FEED SUPPLEMENT(Bổ sung DL-Methionine cho thức ăn gia súc - Hàng NK theo QD 88/QD-BNN)
ALIMET-FEED SUPPLEMENT (DL-METHIONINE) Bổ sung DL Methionine cho thức ăn chăn nuôi - Hàng NK theo QD 88/QD-BNN
Chất bổ trợ thức ăn chăn nuôi - DL-Methionine 99 % Feed Grade
Chất bổ trợ thức ăn chăn nuôi - DL-Methionine Feed Grade 99% (hàng đóng đồng nhất: 25 kg Net/ Bao)
DL - Methionine 99% - Axit amin tổng hợp - Phụ gia dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi
DL - Methionine Feed Grade ( Axit amin tổng hợp - dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Hàng Nk theo QD 90/QD-BNN
DL - METHIONINE FEED GRADE ( METHIONINE ) - Chất phụ gia trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
DL - METHIONINE FEED GRADE (METHIONINE) - Chất phụ gia trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
DL - METHIONINE FEED GRADE (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
DL - METHIONINE FEED GRADE, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
DL methionine 99pct feed grade, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011
DL- METHIONINE FEED GRADE ( METHIONINE) - Chất phụ gia trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
DL -METHIONINE FEED GRADE (Bổ sung axít amin cho thức ăn chăn nuôi - Hàng NK theo QD 90/QD-BNN)
DL- METHIONINE FEED GRADE (METHIONINE) - Chất phụ gia trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
DL- METHIONINE FEED GRADE . Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
DL- METHIONINE feed grade : Axit amin tổng hợp dùng chế biến thức ăn gia súc
DL- METHIONINE, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
DL-METHIONINE (chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)
DL-METHIONINE (Nguyên liệu dược) Lot: 20111220; 20111226; Date: 2014
DL-METHIONINE 99 % feed grade - Axit amin tổng hợp dùng chế biến thức ăn gia súc
DL-METHIONINE 99 PCT FEED GRADE (axit amin tổng hợp - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) trang 3 mục 10 qđ 90/2006/qđ - BNN ngày 02/10/2006. Qui cách : 25kg/bao
DL-METHIONINE 99 PCT FEED GRADE- Các Axit Amin tổng hợp (Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn muôi)
DL-METHIONINE feed grade - Axit amin tổng hợp dùng chế biến thức ăn gia súc
DL-Methionine Feed Grade - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,phù hợp theo QĐ90/BNN-PTNT. Đóng bao 25 Kg/bao,1000 Kg/bao và 750 Kg/bao.
DL-METHIONINE FEED GRADE ( METHIONINE) - Chất phụ gia trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
DL-METHIONINE FEED GRADE (Nguyên liệu SXTACN), Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN. TC 2cont20 = 40 tấn (1600 bao, 25kg/bao)
DL-METHIONINE FEED GRADE 99% (Bổ sung axít amin cho thức ăn chăn nuôi - Hàng NK theo QD 90/QD-BNN)
DL-METHIONINE FEED GRADE 99% (Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi)
DL-Methionine Feed Grade 99% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNN ngày 2/10/2006, 25kg/bao, tổng 800 bao, mới 100%
DL-METHIONINE FEED GRADE nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
DL-METHIONINE FEED GRADE, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006.
DL-METHIONINE. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Đóng gói 25kg/bao xếp trên 20 pallets (800 bao)
L-menthionine - Methionine
L-Methionine for synthesis hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
METAMINO DL-METHIONINE FEED GRADE (chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)
MetAmino DL-Methionine Feed Grade 99% (Axít amin tổng hợp - dùng trong thức ăn chăn nuôi)
MetAMINO DL-METHIONINE feed grade 99% : Axit amin tổng hợp dùng chế biến thức ăn gia súc
MetAmino R DL- Methionine Feed Grade 99% (Axít amin tổng hợp - phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi)
MetAMINO R DL-Methionine Feed Grade 99% (Axít amin tổng hợp) dùng trong thức ăn chăn nuôi, TC: 1cont20 =20Tấn(NW) = 20,502Tấn(GW) = 800Bao = 20Pallets
METHIONINE (chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi). 25KG/BAO
Methionine Hydroxy Analog Feed Grade (Axít amin tổng hợp - phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi)
METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM ( Cung cấp axit amin trong thức ăn chăn nuôi).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 2037 QĐ90/2006
Methionine, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011
MHA - METHINONINE (PHụ GIA DùNG TRONG SảN XUấT TĂCN)
MHA - METHINONINE (Phụ gia dùng trong SX TĂCN)
MHA - METHIONINE (PHụ GIA DùNG TRONG SảN XUấT TAWCN)
MHA - METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM ( Bổ sung Methionine trong thức ăn chăn nuôi ) ,Hàng Quyết định số 65 /2007/QĐ-BNN ngày 03 /72007
MHA - METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
MHA - METHIONINE HYDROXY ANNALOGUE CALCIUM ( Bổ sung methionine trong thức ăn chăn nuôi ), Hàng thuộc quyết định 65/2007/QĐ-BNN Ngày 03/07/2007
MHA (METHIONIENE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM). Bổ sung Methioniene trong thức ăn chăn nuôi.
MHA (METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM) - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 65/2007/QĐ-BNN - Hàng đóng 800 bao = 20 pallet, 25kg/bao
MHA- METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 65/2007/QĐ-BNN. Hàng đóng bao 25kg/bao trên 20 pallet 40bao/pallet
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM - NLSXTĂ Chăn nuôi -Hàng phù hợp QĐ90/2006/BNN
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM (Nguyên liệu SX bổ sung thức ăn chăn nuôi)
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM( Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn gia súc )
MHA-Methionine Hydroxy Analogue Calcium, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP.
Nguyên liệu Dược: L-METHIONINE (HD: 04/10/11 ->04/10/14, Batch No: 119422)
Nguyên liệu Dược: L-METHIONINE (HD: 13/06/11 ->13/06/14, Batch No: 119362)
Nguyên liệu sản suất thức ăn gia súc: DL- Methionine Feed Grade.Nhập theo QĐ 90/BNN năm 2006.
Nguyên liệu sản xuất nước dịch truyền dùng trong ngành dược ( MET10JP-OI ( L-Methionine, Lot No: 119386))
Nguyên liệu sản xuất nước dịch truyền trong ngành dược (L-Methionine)
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : DL-METHIONINE FEED GRADE 99 %, Hàng mới 100 %
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:DL- METHIONINE FEED GRADE, có thành phần chính là Methionine-hợp chất lưu huỳnh hữu cơ(Hóa chất hữu cơ) thường được dùng trong sản xuất TACN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:DL-METHIONINE FEED GRADE,thành phần chính là methionine-hợp chất lưu huỳnh hữu cơ(Hóa chất hữu cơ),thường được dùng trong sản xuất TACN
Nguyên liệu SX TĂGS: DL-Methionine (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX TĂGS: DL-METHIONINE FEED GRADE (Nhập khẩu theo QĐ 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX TĂGS: DL-Methionine Feed Grade (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu sx tân dược: DL-METHIONINE EP5, Lot: 1212290103, SX: 01/2012, HD: 01/2015, NSX: Jizhou City Huayang Chemical Co.,Ltd - China
Nguyên liệu SX thức ăn gia súc: Chất bổ sung DL- METHIONINE 99
Nguyên liệu SXTACN- DL Methionine Feed Grade. hang phù hợp QĐ 90/QĐ-BNN ngày 02/10/2006
NLSXTACN:DL-METHIONINE FEED GRADE(Thành phần chính là Methionine-Hợp chất lưu huỳnh hữu cơ(Hóa chất hữu cơ) thường được dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi)
NLSXTACN:DL-METHIONINE,có thành phần chính là Methionine-Hợp chất lưu huỳnh hữu cơ(Hóa chất hữu cơ) thường được dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Phụ gia thức ăn chăn nuôi : Bổ sung METHIONINE trong thức ăn chăn nuôi MHA ( Methionine Hydroxy Analogue Calcium ) ( 25 kg / bao )
Phụ gia thức ăn gia súc : Bổ sung METHIONINE trong thức ăn chăn nuôi MHA ( Methionine Hydroxy Analogue Calcium ) ( 25kg/bao )
RHODIMET AT88 ( METHIONINE Dạng lỏng ) - NLSXTĂ Chăn nuôi -Hàng phù hợp QĐ88/2008/BNN
RHODIMET AT88(Methionin dạng lỏng, phụ gia SXTACN- hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN)
DL methionine 99pct feed grade, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011
DL- METHIONINE, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
DL-METHIONINE 99 PCT FEED GRADE (axit amin tổng hợp - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) trang 3 mục 10 qđ 90/2006/qđ - BNN ngày 02/10/2006. Qui cách : 25kg/bao
DL-Methionine Feed Grade - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,phù hợp theo QĐ90/BNN-PTNT. Đóng bao 25 Kg/bao,1000 Kg/bao và 750 Kg/bao.
DL-METHIONINE FEED GRADE (Nguyên liệu SXTACN), Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN. TC 2cont20 = 40 tấn (1600 bao, 25kg/bao)
DL-Methionine Feed Grade 99% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNN ngày 2/10/2006, 25kg/bao, tổng 800 bao, mới 100%
DL-METHIONINE. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Đóng gói 25kg/bao xếp trên 20 pallets (800 bao)
MetAMINO R DL-Methionine Feed Grade 99% (Axít amin tổng hợp) dùng trong thức ăn chăn nuôi, TC: 1cont20 =20Tấn(NW) = 20,502Tấn(GW) = 800Bao = 20Pallets
Methionine, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011
MHA - METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM ( Bổ sung Methionine trong thức ăn chăn nuôi ) ,Hàng Quyết định số 65 /2007/QĐ-BNN ngày 03 /72007
MHA - METHIONINE HYDROXY ANNALOGUE CALCIUM ( Bổ sung methionine trong thức ăn chăn nuôi ), Hàng thuộc quyết định 65/2007/QĐ-BNN Ngày 03/07/2007
MHA (METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM) - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 65/2007/QĐ-BNN - Hàng đóng 800 bao = 20 pallet, 25kg/bao
MHA-METHIONINE HYDROXY ANALOGUE CALCIUM - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 65/2007/QĐ-BNN. Hàng đóng bao 25kg/bao trên 20 pallet 40bao/pallet
MHA-Methionine Hydroxy Analogue Calcium, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN và phù hợp với phụ lục V nghi định 26/2011/NĐ-CP.
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : DL-METHIONINE FEED GRADE 99 %, Hàng mới 100 %
DL-METHIONINE FEED GRADE (Nguyên liệu SXTACN), Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN. TC 2cont20 = 40 tấn (1600 bao, 25kg/bao)
Nguyên liệu Dược: L-METHIONINE (HD: 04/10/11 ->04/10/14, Batch No: 119422)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 29:Hóa chất hữu cơ