cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da
Thuốc màu các loại... (mã hs thuốc màu các l/ mã hs của thuốc màu cá)
Thuốc màu MU 255 Red... (mã hs thuốc màu mu 25/ mã hs của thuốc màu mu)
Thuốc màu MU 607 Blue... (mã hs thuốc màu mu 60/ mã hs của thuốc màu mu)
Thuốc màu MS F-Red... (mã hs thuốc màu ms f/ mã hs của thuốc màu ms)
Thuốc màu MU 830(YL) Black... (mã hs thuốc màu mu 83/ mã hs của thuốc màu mu)
ENE-6600 (Water Pigment) (Thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da dùng trong ngành da giày)
Nước màu đã pha chế dùng cho da thuộc (màu đen bóng)( không kí hiệu) ( Hàng mới 100%)
Nước màu đã pha chế dùng cho da thuộc (màu đỏ tươi) ( không kí hiệu) ( Hàng mới 100%)
Nước màu đã pha chế dùng cho da thuộc (màu nâu) ( không kí hiệu) ( Hàng mới 100%)
Nước màu đã pha chế dùng cho da thuộc (màu trắng) ( không kí hiệu) ( Hàng mới 100%)
Nước màu đã pha chế dùng cho da thuộc (màu trong) ( không kí hiệu) ( Hàng mới 100%)
Màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da gồm các thành phần (dầu thực vật liên tính nhựa phelon, muội than và chất nhũ hoá) dùng trong ngành da thuộc, hiệu NANGORESIN, mới100%.
Thuốc màu nước đã pha chế dùng hoàn thiện da, hiệu DHF, gồm các thành phần sau: (Dầu thực vật biến tính, nhựa phenol, muội than và chất nhũ hoá) hiệu chữ Trung Quốc, dùng trong ngành da thuộc
Thuốc màu nước đã pha chế dùng hoàn thiện da, hiệu DHF, gồm các thành phần sau: (Dầu thực vật biến tính, nhựa phenol, muội than và chất nhũ hoá) dùng trong ngành da thuộc
ENE-8800 (Coloring Shining Agent) (Thuốc màu nước đã pha chế - hoàn thiện da dùng trong ngành da giày)
ENE-8800 (Coloring Shining Agent) (Thuốc màu nước đã pha chế - hoàn thiện da dùng trong ngành da giày)
ENE-6600 (Water Pigment) (Thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da dùng trong ngành da giày)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 32:Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; tannin và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và vécni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực