cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phân phosphat đã nung (SEN)
Phân lân, hàng đồng nhất 50kg/bao, xuất xứ:Việt Nam.(Tổng chi phí nguyên liệu cộng chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản phẩm)... (mã hs phân lân hàng/ mã hs của phân lân hà)
Phân lân nung chảy (FMP- phân vô cơ). Tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản phẩm. Hàng đóng bao 50kg/bao... (mã hs phân lân nung c/ mã hs của phân lân nun)
Phân lân vô cơ (phân Phosphat đã nung) dạng viên hàm lượng (P2O5: 15%, MGO:10%, CAO: 20%, SIO2:20%, Độ ẩm: 7%, KT từ 2-5mm 90%) nhà sx 'CTy CP Phân lân Ninh Bình' hàng đóng bao 1 tấn/bag, mới 100%... (mã hs phân lân vô cơ/ mã hs của phân lân vô)
Phân vô cơ:Phân lân FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE(FMP),hàm lượngP205:15.5%min;MgO:17%min;CaO:28%min;SiO2:25%min.Hàng có tổng trị giá tài nguyên,ks và chi phí NL>51% giá thành sp, 50 kgNW/bao, mới 100%... (mã hs phân vô cơphân/ mã hs của phân vô cơp)
Lân nung chảy
P2O5 hữu hiệu >=15%
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón