cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 12
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
NEREISTOXIN 95%TC (Nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu)... (mã hs nereistoxin 95%/ mã hs của nereistoxin)
Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm xử lý hạt giống A19018A FORTENZA DUO 480 FS. Hàng mới 100%.Rean. Date: 11/2022... (mã hs thuốc bảo vệ th/ mã hs của thuốc bảo vệ)
Thuốc trừ sâu Danobull 50WG (Emamectin benzoate 50g/Kg). Hàng mới 100%. Phù hợp thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT NSX:02/12/2019. HSD:01/12/2021... (mã hs thuốc trừ sâu d/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Thuốc trừ sâu Emacao-TP 75WG (Emamectin benzoate 75g/Kg). Hàng mới 100%. Phù hợp thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT NSX:02/12/2019. HSD:01/12/2021... (mã hs thuốc trừ sâu e/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Thuốc thú y: SOLFAC WP10, Batch: EQ15001477, EQ15001479. HSD: 09/2021... (mã hs thuốc thú y so/ mã hs của thuốc thú y)
Nguyên liệu thuốc trừ sâu CHLORPYRIFOS ETHYL 97% (250 kg/drum x 200 drum)... (mã hs nguyên liệu thu/ mã hs của nguyên liệu)
Nguyên liệu để SX thuốc trừ sâu:THIOSULTAP SODIUM (NEREISTOXIN) MIN 95%TC do TQ SX ngày 30/11/19 HSD 29/11/21 hàng phù hợp TT 03/2018 TT-BNNPTNT ngày 09/2/18... (mã hs nguyên liệu để/ mã hs của nguyên liệu)
Thuốc trừ sâu Makegreen 55WG (Emamectin benzoate 55g/kg).Hàng mới 100%. Theo TT10/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs thuốc trừ sâu m/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Chế phẩm dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc trừ côn trùng, dạng lỏng, với hoạt chất là Imiprothrin-CT:2025-KQ/TCHQ/PTPLMN (22/12/2006)... (mã hs chế phẩm dùng l/ mã hs của chế phẩm dùn)
MOVENTO SC240 1X1000L IBC VN- thuốc trừ sâu(thuốc trừ côn trùng, thành phần tính chính là Spirotetramat theo KQ PTPL 0062/TB-KĐ4(10/01/2018).... (mã hs movento sc240 1/ mã hs của movento sc24)
Thuốc trừ côn trùng dùng SX bình xịt muỗi- IMIPROTHRIN 50% (RICHIMIPRO 50 TK)- KQGĐ số 653/TB-PTPLHCM-14 (26/03/2014) mã CAS 72963-72-5- đã kiểm tại TK 102141123231/A12 (30/07/2018)... (mã hs thuốc trừ côn t/ mã hs của thuốc trừ cô)
Thuốc trừ sâu: DINOTEFURAN 20% SG... (mã hs thuốc trừ sâu/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Bình xịt côn trùng(COCKROACH & CRAWLING INSECT KILLER SPRAY 300 cc hàng mới 100%)... (mã hs bình xịt côn tr/ mã hs của bình xịt côn)
Thuốc sâu- Palano 600WP. Thể tích 15g/gói, 200 gói/thùng, kích thước: 580x455x214 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc sâu pala/ mã hs của thuốc sâu p)
Thuốc sâu- Cylux 500EC. Thể tích 120 ml/chai, 100 chai/thùng, kích thước: 530x265x262 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc sâu cylu/ mã hs của thuốc sâu c)
Thuốc trừ sâu Dupont Pexalon 160SC 20ml/ Gói... (mã hs thuốc trừ sâu d/ mã hs của thuốc trừ sâ)
CARBARYL 85 PCT WP (Thuốc BVTV)(400g x 40 alu.bag x 41 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs carbaryl 85 pct/ mã hs của carbaryl 85)
PYRIDABEN 20 PCT WP (Thuốc BVTV)(250g x 60 alu.bag x 82 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs pyridaben 20 pc/ mã hs của pyridaben 20)
CHLORFENAPYR 10% SC (Thuốc BVTV)(1000ml x 20 PET bottle x 50 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs chlorfenapyr 10/ mã hs của chlorfenapyr)
Thuốc trừ sâu QUINALPHOS 25 EC-200Ltr... (mã hs thuốc trừ sâu q/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Thuốc BVTV Lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxam 24.7%ZC (w/v) (loại 250mL/chai)... (mã hs thuốc bvtv lamb/ mã hs của thuốc bvtv l)
Thuốc BVTV Pyriproxyfen 11%SC (w/w) (loại 500mL/chai)... (mã hs thuốc bvtv pyri/ mã hs của thuốc bvtv p)
Thuốc trừ sâu INDOXACARB 14.5% (W/W) SC (250 cc x 40 bottle x 100 carton)... (mã hs thuốc trừ sâu i/ mã hs của thuốc trừ sâ)
Nhang (hương) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.
Chế phẩm dạng bả (bait), bột, gel, kem, sơn (sơn có chứa hoạt chất xua, diệt côn trùng) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế
Chế phẩm dạng kem xoa, gel, bình xịt, tấm dán, vòng xua côn trùng dùng cho người
Chế phẩm màn, rèm, võng, vải, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế
Chế phẩm phun diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay
Chế phẩm diệt bọ gậy dùng trong gia dụng và y tế
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác