cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hương vòng chống muỗi

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hương vòng chống muỗi
Nhang trừ muỗi baygon hương lavender- baygon coil SMO LVD SHK6 6DC/72 TH (72 hộp/thùng)... (mã hs nhang trừ muỗi/ mã hs của nhang trừ mu)
Nhang (hương) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác