cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chất xúc tác dùng để khơi mào phản ứng chứa nhôm và kẽm dạng bột (nguyên liệu dùng để sản xuất ống lọc khí của ống xả xe máy)... (mã hs chất xúc tác dù/ mã hs của chất xúc tác)
Chất xúc tác dạng keo polyester polyol (1600), có chứa: polyesterpolyol (>98%), Short tangled MWCNTs(<2%) Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác dạ/ mã hs của chất xúc tác)
Chất xúc tác cho keo dán gỗ- KONY BOND HARDENER (gồm diphenylmethane diisocyanate-cas 101-68-8, polymethylene polyphenyl polyisocyanate-cas 9016-87-9)- Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác ch/ mã hs của chất xúc tác)
VK38
Oxit vanadi (Chất xúc tác V205 dùng trong quá trình chuyển hóa SO2)
Chất xúc tác dựa trên nền là hợp chất của vanadi
Mục 18: NLSX Keo: ES CAT 100 E (Hợp chất vô cơ - hữu cơ khác) (1312109).
Chế phẩm xúc tác, thành phần chính là di-n-octyltin oxide, 2-ethylhexanoic acid, lauric acid,..., dạng lỏng.
Chế phẩm xúc tác PT121 (Eterset) (Chứng thư số :2218/N3.6/TĐ)
Chế phẩm xúc tác, thành phần chính là muối Bimut của axit béo trong dung môi hữu
502-049 Chất khử Nito loại 50gr/lọ, mới 100%
Chất xúc tác SP-BS dùng trong xi mạ Niken
Chất xúc tác HCR330 dùng trong xi mạ Niken
Chất xúc tác Nikel Air Wetter NPA - dùng trong xi mạ Niken
Chế phẩm xúc tác dùng trong dây chuyền sản xuất mạch in điện tử - PC 457 ( Làm sạch bề mặt)(20 lít/thùng)
Chất xúc tác mực in : T1122917
Chất xúc tác ACEOX BPO75W (DI-BENZOYL PEROXIDE ) (Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa )
LDC-5029 (Chất xúc tác có nền, chứa BABBIT, loại 4lit/thùng), mới 100%
Chất clo hóa cho xúc tác - Perchloroethylene
Bột từ Type 26 (C6832).
Bột từ DV511 (C6788).
Chất xúc tác(Promoter PT-122)
Chất xúc tác AC649 dùng trong ngành CN keo (2OZ/ chai) (Hàng mới 100%)
Chất xúc tác dùng để lưu hoá cao su (Cobalt S1-BCo23)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác