cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Vecni (kể cả dầu bóng)
Vecni,dòng hàng số 1 thuộc TKNK:102958542301/E31 ngày 30/10/2019... (mã hs vecnidòng hàng/ mã hs của vecnidòng h)
Vecni phủ bóng, làm mới bề mặt Ceramic PRO Nano Cleaner- 300ml, nhãn hiệu Nanoshine, hàng mới 100%... (mã hs vecni phủ bóng/ mã hs của vecni phủ bó)
Vecnni BONDING GLUE PANCURE-1570-20... (mã hs vecnni bonding/ mã hs của vecnni bondi)
Vecni (BWC-Q 1044-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 10/ mã hs của vecni bwcq)
Vecni (BWC-Q 1216-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 12/ mã hs của vecni bwcq)
Vecni (BWC-Q 8118-2) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 81/ mã hs của vecni bwcq)
Vecni (BWC-Q 271015-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 27/ mã hs của vecni bwcq)
Vecni (BWC-Q HB811A001) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq hb/ mã hs của vecni bwcq)
Vecni (Branton C 21107-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni branton/ mã hs của vecni brant)
Vẹc ni trắng trong "LITHOCURE PREMIUM;TRANSP. WHITE " UOP0-0061-409N. hàng mới 100%... (mã hs vẹc ni trắng tr/ mã hs của vẹc ni trắng)
Dầu bóng GHY110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghy110/ mã hs của dầu bóng ghy)
Vecni UV780 VG OP Varnish. Là NLSX in tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs vecni uv780 vg/ mã hs của vecni uv780)
Vecni chịu nhiệt trên 100độ C... (mã hs vecni chịu nhiệ/ mã hs của vecni chịu n)
Vecni. UV Gloss Op V CP- 3... (mã hs vecni uv gloss/ mã hs của vecni uv gl)
Chất vecni shellac... (mã hs chất vecni shel/ mã hs của chất vecni s)
Dầu bóng GHJ-B110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghjb1/ mã hs của dầu bóng ghj)
Dầu bóng GHY-LH110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghylh/ mã hs của dầu bóng ghy)
Dipping oil 8662.
Dipping oil 8662 (Dầu bóng dùng sơn cho thớt gỗ).
Vecni từ dầu mau khô.
8662.
DAREX OV1091-03 OVER PRINT VARNISH ( Vécni chịu nhiệt trên 100oC )
Nguyên liệu dùng trong xây dựng : Vecni, Burma Teak ( 5 lít/ thùng), hiệu Resysta, thành phần 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-phenol, Item No: M21.00.0110, Item Name: FVG-0009-05000
Vẹc ni GUV1401 Ultracure Silver Medium
Vecni chịu nhiệt trên 100°C / 5Kg
UV-780 VG OP VARNISH (vecni loại chịu được nhiệt trên 100 độ C)
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C ( ASPHALT PRIMER )18Lít/1Can ; Mới 100%
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C HAP-60 CLEAR GLOSS
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C SWS-60 TOP CLEAR
Vecni cho sơn UV, không chứa dung môI, không chịu nhiệt ZZ000-B0725
UV-752 OP VARNISH (vecni loại chịu được nhiệt trên 100 độ C)
UVF00021-405 - Chất làm bóng bản in / UV Flexo Varnish GP
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C ( ASPHALT PRIMER )18Lít/1Can ; Mới 100%
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C HAP-60 CLEAR GLOSS
Vecni chịu nhiệt trên 100 độ C SWS-60 TOP CLEAR
Vẹc ni GUV1401 Ultracure Silver Medium
Vecni chịu nhiệt trên 100°C / 5Kg
UV-780 VG OP VARNISH (vecni loại chịu được nhiệt trên 100 độ C)
UV-752 OP VARNISH (vecni loại chịu được nhiệt trên 100 độ C)
UVF00021-405 - Chất làm bóng bản in / UV Flexo Varnish GP
DAREX OV1091-03 OVER PRINT VARNISH ( Vécni chịu nhiệt trên 100oC )
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 32:Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; tannin và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và vécni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực