cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Mẫu nước trắng đông khô đã kiểm tra kháng sinh, không có kháng sinh trong mẫu, được dùng làm mẫu chất thử chuẩn để so sánh với các mẫu sữa (PENG/4PPB/Standard), 10ml/lọ, NCC: CHARM, hàng mới 100%... (mã hs mẫu nước trắng/ mã hs của mẫu nước trắ)
vWF Ag"4x2ml Latex rgt#4 x 4ml dil. for Lat (Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu)-Batch:49556 HSD:18/09/2020-GPNK12621 ngày hết hạn: 31/12/2019. Hàng mới 100%... (mã hs vwf ag4x2ml la/ mã hs của vwf ag4x2ml)
Chất thử dùng cho máy phân tích sinh hóa ALBUMIN, code: AB8301,R1 4x20ml, HSD: 28.05.2022, HSX: Randox Laboratories Ltd/Anh, mới 100%... (mã hs chất thử dùng c/ mã hs của chất thử dùn)
Giấy quỳ tím, dùng đo độ PH... (mã hs giấy quỳ tím d/ mã hs của giấy quỳ tím)
Chất chuẩn FLUX CS-5000-8LF; thành phần có: C3H8O 93+/-2%, C19H29COOH 5+/-1%, C3H6O3 0.5+/-0.1%, C4H6O5 0.5+/-0.1%; dùng để thử chất làm đông cứng trong phòng thí nghiệm; 18 lít/can; mới 100%... (mã hs chất chuẩn flux/ mã hs của chất chuẩn f)
Standard TM A1cCare Test Kit (Test thử đường huyết) Lot AC0219072 HSD05/2021; Lot AC0219073 HSD05/2021 Hãng SX SD Biosensor, Inc-Hàn Quốc; Hàng mới 100%... (mã hs standard tm a1c/ mã hs của standard tm)
Chất thử chức năng đông máu, 95 ống/hộp, catalogue number: 000HRFTCA510, serial/lot number: E9FTE023. Hãng sx: Accriva Diagnostics, Inc.... (mã hs chất thử chức n/ mã hs của chất thử chứ)
Hemolysis Washing Solution 80H-Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1c,công dụng làm nền và làm loãng máu,Mã:71264,Số Lot: 9J1121,hộp 3 túi x2L,HSD30/11/2020,Nhà sản xuất:Arkray Factory Inc,mới100%... (mã hs hemolysis washi/ mã hs của hemolysis wa)
Kit kiểm tra chất gây dị ứng có trong tôm, cua- Shrimps & Crabs (20 test/hộp)... (mã hs kit kiểm tra ch/ mã hs của kit kiểm tra)
Giấy đo pH 1-14, roll/ test, dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs giấy đo ph 114/ mã hs của giấy đo ph 1)
Thuốc thử (hóa chất) dùng cho máy phân tích huyết học- Hemaclair ST, mã HYC050, đóng gói 50 ml/chai, NSX: SFRI SAS, HSD: 05/2021, mới 100%... (mã hs thuốc thử hóa/ mã hs của thuốc thử h)
Chất thử chuẩn-OC-AUTO SAMPLING BOTTLE (3ml/ống), 100 ống/ hộp (dùng cho phòng thí nghiệm), item:10029674. Hàng mới 100%... (mã hs chất thử chuẩn/ mã hs của chất thử chu)
Đoạn trình tự DNA Klenow Fragment.Hàng mới 100%.... (mã hs đoạn trình tự d/ mã hs của đoạn trình t)
Enzyme phân cắt RNA Ribonuclease H.Hàng mới 100%.... (mã hs enzyme phân cắt/ mã hs của enzyme phân)
Mẫu dò LightCycler chuẩn LightCycler 480 Probes Master.Hàng mới 100%.... (mã hs mẫu dò lightcyc/ mã hs của mẫu dò light)
Kit chạy PCR Platinum PCR SuperMix High Fidelity 100rxns.Hàng mới 100%.... (mã hs kit chạy pcr pl/ mã hs của kit chạy pcr)
Mồi và mẩu dò Taqman Probe and primers (Taqman assay kit).Hàng mới 100%.... (mã hs mồi và mẩu dò t/ mã hs của mồi và mẩu d)
Kit xác định nồng độ DNA (KAPA)KAPA Library Quantification kit.Hàng mới 100%.... (mã hs kit xác định nồ/ mã hs của kit xác định)
Kit chạy real-time PCR SuperScript III PlatinumOne-Step qRT-PCR.Hàng mới 100%.... (mã hs kit chạy realt/ mã hs của kit chạy rea)
Enzyme cho phản ứng PCR SuperScript One-Step RT-PCR Platinum Taq.Hàng mới 100%.... (mã hs enzyme cho phản/ mã hs của enzyme cho p)
Kit giải trình tự BigDyeBigDye Terminator Cycle Sequencing Kit-ABI.Hàng mới 100%.... (mã hs kit giải trình/ mã hs của kit giải trì)
Hóa chất TRIzol Reagent.Hàng mới 100%.... (mã hs hóa chất trizol/ mã hs của hóa chất tri)
Muối Guanidine Thiocyanate.Hàng mới 100%.... (mã hs muối guanidine/ mã hs của muối guanidi)
Nhớt chuẫn kiễm tra độ nhớt lọ 500ml 9727-N04.016 Viscosity Standard, Low temp CCS, CL090 Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100%... (mã hs nhớt chuẫn kiễm/ mã hs của nhớt chuẫn k)
CHEM INDICATOR STRIP CS_Que chỉ thị hóa học STERRAD_Hiệu ASP_Product code 14100_Thùng 4 hộp_Hàng mới 100%_Loại A... (mã hs chem indicator/ mã hs của chem indicat)
Chất chuẩn điện di dùng trong thí nghiệm, mới 100%, hãng sx:Cleaver: 100bp DNA ladder, 100-1500bp, 500ul/lọ,code CSL-MDNA-100BP... (mã hs chất chuẩn điện/ mã hs của chất chuẩn đ)
Chất thử ORP dùng trong phòng thí nghiệm-ORP Buffer solution, model: CPY3 (1 cái 1 chai), 1 chai 250ml, Số CAS là 7664-93-9, 7720-78-7.Hàng mới 100%... (mã hs chất thử orp dù/ mã hs của chất thử orp)
Chất chuẩn chớp cháy 9727A359727A35 FPRM4D FLASH PT. STD. 224/218C 200 ml Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn chớp/ mã hs của chất chuẩn c)
One Step HBsAg Test. Kít thử nhanh chuẩn đoán HBsAg (Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B (HBsAg) trong trong máu t. phần huyết thanh, huyết tương của người)... (mã hs one step hbsag/ mã hs của one step hbs)
Rapid Anti- HIV Test.Kít thử nhanh p. hiện kháng thể kháng HIV (Đ. tính p. hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1(b. gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu t. phần, h. thanh hoặc h. tương của người)... (mã hs rapid anti hiv/ mã hs của rapid anti)
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch DELFIA Inducer (3027-0010), lọ 30ml, hộp gồm 8 lọ, hàng mới 100%, dùng y tế, HSD: 30/11/2020/ HSX: Wallac OY... (mã hs hóa chất dùng c/ mã hs của hóa chất dùn)
Hóa chất GSP Neonatal G6PD kit (3310-0010) cho máy xét nghiệm miễn dịch, 9 lọ/hộp, lọ 25 ml, hạn: 30/11/2020, hàng mới 100%, dùng trong y tế/ HSX: WallacOY... (mã hs hóa chất gsp ne/ mã hs của hóa chất gsp)
Hóa chất Delfia hCG Kit (A082-101) cho máy PTMD hộp gồm 2 gói:1 gói 1 lọ x1.5ml;1 gói 3 lọ x250ml, hạn: 31/08/2020, hàng mới 100%, dùng trong y tế/ HSX: WallacOY... (mã hs hóa chất delfia/ mã hs của hóa chất del)
Hóa chất lai (chất chuẩn) DNA Prenatal BoBs (3100-0020) ứng dụng chẩn đoán trước sinh, 9 lọ/hộp, lọ 25ml, hạn: 30/06/2020, hàng mới 100%, dùng trong y tế/ HSX: WallacOY... (mã hs hóa chất lai c/ mã hs của hóa chất lai)
Hóa chất Neonatal Biotinidase kit (3018-0010) dùng cho sàng lọc bệnh thiếu hụt enzym biotinidase ở trẻ sơ sinh, hộp 10 lọ x 50ml, hàng mới 100%, dùng y tế, HSD: 30/09/2020, HSX:Wallac OY... (mã hs hóa chất neonat/ mã hs của hóa chất neo)
Hóa chất(chất chuẩn)AutoDELFIA Free hCGB Kit (B097-101) cho máy PTMD,hộp gồm 03 gói,1 gói 6 lọ x1,1ml;1 gói 2 lọ x0.75ml;1 gói 1 lọ x30ml,hạn: 31/10/2020, hàng mới 100% dùng trong y tế/HSX: WallacOY... (mã hs hóa chấtchất c/ mã hs của hóa chấtchấ)
Hóa chất NeoBase Non-derivatized MSMS Kit (3040-0010) dùng cho máy XNSL rối loạn chuyển hóa axit amin ở trẻ sơ sinh,gồm 2 gói:1 gói 1 lọ x 1.1ml;1 gói 1 lọ x 25ml,mới 100%,HSD: 31/10/20/HSX: Wallac Oy... (mã hs hóa chất neobas/ mã hs của hóa chất neo)
Chất chuẩn nền Neobase Non-derivatized Assay Solutions (3041-0020) (CTHH: CH4O 75%) chạy máy quang phổ,theo bảng kê,mới 100%,hạn:31/12/2020,dùng trong Phòng thí nghiệm/HSX: Perkin Elmer... (mã hs chất chuẩn nền/ mã hs của chất chuẩn n)
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Exel Chemistry Alayzer G7700E-001; Hãng Stanbio Laboratory, nước sản xuất USA; Hàng mới 100%... (mã hs máy xét nghiệm/ mã hs của máy xét nghi)
ABO&RhD Blood Grouping Kit (Solid-Phase method) (Định tính phát hiện nhóm máu ABO và RhD) QĐ: 3011/QĐ-BYT. Lot: 2019120301. HD: 12/2021. Mới 100%.... (mã hs abo&rhd blood g/ mã hs của abo&rhd bloo)
Rapid Flu A/B Test (Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên vi rút cúm A và/hoặc B trong dịch mũi của người) QĐ: 3011/QĐ-BYT. Lot No: GJ19121298. HD: 12/2021. Mới 100%.... (mã hs rapid flu a/b t/ mã hs của rapid flu a/)
Enzyme dùng để nhân gen trong phòng thí nghiệm (không phải thiết bị y tế) HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), code: 203203, HSX: QIAGEN GmbH, mới 100%... (mã hs enzyme dùng để/ mã hs của enzyme dùng)
Hóa chất dùng để nhân gen trong phòng thí nghiệm (không phải thiết bị y tế) HotStarTaq Plus Master Mix Kit (250), code: 203643, HSX: QIAGEN GmbH, mới 100%... (mã hs hóa chất dùng đ/ mã hs của hóa chất dùn)
Chất thử môi trường sinh học TRYPSIN 2.5%, 10X, 100ML/chai (15090046), hàng mới 100% dùng trong phòng thí nghiệm, hãng Thermo Fisher Scientific sản xuất... (mã hs chất thử môi tr/ mã hs của chất thử môi)
Chất thử độ cân bằng môi trường sinh học AMNIOMAX C100 BASAL MED 90ML, 90ML/lọ (17001082), hàng mới 100% dùng trong phòng thí nghiệm, hãng Life Technologies sản xuất... (mã hs chất thử độ cân/ mã hs của chất thử độ)
Chất thử độ tinh sạch trong môi trường sinh học AGPATH-ID(TM) ONE-STEP RT-PCR KIT 100RXN, 100 phản ứng/hộp 0.016ML/ 1phản ứng (AM1005),mới 100% dùng trong phòng thí nghiệm,Thermo Fisher Scientific sx... (mã hs chất thử độ tin/ mã hs của chất thử độ)
Kháng thể Goat anti Rabbit IgG FC, dùng để làm thí nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học trong phòng thí nghiệm, NCC: Fitgerald Industries International, mã: 70R-IG017, 2mg/1 lọ, mới 100%... (mã hs kháng thể goat/ mã hs của kháng thể go)
Kháng thể HCG Antibody (Intact)70, dùng để làm thí nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học trong phòng thí nghiệm, NCC: Fitgerald Industries International, mã: 70-B9011GA00-A0, 1mg/1 lọ, mới 100%... (mã hs kháng thể hcg a/ mã hs của kháng thể hc)
Dung dịch ổn định pH dùng trong phòng thí nghiệm, Perfadex Plus. Hộp/10x900ml. HSX: XVIVO PERFUSION. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch ổn đị/ mã hs của dung dịch ổn)
Chất thử cho tổng N thang thấp. (50pce/box). Mới 100%(02.01.0089)... (mã hs chất thử cho tổ/ mã hs của chất thử cho)
Chất thử (tổng P thang thấp) Total phosphat dùng trong phòng thí nghiệm (50pce/box). Mới 100%(02.01.0087)... (mã hs chất thử tổng/ mã hs của chất thử tổ)
Thuốc thử dùng cho máy đo HbA1c, Hãng sản xuất: Osang Healthcare, Sử dụng để: Xác định % lượng huyết sắc tố A1c (HbA1c%) trong số huyết sắc tố được dung trong toàn bộ mẫu máu. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc thử dùng/ mã hs của thuốc thử dù)
Dung dịch phân tích- chất thử thí nghiệm HACH 2672245, 50 lượng test/ hộp, dùng để xác định tổng Nitơ trong công nghiệp-MHB0641. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch phân/ mã hs của dung dịch ph)
QUE THỬ THAI,KÈM GIẤY PHÉP 1038/K2ĐT-KHCN/01.NOV.2018,CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6543/11.DEC.2019... (mã hs que thử thaikè/ mã hs của que thử thai)
Chuẩn D1 dược di truyền Baseline D1 PG, nhà cung cấp: Q Squared Solution, mới 100%... (mã hs chuẩn d1 dược d/ mã hs của chuẩn d1 dượ)
PHOXIM: Chất thử dùng để phân tích EPRIMEC SOL và SOW CARE SOL, Nhà sản xuất: Korea Thumbvet Co., Ltd, 10ml/lọ, mới 100%... (mã hs phoxim chất th/ mã hs của phoxim chất)
EPRINOMECTIN: Chất thử dùng để phân tích EPRIMEC SOL và SOW CARE SOL, Nhà sản xuất: Korea Thumbvet Co., Ltd, 10ml/lọ, mới 100%... (mã hs eprinomectin c/ mã hs của eprinomectin)
Hardness indicator-chất chỉ thị độ cứng, dùng để kiểm tra chất lượng nước (100ml/chai)... (mã hs hardness indica/ mã hs của hardness ind)
FITC1-1KT FluoroTagFITC Conjugation Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm... (mã hs fitc11kt fluor/ mã hs của fitc11kt fl)
CTP (Bột thử PH CTP)... (mã hs ctp bột thử ph/ mã hs của ctp bột thử)
Chất thử chẩn đoán nồng độ Crôm CR6+ (50 gói/hộp) có chứa thành phần Diphenylcarbazide (C13H14N4O) 2%, buffering agent 49%, Extender 49%... (mã hs chất thử chẩn đ/ mã hs của chất thử chẩ)
Hóa chất (chất thử) Orion Chioride 100ppm Standard, 475ml (941707), thành phần: Nước 90%, Sodium Chloride 10%, hàng mới 100%, cho phòng thí nghiệm/HSX: Thermo scientific... (mã hs hóa chất chất/ mã hs của hóa chất ch)
Correction sample for HM1000A DOTP Fragment, chất thử trong phòng thí nghiệm, 1g/chai (là chất chuẩn phân tích dùng cho máy sàng lọc và phân tích các phthalates HM1000). Hàng mới 100%.... (mã hs correction samp/ mã hs của correction s)
Hydrion paper pH 1.0-12.0 (1.75"x200ft)... (mã hs hydrion paper p/ mã hs của hydrion pape)
Hóa chất dùng phòng thí nghiệm: 7326030 INSTAGENE MATRIX, 20ml... (mã hs hóa chất dùng p/ mã hs của hóa chất dùn)
Hóa chất y tế: Bộ hóa chất sử dụng cho máy ddPCR và AutoDG ddPCR: 12001921 QXDx Consumable Pack... (mã hs hóa chất y tế/ mã hs của hóa chất y t)
Chất chuẩn tinh khiết kiểm tra sinh học phân tử: Benzene 100 g/mL in Methanol (DRE-XA10535000ME), 1ml/1 lọ, dùng trong phòng thí nghiệm, hạn sử dụng: 05/12/2022: Hãng sản xuất: LGC... (mã hs chất chuẩn tinh/ mã hs của chất chuẩn t)
Murex HTLV I+II Sinh phẩm định tính phát hiện kháng thể kháng HTLV týp 1 và týp 2 trong máu người (Hộp 96 phản ứng), SĐK: SPCĐ-TTB-361-17. Hsd: 10.2020... (mã hs murex htlv iii/ mã hs của murex htlv i)
Murex HBsAg Version 3 Sinh phẩm định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người (Hộp 96 tests), SĐK: QLSP-0625-13. Hsd: 09.2020... (mã hs murex hbsag ver/ mã hs của murex hbsag)
Kit thử chuẩn tách chiết DNA dùng trong phòng TN sinh học. Hàng gồm 100 pư/ bộ. Code: A42352. Lot:. hsd:08/10/2020. Hàng mới 100%. Nsx: Life Tech... (mã hs kit thử chuẩn t/ mã hs của kit thử chuẩ)
Giấy thử loại Uridylic acid (giấy quỳ) ASAA-100.12 dùng cho tủ đông lạnh thực phẩm, hàng mới 100%.... (mã hs giấy thử loại u/ mã hs của giấy thử loạ)
Chất kiểm tra nhiễm khuẩn nhiên liệu: EASICULT COMBI- Vật tư máy bay, hàng mới 100%. HS.... (mã hs chất kiểm tra n/ mã hs của chất kiểm tr)
Dung dịch thử nghiệm tế bào viêm vú trong sữa bò (California Mastitis Test Refill- CMT), dạng can 5 lít, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs dung dịch thử n/ mã hs của dung dịch th)
Chất thử sử dụng cho chương trình ngoại kiểm dấu ấn tim mạch dùng cho phòng thí nghiệm EQAS HEM PROG 3x2ml, HSD: 12.03.2020, code: BC90D,HSX: BIO-RAD. Mới 100%... (mã hs chất thử sử dụn/ mã hs của chất thử sử)
Sản phẩm chỉ thị màu dùng trong vận chuyển hoặc lưu trữ hàng hóa Label-YELLOW L-65. Mới 100% (LEO131-T)... (mã hs sản phẩm chỉ th/ mã hs của sản phẩm chỉ)
Tropaeolin O (BDH- Anh) 25g/lọ CAS 547-57- 9. Hàng mới 100%... (mã hs tropaeolin o b/ mã hs của tropaeolin o)
Chất dùng trong thí nghiệm (BUFFER SOLUTION PH 4)(Thành phần: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, water)(1L/EA)(Hàng mới 100%)... (mã hs chất dùng trong/ mã hs của chất dùng tr)
Thuốc thử để phân tích hóa chất(BUFFER SOLUTION PH 7)(Thành phần: Potassium dihydrogen phosphate,Di sodium hydrogen phosphate,Deionized water,Benzethonium Chloride,)(1L/EA)(Hàng mới 100%)... (mã hs thuốc thử để ph/ mã hs của thuốc thử để)
giấy thử quỳ tím kiểm tra thực phẩm, Hàng mới 100%, Hãng sản xuất:Trung Quốc... (mã hs giấy thử quỳ tí/ mã hs của giấy thử quỳ)
Test kiểm tra nhanh U Re (UT 12)(30 test/hộp)hàng mới 100%, Hãng sản xuất: Việt Nam... (mã hs test kiểm tra n/ mã hs của test kiểm tr)
Hóa chất để phân tích và thí nghiệm NAOH 32%. Đóng gói 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất để phâ/ mã hs của hóa chất để)
Hóa chất để thí nghiệm, chỉ thị XO (0.1%), dùng phân tích kẽm dạng lỏng, đóng gói 100ML/Lọ. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất để thí/ mã hs của hóa chất để)
Gói thử chất lượng tiệt khuẩn hơi nước tích hợp chỉ thị sinh học và hóa học 41482V (24 gói/thùng), hàng mới 100%,... (mã hs gói thử chất lư/ mã hs của gói thử chất)
Hóa chất Magnesium oxide-63090-100G/chai(GBBCHE0184; PO: 4500065659), Cas:1309-48-4, CTHH:MgO,dùng phòng TN, không phải tiền chất hóa chất nguy hiểm, mới 100%... (mã hs hóa chất magnes/ mã hs của hóa chất mag)
Chất thử thí nghiệm (Endotoxin Indicator 2,000 EU (12vials/pk)), HSX:Charles River, mã hàng: EVV2K, lô sx: EVV91901, NSX: 07/2019, HSD: 07/2021, dùng trong PTN, hàng mới 100%... (mã hs chất thử thí ng/ mã hs của chất thử thí)
Buffer solution PH4.01, dung dịch chuẩn độ pH 4.01 dùng trong phòng thí nghiệm (1L/chai). Hàng mới 100%... (mã hs buffer solution/ mã hs của buffer solut)
Dung dich pH 10.01 (Buffer solution), ung dịch chuẩn độ pH 10.01 dùng trong phòng thí nghiệm (1L/chai)(1 Lít/chai). Hàng mới 100%... (mã hs dung dich ph 10/ mã hs của dung dich ph)
Dung dịch hóa chất kiểm soát dùng để xác nhận chất lượng các xét nghiệm đi kèm với các hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa- 15622396/ FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L (6BOTTLES/BOX)- Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hóa c/ mã hs của dung dịch hó)
Chất thử chẩn đoán nồng độ PH trong máy xi mạ bo mạch tự động- MOHR'S SALT SOLUTION (1) 10 Lit/Chai... (mã hs chất thử chẩn đ/ mã hs của chất thử chẩ)
Chế phẩm dùng để chuẩn đoán nồng độ kiềm, thành phần chính là Natri hydroxyt trong môi trường nước NaOH < 5%(Titration Solution (B)).10L/chai... (mã hs chế phẩm dùng đ/ mã hs của chế phẩm dùn)
Que thử Peroxide test (kiểm tra nồng độ axit của nước rửa đĩa, 100 chiếc/hộp)... (mã hs que thử peroxid/ mã hs của que thử pero)
Thuốc thử Amoni, 50/pk 26069-45, Hach, hàng mới 100%... (mã hs thuốc thử amoni/ mã hs của thuốc thử am)
Thuốc thử Nitrogen tổng, 50/pk 27141-00, Hach, hàng mới 100%... (mã hs thuốc thử nitro/ mã hs của thuốc thử ni)
Thuốc thử COD, thang thấp, 150/pk 21258-15, Hach, hàng mới 100%... (mã hs thuốc thử cod/ mã hs của thuốc thử co)
Chất chuẩn đo Brôm dùng để xác định nồng độ brôm. NSX:Hanna Instruments.Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn đo b/ mã hs của chất chuẩn đ)
Chất chuẩn đo Iốt Là chất thử xác định nồng độ iot. NSX:Hanna Instruments.Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn đo i/ mã hs của chất chuẩn đ)
Chất chuẩn đo sắt Là chất thử xác định màu cho sắt trong nước.NSX:Hanna Instruments.Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn đo s/ mã hs của chất chuẩn đ)
Chất chuẩn đo Clo dư Dùng để xác nhận và hiệu chỉnh máy đo Clo dư. NSX:Hanna Instruments.Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn đo c/ mã hs của chất chuẩn đ)
Chất chuẩn đo độ đục 0 NTU (30ml/chai) dùng để hiệu chuẩn độ đục tại 0 NTU. NSX: Hanna Instruments.Hàng mới 100%... (mã hs chất chuẩn đo đ/ mã hs của chất chuẩn đ)
Hóa chất R1 cho máy đo Sulfide 500ml/chai... (mã hs hóa chất r1 cho/ mã hs của hóa chất r1)
Hóa chất R2 cho máy đo Sulfide 500ml/chai... (mã hs hóa chất r2 cho/ mã hs của hóa chất r2)
Hóa chất R3 cho máy đo Sulfide 500ml/chai... (mã hs hóa chất r3 cho/ mã hs của hóa chất r3)
Hóa chất R4 cho máy đo Sulfide 500ml/chai... (mã hs hóa chất r4 cho/ mã hs của hóa chất r4)
Hóa chất R307 cho máy đo thiếc 5000ml/chai... (mã hs hóa chất r307 c/ mã hs của hóa chất r30)
Dung dịch PH chuẩn-PH 7.00 (1 lít/chai), dùng trong hệ thống xử lý nước thải, là hỗn hợp chứa di-sodium hydrogen phosphate/ potassium dihydrogen phosphate... (mã hs dung dịch ph ch/ mã hs của dung dịch ph)
Chất thử nồng độ Cloride trong nước nồi hơi CHLORIDE TEST TABLETS (1PK/100g gồm 2 chai X 250 viên), hàng mới 100% dùng trong ngành hàng hải... (mã hs chất thử nồng đ/ mã hs của chất thử nồn)
Chất thử COD HR, 1 hộp/150 ống- 2565115-VN... (mã hs chất thử cod hr/ mã hs của chất thử cod)
Thuốc thử sắt Reagent for Iron 0.02-3.00 mg/l chứa các chất 1,10-phenanthroline 1.0-10.0%, sodium Bicarbonate (NaHCO3)>90% (1hộp0.8kg)... (mã hs thuốc thử sắt r/ mã hs của thuốc thử sắ)
Thuốc thử SPADNS Reagent for Fluoride 0.02-2.00 mg/l,chứa:Hydrochloric Acid(HCl) 30.0-40.0%,nước 60.0-70.0%,Other combonents each<0.1%, Sodium Arsenite(NaAsO2)0.01-0.1%(1chai0.65Kg)... (mã hs thuốc thử spadn/ mã hs của thuốc thử sp)
Thuốc thử Cuver 1 Copper Reagent: Potassium Phosphate,Monobasic(KH2PO4)40-50%,Sodium Phosphate(Na2HPO4)40-50%,2,2-Bicinchoninate,Dipotassium(C20H10N2O4K2)0.5-3%,Sodium Ascorbate(C6H7O6Na)10-20%... (mã hs thuốc thử cuver/ mã hs của thuốc thử cu)
Thuốc thử Digestion Solution for COD 3-150mg/l range chứa:Mercuric Sulfate(HgSO4)0.1-1.0%,Chromic Acid(H2Cr2O7)0.01-0.1%,Silver Sulfate(Ag2SO4)0.5-3%,Sulfuric Acid 80-90%,nước15-25%(1hộp3.15kg)... (mã hs thuốc thử diges/ mã hs của thuốc thử di)
Thuốc thử High Range Plus COD 0-15000 mg/l range chứa:Mercuric Sulfate(HgSO4)0.1-1.0%,Chromic Acid(H2Cr2O7)0.1-1.0%,Silver Sulfate(Ag2SO4)0.1-1%,Sulfuric Acid(H2SO4)45-55%,nước45-55%(1hộp3.15kg... (mã hs thuốc thử high/ mã hs của thuốc thử hi)
Thuốc thử Cyanua gồm 3 loại CyaniVer 3 Cyanide Reagent Powder Pillows,CyaniVer 4&CyaniVer 5 Cyanide Reagent chứa Halane,Potassium Phosphate,Monobasic,Sodium Phosphate,Pyridine-3-Nitrophthalic Acid... (mã hs thuốc thử cyanu/ mã hs của thuốc thử cy)
Axit sunfuric 0.49% - 0.1N H2SO4 dùng trong ngành xi mạ
Natri hidroxit - 0.2N NaOH, dạng lỏng, dùng trong ngành xi mạ
Disodium solution - E.D.T.A 0.05M, dạng lỏng, dùng trong ngành xi mạ.
Dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Ph7 Calibration Solution)
Dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Ph9 Calibration Solution) 
Thuốc thử Cu-PAN
Dung dịch chỉ thị Ferroin (1,10-Phenanthroline Iron (II) sulfate)
Dung dịch chuẩn nồng độ PH pH4.01
Dung dịch chuẩn nồng độ PH pH9.
Dung dịch chuẩn axit sunfuric 0.1N, dạng đóng gói bán lẻ.
Dung dịch chuẩn natri hidroxit 0.2N, dạng đóng gói bán lẻ.
Dung dịch chuẩn EDTA 0.05M, dạng đóng gói bán lẻ.
Dung dịch chuẩn pH 7.
Dung dịch chuẩn pH 9.
Thuốc thử Cu-PAN có thành phần Cu-EDTA và PAN tỉ lệ 11.1:1.
Dung dịch chỉ thị Ferroin (1,10-Phenanthroline Iron (II) sulfate) 1/40 mol/l.
Dung dịch chuẩn nồng độ pH4.01
Dung dịch chuẩn nồng độ pH9.
Axit sunfuric 0.49% - 0.1N H2SO4 dùng trong ngành xi mạ. Hàng mới 100%. Giấy phép nhập khẩu tiền chất số 14440/GP-BCT
Natri hidroxit - 0.2N NaOH, dạng lỏng, dùng trong ngành xi mạ. Hàng mới 100%
Disodium solution - E.D.T.A 0.05M, dạng lỏng, dùng trong ngành xi mạ. Hàng mới 100%
Buffer Solution pH4.0.
Buffer Solution pH7.
Dung dịch đệm PH4.0 (Water 98.93%, Potassium acid phthalate 1%, Formaldehyde 0.05%, Methanol 0.02%) dùng làm thí nghiệm phân tích để sản xuất. Dung dịch đệm pH= 4 dùng trong phòng thí nghiệm, chất quy chiếu- hiệu chỉnh pH.
Dung dịch đệm PH 7 (Water 99%, Sodium hydroxide 1%, Potassium dihydrogen phosphate 1%) dùng làm thí nghiệm phân tích để sản xuất. Dung dịch đệm pH= 7 dùng trong phòng thí nghiệm, chất quy chiếu- hiệu chỉnh pH. 
Thuốc thử (Metyllen red/methyllen blue solution) (mục 4 PLTK).
Dung dịch thử nghiệm chỉ thị màu, có thành phần là methyl red và methylene blue trong ethanol và nước.
Thuốc thử (Phenolphthalein solution) (mục 3 PLTK).
Dung dịch thử nghiệm chỉ thị màu, có thành phần là Phenolphthalein trong ethanol và nước.
Thuốc thử (Bromothymol blue solution) (mục 2 PLTK).
Dung dịch thử nghiệm chỉ thị màu, có thành phần là bromothymol blue trong ethanol và nước.
Thuốc thử (0,05mol/l Iodine solution) (mục 4 PLTK)
Dung dịch thuốc thử Iot 0,05mol/l.
Dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Ph7 Calibration Solution) (mục 3 tờ khai hải quan)
Dung dịch chuẩn pH 7
Dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Ph9 Calibration Solution) (mục 4 tờ khai hải quan)
Dung dịch chuẩn pH 9
Test thử kiểm tra dư lượng Chloramphenicol trong thủy sản. TEST STRIP CHLORAMPHENICOL 1Hộp=50 cái
Tetracycline 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ , 5x50discs/Hộp
TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ... C[(C4H9)4NOH] = 0,1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR
Test phát hiện nhanh Anti - HIV (1+2) / Anti- HIV (1+2) Antigen Test ( Hộp 25 Test ; HSD 11/2013; SĐK:QLSP-0336-10)
Test phát hiện nhanh Anti-HBs / Anti-HBs Detection Test ( Hộp 50 que; HSD 11/2013 ; SĐK: QLSP-0100-08)
Test phát hiện nhanh HBeAg / HBeAg Detection Test ( Hộp 50 que ; HSD 11/2013 ; SĐK:QLSP-0099-08)
Test phát hiện nhanh HBsAg / HBsAg Detection Test ( Hộp 50 que ; HSD 11/2013 ; SĐK:QLSP-0101-08)
Test phát hiện nhanh HCV / HCV Detection test ( Hộp 50 que; HSD 11/2013 ; SĐK:QLSP-0103-08)
Test thử Hba1c của máy DCA 2000 ( 10 chiếc/ hộp) , dùng trong y tế; hàng mới 100%
Kim lấy máu thử dùng cho dụng cụ đo đường huyết : THIN LANCETS, 100S.H/ 100 que.
Kít chẩn đoán nhiễm Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgG 96 test/ hộp
Kít chẩn đoán nhiễm Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgM 96 test/ hộp
Kít chẩn đoán virus gây sốt (CMV) IgG 96 test/ hộp
Kít chẩn đoán virus gây sốt (CMV) IgM 96 test/ hộp
Kit Chuẩn đoán bệnh đa u tủy xương Human Kappa Free Olympus
Kit tách thành phần máu S5L - dùng cho máy tách và xử lý tế bào gốc Com.tec, hãng sx: Fresenius, nước sx: Hà Lan
Kít thử chuẩn phân tích trình tự DNA LightMix Kit IL28B dùng trong phòng thí nghiệm
Kít thử chuẩn phát hiện gonorrhoeae Light Mix N dùng trong phòng thí nghiệm
Kít thử ELISA kiểm tra AMOZ trong phòng thí nghiệm thủy sản: FURALTADONE ELISA KIT (AMOZ) (96 Test / hộp )
Kít thử ELISA kiểm tra Fluoroquinolones trong phòng thí nghiệm thủy sản: Fluoroquinolones ELISA KIT (QNS) (96 Test / hộp )
Kit thử ELISA kiểm tra Nitrofurantoin trong phòng thí nghiệm thủy sản : Nitrofurantoin ELISA KIT(AHD)(96 test/hộp)
Kit thử ELISA kiểm tra Nitrofurazone trong phòng thí nghiệm thủy sản : Nitrofurazone ELISA KIT(SEM)(96 test/hộp)
Kít thử Free beta hCG( thành phần HCG+ Đất hiếm + Nước), hàng mới 100%/ hãng SX: Lan Grant
Kít thử G6PD (960 Test)( thành phần G6PD+ Đất hiếm + Nước), hàng mới 100%/ hãng SX: Lan Grant
Kít thử hTSH ( thành phần hTSH+ Đất hiếm + Nước), hàng mới 100% / hãng SX: Lan Grant
Kít thử mycotoxin kiểm tra Aflatoxin trong phòng thí nghiệm thức ăn gia súc :Veratox - Aflatoxin ( 48 test/kit)
Kít thử mycotoxin kiểm tra Zearalenone trong phòng thí nghiệm thức ăn gia súc :Veratox - Zearalenone(48 test/kit)
Kít thử PAPP-A( thành phần PAPP-A+ Đất hiếm + Nước), hàng mới 100%/ hãng SX: Lan Grant
dHoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : NTP (PDGFRA-18Redit) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Định lượng kháng thể kháng . Anti - Sm/RNP - FRNP200. ( ứng dụng chuẩn đoán xơ c
Định lượng kháng thể kháng Anti - PR3 (cANCa)ELISA - FPRO200. ( ứng dụng chuẩn
Định lượng kháng thể kháng Anti - Scl- 70-FSCL200. ( ứng dụng chuẩn đoán xơ cứn
Định lượng kháng thể kháng Anti -Sm - FASM200 (ứng dụng chuẩn đoán LUPUS ban đỏ
Định lượng kháng thể kháng chuỗi kép Anti-ds DNA ELISA - FDNA 100. .( ứng dụng
HE1530 Human Assayed Multisera lv2 20x5ml/hộp. Chất thử xét nghiệm huyết học trong Y tế.
HE1532 Human Assayed Multisera lv3 20x5ml/hộp. Chất thử xét nghiệm huyết học trong Y tế.
TG0104 - TG KIT: Chất thử xét nghiệm sự rối loạn mỡ máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 6x60ml
Test thử HIV - DoubleCheckGol HIV (100 test/hộp)
TBI0104 - BIL-T(DSA) KIT: Chất thử xét nghiệm bệnh lý gan dùng cho máy sinh hoá, dùng trong y tế. Hộp 4x48ml+4x12ml
Thanh kiểm tra hàm lượng calcium trong hồ cá mới 100%
Thanh thử nước tiểu 10 thông số - A10(100thanh/lọ). Hàng mới 100%. Hãng sx Dirui.
BR0412 AST/GOT (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR0612 ALT/GPT (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR0800 Amylase (50ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR1202 GGT (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR2210-S Bilirubin total & direct (125ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR2212-S Bilirubin total & direct (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR2500 Cholinesterase (55ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR2603-S Cholesterol (300ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR2832-S Creatinine (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
Test phát hiện nhanh Anti - HIV (1+2) / Anti - HIV (1+2) Antigen Test ( Hộp 25 Tests ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0336-10)
Test phát hiện nhanh Anti-HBs / Anti-HBs Detection Tests ( Hộp 50 que ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0100-08)
Test phát hiện nhanh HBeAg / HBeAg Detection Tests ( Hộp 50 que ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0099-08)
Test phát hiện nhanh HBsAg / HBsAg Detection Tests ( Hộp 50 que ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0101-08)
Test phát hiện nhanh HBsAg / HBsAg Detection Tests ( Hộp 50 que ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0101-08).Hàng F.O.C
Test phát hiện nhanh HCV / HCV Detection Tests ( Hộp 50 que ; HSD 12/2013 ; SDK:QLSP-0103-08)
Test phát hiện nhanh Morphine / One step Morphine Test ( Hộp 50 tests ; HSD 02/2014 ; SDK:QLSP-0335-10)
Test thử nước FAB dùng cho dầu khí, hộp 12 test
Test thử nước GAB dùng cho dầu khí, hộp 12 test
Test thử nước SRB dùng cho dầu khí, hộp 12 test
Biocal-H Human(10x5ml) (XN sinh lý) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Định lượng kháng thể kháng nhân Ana Elisa - FANA 200.( ứng dụng chuẩn đoán LUPU
Định lượng kháng thể kháng nhân. Anti - Mitochondrial FMIT200 .( ứng dụng chuẩn
Bộ kit trọn gói dùng làm chất thử phản ứng thu nhận plasmid,dùng trong phòng thí nghiệm mục đích nghiên cứu lĩnh vực sinh học (DNA dạng vòng tròn) Column-Pure Plasmid Mini-Prep Kit (100preps/hộp))
Bộ kit trọn gói dùng làm chất thử phản ứng thu nhận sản phẩm DNA từ máu, dùng trong phòng thí nghiệm mục đích nghiên cứu lĩnh vực sinh học Column-Pure Blood Genomic DNA Kit (50preps/hộp)
Dengue IgM Elisa 96 tests. Chất thử Dengue IgM. Hộp 96 tests.
BITO-0600 : Bilirubin TOTAL 4+1L, 2x125 ml: Chất thử xét nghiệm bệnh lý gan dùng cho máy sinh hoá, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 2x125ml
Bilirubin Direct LR(4x100ml) (Xn hàm lượng Bilirubin trực tiếp) hàng mới 100% xuất xứ Italia
BILIRUBIN DIRECT/TOTAL liquicolor, complete kit. Chất thử BILIRUBIN DIRECT/TOTAL Hộp 2 x 100 ml
Epiclone Anti-P1 (12590501)-Chất định nhóm P1 (hộp/1x2ml) ,hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
H281185 Chất chuẩn dùng trong ngành hóa phân tích Hesperidine standards (1g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
hangCholesterol HDL Direct LR(1x80ml) (XN hàm lượng mỡ máu) hàng mới 100% xuất xứ Italia
GOT ( ASAT ) IFCC mod. Liqui UV, complete kit. Chất thử men GOT Hộp 10 x 10 ml
GOT ( ASAT ) IFCC mod. Liqui UV, complete kit. Chất thử men GOT Hộp 4 x 250 ml
GOT ( ASAT ) IFCC mod. Liqui UV, complete kit. Chất thử men GOT Hộp 8 x 50 ml
GOT liquiUV. Chất thử GOT dùng cho máy Humastar 600 Hộp 5 x 310 ml
GOT(ASAT) IFCC 4x66/4x16 ml B.
GOT(ASAT) IFCC Hit 4x100/4x20 ml
GOT(ASAT) IFCC Hit 4x50/2x20 ml
GP test kit VTK2 20 Cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
GPT ( ALAT ) IFCC mod. LiquiUV, complete kit. Chất thử men GPT Hộp 10 x 10 ml
GPT ( ALAT ) IFCC mod. LiquiUV, complete kit. Chất thử men GPT Hộp 8 x 50 ml
GPT liquiUV. Chất thử GPT dùng cho máy Humastar 600 Hộp 5 x 310 ml
GPT(ALAT) IFCC 4x66/4x16 ml B.
GPT(ALAT) IFCC Hit 4x100/4x20 ml
GPT(ALAT) IFCC Hit 4x50/2x20 ml
GPT-ALT(6x50ml) (XN men gan) hàng mới 100% xuất xứ Italia
GRAM-COLOR STAIN SET FOR THE GRAM STAINING METHOD
Giấy quỳ thử độ pH (hàng mới 100%)
Giấy quỳ thử màu trong phòng thì nghiệm.(H.Pylori Rapid Test) ( 01 Thùng = 1.333 Test)
GLUCOSE Liquicolor, complete kit. Chất thử GLUCOSE. Hộp 1000 ml
GLUCOSE Liquicolor, complete kit. Chất thử GLUCOSE. Hộp 4 x 100 ml
Glucose liquicolor. Hóa chất xét nghiêm thử Glucose dùng cho máy Humastar 600 Hộp 6 x 210 ml
GLUCOSE LiquiUV Mono, complete kit. Chất thử GLUCOSE ( GOD - PAP ). Hộp 1000ml.
64475 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: P.C.A GEL.DENOMBREMENT/500G hộp 500g
64594 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: V.R.B.L GEL./ 500G hộp 500g
64615 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: SUPLT.FRASER COF.10XQSP 500ML hộp 500ml
64616 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: SUP.FRASER 1/2 COF10XQSP 2.25L hộp 10 ống
64704 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: RAPID STAPH /500G hộp 500g
72278 sinh phẩm chuẩn đoán HIV: Genscreen HIV 1/2 version 2 hộp 96 tests
72348 sinh phẩm chuẩn đoán viêm gan B: Monolisa HBsAg Ultra hộp 480 tests
72481 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: MONOLISA TOTAL ANTI HAV PLUS hộp 192 tests
72501 sinh phẩm chuẩn đoán giang mai: TPHA 200 hộp 200 tests
72682 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: PLATELIA HSV 1+2 IGG 96T hộp 96 tests
72683 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: PLATELIA HSV 1+2 IGM 96T hộp 96 tests
72724 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: PASTOREX TOXO 100T hộp 100 tests
72936 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: EBV VCA IGM 1 PLATE KIT hộp 96 tests
72937 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: EBV VCA IGG 1 PLATE KIT hộp 96 tests
01-01-0064-1 PDQ1, 940ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng HbA1C - Dùng cho máy xét nghiệm xác định HbA1C PDQ Plus
01-01-0066-1 PDQDIL, (940ml/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin
67468 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: TICARCIL.75+A CLAVU.10MCG 4X50D hộp 4 x 50 khoanh (F.O.C)
700599Chất thử EDTA, gói/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
70501 ANTI A (ABO1) 5x10ml/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học trong Y tế
70502 ANTI B (ABO2) 5x10ml/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học trong Y tế
70503 ANTI -A,B (ABO3) 5x10ml/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học trong Y tế
72346 sinh phẩm chuẩn đoán viêm gan B: Monolisa HBsAg Ultra hộp 96 tests
72382 sinh phẩm chuẩn đoán viêm gan B: Monolisa HBc IgM Plus hộp 96 tests
72386 sinh phẩm chuẩn đoán HIV: Genscreen Ultra HIV Ag-Ab hộp 96 tests
Coagulation Factor V Deficient Plasma (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
Coagulation Factor VIII Deficient Plasma (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
COKAQ1000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc Agraquant Aflatoxin 4-40 ppb (96-well) Elisa kit (10loại/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ2000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Ochratoxin A (2-40 ppb) (96-well) Elisa kit (11loại/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ3000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Fumonisin (0.25-5.0 ppm) (96-well) Elisa kit (11loại/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ4000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc Agraquant Deoxynivalenol (0.25-5 ppb) (96-well) Elisa kit (11loại/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ5000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Zearalenone (25-1000ppb) (96-well) Elisa kit (10loại/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ6000 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant ELISA T2-Toxin 75-500ppb (96-well) (11loại/hộp) (Dùng trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKAQ9300 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Melamine ELISA Kit (96well) Elisa kit (10loại/Hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKDA0300 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Nitrofuran (AOZ) (96well) Elisa kit (15loại/Hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
COKDA1100 Kit thử độc tố trong ngũ cốc AgraQuant Chloramphenicol (96well) Elisa kit (15loại/Hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Chương trình ngoại kiểm đông máu Coagulation Programme, PN: RQ9135-A
Chương trình ngoại kiểm huyết học mẫu 1-3 Haemotology Programme sample 1-3, PN: RQ9140A
Chương trình ngoại kiểm niệu RIQAS Urine Analysis 6x12ml, PN: RQ9138
Chương trình ngoại kiểm sinh hóa Monthly General Clinical Chemistry Prog, PN: RQ9128
Chương trình ngoại kiểm tiền sản RIQAS Maternal Screening 12x1ml, PN: RQ9137
CHROMOCULT LISTERIA AGAR SELECTIVE-SUPPLEMENT LYOPHILISATE DùNG Để ĐIềU CHế 5 L LISTERIA SELECTIVE AGAR
Ciprofloxacin 5/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
CK - MB, 4x38ml+2x20ml) (Hoá chất chuẩn đoán nhồi máu cơ tim)
CK0104 - CK KIT: Chất thử xét nghiệm bệnh lý thận dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 3x45ml+3x12ml
CKB0104 - CK-MB KIT:Chất thử xét nghiệm tuyến thượng thận dùng cho máy sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 3x45ml+3x12ml
CK-MB Calibrator, 3x1ml (Hoá chất chuẩn CK-MB)
CK-MB Control, 4x3ml, (Chuẩn hoá chất)
Colistin Sulphate 10ug/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Color gram 2 kit 4x240ml/Hộp hoá chất nhuộm định danh vi khuẩn; 4ống/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Dung dịch điện ly cho điện cực DO, 50ml, hiệu Hach
Dung dịch dịnh chuẩn - Cfas PAC 3x1ML (03555941190)
Dung dịch định chuẩn - Control Set Cystatin C (04975936190)
Dung dịch định chuẩn - C-Peptide CS Elecsys (03184919190)
Dung dịch định chuẩn - PAPP-A CS Elecsys (04854101200)
Dung dịch định chuẩn C1 - C1 CALIBRATION SOLUTION 1 (2x1750 ML) (03144046001) Thùng/2 Bình
Dung dịch định chuẩn C2 - C2 C2 CALIBRATION SOLUTION 2 (1200 ML) (03144020001)
Dung dịch đo độ dẫn 10uS dùng cho thiết bị đo độ dẫn ( chai 250ml)- Hàng mới 100%
Dung dịch đo độ dẫn 1413uS dùng cho thiết bị đo độ dẫn ( chai 250ml)- Hàng mới 100%
Dung dịch đo độ dẫn 84uS/cm dùng cho thiết bị đo độ dẫn ( chai 250ml)- Hàng mới 100%
Dung dịch đo độ dẫn KCL 3 mol dùng cho thiết bị đo độ dẫn ( chai 250ml) - Hàng mới 100%
Dung dịch đo độ dẫn KCL dùng cho thiết bị đo độ dẫn ( chai 250ml) - Hàng mới 100%
Dung dịch EZ Prep - 10X EZ PREP SOLUTION, 2L (05279771001) (Bình / 2 Lít)
Dung dịch gel sử dụng cho chuẩn đoán bằng máy của hệ thống máy điều trị bệnh về da bằng tần số sóng vô tuyến RF Thermage ThermaCool :TF-2-30 .(mới 100%) (hộp 6 lọ 30ml)
R6873-00: Bộ kít phản ứng phân lập DNA/RNA , 5 phản ứng
R6874-00: Bộ kít phản ứng phân lập RAN 5 phản ứng
R6874-01:Bộ kít phản ứng phân lập RNA , 50 phản ứng
Que tẩm chất thử kiểm tra an toàn vệ sinh môi trường UXL100 ATP 100 cái/ hộp (Hàng mới 100%)
WAVE-CAL-1 Chất chuẩn Varian ICP OES Calibration Solution (100ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-BCN/2006)
DUNG DịCH `POTASSIUM CHLORIDE BãO HòA BằNG SILVER CHLORIDE 3 MOL/L
Dung dịch bảo quản điện cực pH, 500ml, hiệu Hach
Doxycycline 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Doripenem 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Dung dịch chuẩn Amonia 10mg/l, 500ml
Dung dịch chuẩn Asen 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Chất thử AM Low Range -535600
Chất thử Amylase, 200 Test dùng cho máy phân tích sinh hoá TC- Matrix Code: A532 -200TM
-Chất thử ANTI -TPO KIT máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 ( 600 test/hộp) code:10381650
chất thử AST/GOT dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 6 x 670 test/hộp code:10341132 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thủ BACTEC MIGT dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút 100 ống x75 ml/ hộp
chất thử BILIRUBIN tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 672test/hộp code:10341113 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
chất thử BILIRUBIN trực tiếp dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 672test/hộp code:10341114 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử CALCI dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10381446
Chất thử CALCIUM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 6 x 675 test/hộp
Chất thử CEAdùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10380994
Chất thử Cellpack (PK-30L) 20L (Mã: P88408711) dùng cho máy XN huyết học Hàng mới 100%
MASTASTAPH™ /Hoá chất định danh vi khuẩn Staph.aureus, 120tests/Hộp
MASTASTREP™ /Hoá chất định danh vi khuẩn Streptococci bằng ngưng kết latex, 50tests/Hộp
MAXIMUM RECOVERY DILUENT DùNG TRONG PHÂN TíCH VI KHUẩN
MANGANESE STVàARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR
Chất pha loãng cho xét nghiệm Vitamin D dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 1 x 25ml/hộp code: 10632114
Chất phản ứng(Hóa chất dùng cho máy xét nghệm sinh hóa ) ALT 5x50ml , 1x55ml hàng mới 100%
Chất ổn định khoáng để phân tích nước 50ML SCDB dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2376626
Chất ly giải bạch cầu Sulfolyser (SLS-220A) 5L (P90411414) dùng cho máy XN huyết học Hàng mới 100%
Chất ly giải hồng cầu Stromatolyser 4DL (FFD-200A) 5L (Mã: P98417615) dùng cho máy XN huyết học Hàng mới 100%
CHLORINE TEST IN FRESHWATER Và SEAWATER 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 MG/L CL2 AQUAMERCK
CHLORINE TEST REFILL PACK FOR 114978
B1054000 Chất chuẩn Betamethasone -17-valerate standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
B-1254-1 HBsAg-0,01 96test/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm dùng trong y tế.
BACTIDENT OXIDASE FOR THE DETECTION OF CYTOCHROME OXIDASE IN MICROORGANISMS
Nhãn chỉ thị có tẩm hóa chất dùng dán lên các vật tư y tế và trong việc tiệt trùng dụng cụ y tế 28x29mm, 500 cái/ cuộn, 30cuộn/ hộp, hàng mới 100%
Waaler Rose Kit 12Tests/ Hóa chất xét nghiệm viêm khớp; 12 tests/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
X Factor ID/Khoanh giấy tẩm yếu tố X định danh Haemophilus, 1x100khoanh/Hộp
X+V Factor Discs/Khoanh giấy tẩm kháng sinh X và V định danh Haemophilus, 1x100khoanh/Hộp
VP1 VP2 Reagents /Hoá chất thử dùng cho dịnh danh vi khuẩn; 2ống/Hộp ; Hãng sản xuất Biomerieux
WBC Sheath (1 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
WBC Sheath (5 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Cotrimoxazole 25ug Catridge discs/Khoanh giấy tẩm kháng inh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
CRE0204 - CREA-S KIT: Chất thử xét nghiệm tuyến mật dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 4x60ml+2x42ml
Creatinine (2x50ml, 2x50ml) (Chất thử chẩn đoán chức năng suy thận dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá dùng trong y tế). Hàng mới 100%
Creatinine, 4x40ml+4x40ml (Hoá chất chuẩn đoán bệnh thận)
CRP0104-CRP KIT: Chất thử xét nghiệm phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 2x40ml +2x10ml
Dung dịch kiểm chuẩn - Anti-HBc IgM PC Elecsys (11876333122)
Dung dịch kiểm chuẩn - HBeAg PC Elecsys (11876376122)
Dung dịch kiểm chuẩn - ISE Standard low 10x3ML (11183974216)
Dung dịch kiểm chuẩn - PreciControl Cardiac G2 Elecsys V4 (04917049190)
Dung dịch kiểm chuẩn - PreciControl Multimarker Elecsys (05341787190)
Dung dịch kiểm chuẩn - PreciControl TM Elecsys (11776452122)
Dung dịch kiểm chuẩn - PreciControl Universal Elecsys V2 (11731416190)
Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC (03121291122)
Dung dịch kiểm chuẩn - Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas) (04890523190)
Dung dịch kiểm chuẩn - SOL, CONFITEST III, L 1,2, AND 3 (03112900180)
Dung dịch kiểm tra mức 2 - COMBITROL Plus B, Level 2 (03321207001)
LDH-C, 6x40ml+2x32ml (Xác định lượng mì trong máu)
LDL0104 - LDL-C KIT: Chất thử xét nghiệm sự rối loạn mỡ máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 4x60ml+2x42ml
LDL-C, 4x40ml+2x28ml (Xác định lượng mì trong máu)
Tấm chỉ thị bằng giấy dùng trong việc tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật, 100cái/ Hộp, hàng mới 100%
Kít thử HR HW để kiểm tra nước dùng cho máy COD, 150kit/hộp (code: 2125915), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Hach. Hàng mới 100%
Kít thử LR HW để kiểm tra nước dùng cho máy COD, 150kit/hộp (code: 2125815), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Hach. Hàng mới 100%
Kít thử M-ENDO (code:2373550) (50kit/gói) dùng cho máy đo tổng coliform trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Hach. Hàng mới 100%
Kít thử nhanh chẩn đoán cúm A/B dùng cho máy PCR (code: 845-IV-2020050). Hãng sản xuất: Analytik Jena. Hàng mới 100%
Kít thử nhanh chẩn đoán H1N1 dùng cho máy PCR (code: 845-IV-1020050). Hãng sản xuất: Analytik Jena. Hàng mới 100%
Kít thử Xê tôn huyết cho bò
Kít xác định biến đổi gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - AneuVysion Multicolor Probe Kit 50 Assays. (Dùng cho thực vật)
Kít xác định biến đối gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0401E. (dùng cho thực vật)
Kít xác định biến đổi gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0401E.(Dùng trong thực vật)
Kít xác định biến đối gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0402E. (dùng cho thực vật)
Kít xác định biến đổi gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0406E (Dùng trong thực vật)
Kít xác định biến đối gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0406E. (dùng cho thực vật)
Kít xác định biến đổi gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - PowerChekTM Realtime PCR kit. Code: R0605 (Dùng trong thực vật)
Kháng thể chuột (chuỗi nặng + nhẹ) có gắn FITC
Kháng thể đơn dòng đặc hiệu cho Enterovirus
C-310-5 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Lyphochek Assayed Chemistry control, Level 1 hộp 12 x 5ml
CA0104 - CA KIT: Chất thử xét nghiệm lượng canxi trong máu dùng cho máy sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 4x45ml
CA10011000 Chất chuẩn Acetaldehyde (5ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Calcium Chloride Solution (10 x 15ml) (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
CALCIUM STVàARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR
CALCIUM TEST 2.5 - 45.0 MG/L CA REFLECTOQUANTđ
1652001 Chất chuẩn Tetrahydrozoline Hydrochloride standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1667213 Chất chuẩn Thymol standard (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1724769 Chất chuẩn Zinc Sulfate standards (1g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
179032Chất thử Hydraver 2, 100ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
181632Chất thử Sulfide 1, 100ML , kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
183699Chất thử Phenol 2 , 100 test/gói, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
199532 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng silica 100ml dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm: Molybdic Acid, Sulfuric Acid 0.0826L/bộ 5-15%, Sodium Bisulfate, demineralized water,
20002800D PROTEIN S CLASSIC, DIL 50/ADV9K 80 TEST/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20002950 PT RGT RECOMBIPLASTIN 2G HEMOSIL 5+5X8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20003110QC CONTROL ASSAYED NORMAL HEMOSIL10X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm khả năng đông máu
20003210QC CONTROL ASSAYED LOW ABNORMAL HEMOSIL 10X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm khả năng đông máu
20003310QC CONTROL ASSAYED HIGH ABNORMAL HEMOSIL 10X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm khả năng đông máu
20003700QC CALIBRATION PLASMA HEMOSIL 10 X 1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm khả năng đông máu
20004700 VWF ACTIVITY HEMOSIL (2+2X4ML)/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20006300D APTT RGT SYNTHETIC PHOSPHO, DIL 5+5X8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20006800 APTT RGT SYNTHASIL HEMOSIL 5+5X10 ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20008000 LAC SCREEN 10X2ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20008200 LAC CONFIRM 10x2ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20008500D D-DIMER KIT, DIL 100-115 TESTS/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20008700D Factor V Leiden(APC R V ) HemosIL, DIL 12 vials, 4X4ML+4X2ML+4X1ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
20008900D ANTITHROMBIN HemosIL,DIL 2x2ml+2x2.5ml/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
LDH SCE mod. liquiUV, complete kit. Hóa chầt xét nghiệm thử LDH SCE Hộp 10 x 10 ml
LDL CHOLESTEROL Liquicolor direct, complete kit. Chất thử LDL CHOLESTEROL Hộp 80 ml
LDL Cholesterol. Chất thử LDH Cholesterol dùng cho máy Humastar 600 Hộp 2 x 90 ml
LEAD TEST 0.010 - 5.00 MG/L PB BằNG MáY QUANG PHổ
Phoenix PMIC/ID 100 Panel (448775) Hóa chất ngưng kết vi khuẩn và hồng cầu, 25Test
PHOSPHATE CELL TEST 0.05 - 5.00 MG/L PO4-P 0.2 - 15.3 MG/L PO43- 0.11 - 11.46 MG/L P2O5 BằNG MáY QUANG PHổ
PHOSPHATE TEST 0.010 - 5.00 MG/L PO4-P 0.03 - 15.3 MG/L PO43- 0.02 - 11.46 MG/L P2O5 BằNG MáY QUANG PHổ
PHOSPHATE TEST 0.1 - 5.0 MG/L PO43- REFLECTOQUANT PLUS
PHOSPHATE TEST 5 - 120 MG/L PO43- REFLECTOQUANT hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
HITRAP PROTEIN A HP, 5 X 1 ML. Chất thử thí nghiệm. 5 hộp 1ml.
Hóa chất cho máy xét nghiệm AFP 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Beta-HCG 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm CYTK18 (TPS) 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Estradiol 96s test (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm FSH 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm LH serum 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Mikrrogobulin b-2 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Progesterone 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm PSA 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Testosterol 96s tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm TM Cyfra 21-1 96s tests (hàng mới 100%)
Phenocell C 0.8% (96530201)-Hồng cầu mẫu Phenocell C 0.8% (hộp/10x3ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra AA, standard 100PMOL 10/PK, (P/N.5061-3332), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra AA, standard 250PMOL 10/PK, (P/N.5061-3331), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra AA, std 10pmol 10/PK, (P/N.5061-3334), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra AA, std 25pmol 10/PK, (P/N.5061-3333), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra Buffer, Borate 100ml/BT, (P/N.5061-3339), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra FMOC reagent 10 ampoules 1ml ea for AAA, (P/N.5061-3337), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra OPA reagent, 10 mg/ml, 6 ampoules, (P/N.5061-3335), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Gentamicin 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Giấy thí nghiệm đo độ PH - PH TESTER PAPER 5.4~7.0 (1 Hộp = 200 Cái) - dùng thử độ PH trong quá trình xi mạ - sản xuất mô tơ, hàng mới 100%
GGT0104 - GGT KIT:Chất thử xét nghiệm bệnh lý gan dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 6x60ml+3x32ml
G5711: Chất thử phòng thí nghiệm: 1kb DNA ladder, 500ul/hộp, (A-T-G-C)n
FOSFOMYCIN FM 1024 WW B100/ Thanh tẩm kháng sinh FOSFOMYCIN; 100thanh/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Fosfomycin/Trometamol/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ , 5x50discs/Hộp
Epiclone -2 Anti D (IgM/IgG) bulk pack (27721301)-Chất định danh nhóm D (thùng/250x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế ,hàng mới 100%
Epiclone Anti A - bulk pack (02611301)-Chất định danh nhóm máu A (thùng/250x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế ,hàng mới 100%
Epiclone Anti B - bulk pack (02661301)-Chất định danh nhóm B (thùng/250x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Epiclone Anti c (11971001)-Chất định nhóm máu phụ c (hộp/1x5ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Epiclone Anti- E (11761001)-Chất định danh nhóm máu phụ E (hộp/1x5ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Epiclone Anti Jka (12150501) -Chất định danh nhóm máu phụ Jka (hộp/1x2ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Ertapenem 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Erythromycin 15/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
F03100D Cholesterol HDL Direct, DIL 5x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
F03115D Cholesterol HDL Direct, DIL 5x50ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
F05365D Cholesterol LDL Direct, DIL 5x50ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
ENTERO 71, MAB-1ML chất thử
FIB (5x2ml) (Chất thử chẩn đoán tơ huyết máu Fibrinogen dùng cho máy xét nghiệm đông máu dùng trong y tế), hàng mới 100%.
FIB (5x5ml) (Chất thử chẩn đoán tơ huyết máu Fibrinogen dùng cho máy xét nghiệm đông máu dùng trong y tế), hàng mới 100%.
FICOLL PAQUE Plus 6x500ml. Chất thử thí nghiệm. 6 hộp 500ml.
Ficoll-paque Plus. Chất thử thí nghiệm. 6 hộp 100ml.
FE0104 - FE KIT: Chất thử xét nghiệm lượng sắt trong máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 4x40ml+2x15ml+1x1.5ml+1x5ml
402999D Urea,Urease/Colorimetric, DIL 5x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
411463 H/c xác định sự lưu thông đường mật của gan HDL cholesterol(1x100ml)
42532 Bộ thuốc thử độ cứng của nước 100ml dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Propylene glycol, hydroxylamine hydrochloride, isopropanol, calmagite
43003- A7 AGAR MYCOPLASMA 10 PL Hóa chất chạy máy xét nghiệm (hộp/10 đĩa)
435 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Liquichek Urinalysis Control, Bilevel hộp 12 x 12ml
43501-COUNT-TACT 20PLT Hóa chất xét nghiệm sinh hóa (hộp/20 đĩa)
441350LV1 Enzyme validator kit 2x5ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Enzyme Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế. Hãng SX: Beckman Coulter- Mỹ.
442740LV1 Total Protein 2x300 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Protein toàn phần
445360LV1 Magnesium 2x100 test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Magie
55542-Color gram 2 Kit 4X240ML Hóa chất chạy máy nhuộm Gram tự động (hộp/4 lọx240ml)
55652-POLYVITEX 4X10ML hóa chất chạy máy nhuộm Gram tự động (hộp/4lọx10ml)
55712-CAMPYLOSEL MIXTURE 4X2ML Hóa chất chạy máy nhuộm Gram tự động (hộp/4lọx2ml)
59500-1 Hema CQI 4x4ml/hộp Chất thử chuẩn xét nghiệm huyết học dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế.
596559-1 Hemalys A1, B 2x5ml/hộp Chất thử chuẩn xét nghiệm huyết học dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế.
603409D RF, DIL 100 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về khớp
616663 H/c xác định khả năng đào thải NH3 của thận Urea UV stable liquid(1x120ml)
Bộ thuốc thử clorine dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 1454200
Bộ thuốc thử clorine dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2438800
Bộ thuốc thử đo hàm lượng Chlorine, CN-66F dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 223102
Bộ thuốc thử đo Porphyrin1 pk/100 dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2603549
Bộ thuốc thử Manganese, 1000mg/l, 100ml dùng trong PTN (hiệu Hach) model 1279142
Bộ thuốc thử niitrate nồng độ 10mg/l, 500m l dùng trong PTN (hiệu Hach) model 30749
Bộ thuốc thử Nitraver 3, 25ml pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 1406599
Bộ thuốc thử Nitrite 0.015-0.6mg/l PK/25 dùng trong phòng thí nhiệm(hiệu Hach) model TNT839
Bộ thuốc thử Nitriver 3, 10ml, pk/100 gói dùng trong phòng thí nhiệm( hiệu Hach) model 2107169
Bộ thuốc thử Phosver 3, 25ml pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 212599
Bộ thuốc thử Phosver 3, 25ml pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach)model 212599
Bộ thuốc thử sulfaver 4 pk/100 dùng trong phòng thí nhiệm( hiệu Hach) model 2106769
Bộ thuốc thử xác định Chlorine dư - pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2105569
Bộ thuốc thử xác định chlorine dư 5ml, pk/100 dùng trong phòng thí nhiệm( hiệu Hach) model 2105669
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Chlorine 5ml pk/100 gói dùng trong phòng thí nhiệm( hiệu Hach) model 1407799
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Cobalt và Nickel, 10ml dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2651600
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Copper nồng độ 100mg/l 100ml dùng trong PTN (hiệu Hach) model 12842
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Copper pk/100 gói dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2105869
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng dithiver metals 100gói/bộ dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 1261699
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng kẽm nồng độ 100mg/l, 100ml dùng trong PTN (hiệu Hach) model 237842
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng nikel 1, pk/25 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 212368
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng nikel 2, pk/25 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 212468
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Nitraver 5, 10 ml pk/100 gói dùng trong phòng thí nhiệm( hiệu Hach) model 2106169
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Nitriver 3 pk/50 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2608345
Bộ thuốc thử xác định hàm lượng oxy hòa tan, pk/25 dùng trong PTN (hiệu Hach) model 2501025
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC ANTI-HBC M CAL 2X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC BNP RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC CKMB RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC CORTISOL CALS 6x4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FERRITIN RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T3 RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T3 RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T4 CAL 2x 4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T4 CTL 3x8ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T4 RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC FREE T4 RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC HBSAG QUALITATIVE RGT 500 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC HIV COMBO CALIBRATOR 1X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC HIV COMBO CONTROL 4X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC IMMUN-MCC LQD 12X5ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC PROLACTIN RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC TESTOSTERONE CAL 2X3ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC TOTAL PSA CAL 2x4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC TRIGGER SOL (4X1 LTR)
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC TSH RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế Architect Pre-Trigger Solution 4x975ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế AS AXM D-DIMER RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế AXM CYCLOSPORINE CAL 1x 10 ml, 5x 4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế AXM FERRITIN RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế BIO ARC IPTH REAGENT 100 TEST
Chất chuẩn đo Cyanuaric HI93722-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo điện cực HI70300L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo độ cứng HI3812-100 100 mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo độ cứng HI96735-11, 25ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo độ đục HI93703-10, 30ML (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Kali HI93750-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Magie HI937520-01 50 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo muối HI7037L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn độ nhớt CRM for verification and calibration, S20 (18 mm²/s@40°C) chai 500ml. Dùng trong phòng thí nghiệm - Hàng mới 100%.
Chất chuẩn độ nhớt CRM for verification and calibration, S6 (5.7 mm²/s@40°C) chai 500ml. Dùng trong phòng thí nghiệm - Hàng mới 100%.
Chất chuẩn đo Nitrate HI93728-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo ORP HI7021L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7004/1L 1 lít (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7004L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo PH HI7006L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7007/1L 1lít (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7007L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7009L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7010/1L 1lít (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo pH HI7010L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo phosphat HI717-25 25 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Phot- pho HI93706-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Photphate HI93717-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo sắt HI93721-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Silica HI93705-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
86434 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy sinh hoá: SCANGEL COOMBS+NEUTRAL 1080CAR hộp 1080 thẻ
86445 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: SCANBROM 12ML hộp 12ml
86481 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy sinh hoá: SCANGEL MONOCLONAL A-B-D 288C hộp 288 thẻ
865x chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Hematology control (A), sample hộp 3 x 3ml
87299Chất thử Phenol , gói/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
88449 dung dịch chuẩn HYDROCHLORIC ACID SOLUTION - 0.5L/bo 15-25% 6N dùng để xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt
8890 02 Dung dịch chuẩn Hydra-point Comp 5, JTB (1Lít/chai) (Hóa chất phân tích, dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006-BCN)
906012 chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: ABX Lysebio 1L hộp 1L
906013 chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: ABX Lysebio 0,4L hộp 0,4L
92101 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Mercuric Nitrate 2.256N dùng trong phòng thí nghiệm, gồm: Nitric Acid, Mercuric Natrate, Demineralized Water,
92101 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Mercuric Nitrate 2.256N dùng trong PTN, gồm: Nitric Acid, Mercuric Natrate, Demineralized Water,
96299Chất thử Univer 3, gói/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
96N chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: Eia ana screen kit 96T hộp 96 test
9756710D PT RGT PT-FIBRINOGEN, DIL 10x8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
9756800 DILUENT SAMPLE 1X100ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
9756900D REFERENCE EMULSION, DIL 4 X 500 ML/ hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
9757600 DILUENT FACTOR 1X100ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
97949 Thuốc thử sulfuric acid 500ml 90-100% dùng để xác định hàm lượng nitơ tổng dùng trong phòng thí nghiệm
98499 thuốc thử sodium m-periodate, dùng để xác định hàm lượng sắt dùng trong phòng thí nghiệm
64914 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: LACTOSE-SULFITE (LS) 100G hộp 100g
A-002 Chất chuẩn 1,2-Dichlorobenzene standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
A-003 Chất chuẩn 1,3-Dichlorobenzene standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
A-004 Chất chuẩn 1,4-Dichlorobenzene standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
A-005 Chất chuẩn 1,2,3-Trichlorobenzene standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
James 2AMP/Hóa chất phát hiện vi khuẩn James; 2Amp+1Amp protector; Hãng sản xuất Biomerieux
COPPER STVàARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR
COPPER TEST 0.02 - 6.00 MG/L CU BằNG MáY QUANG PHổ
CRP Antiserum 10 ml. Chất thử CRP Hộp 10 ml
CRP with controls (100test) (XN viêm khớp) hàng mới 100% xuất xứ Italia
CRP-hs Reagent kit. Chất thử CRP-hs Hộp 3 x 125 ml
CSB-E08319h Human lipoprotein-associated phospholipase A2, Lp-PLA2 : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm ELISA dùng trong nghiên cứu,hãng SX: CUSABIO,96 test/hộp,mới 100%
CRACK SET 10 BằNG MáY QUANG PHổ
CRCO-0700 : Creatinine Jaffe 4X250ML: chất thử xét nghiệm tuyến mật dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 4 x 250 ml
CREATININE Liquicolor, complete kit. Chất thử CREATININE Hộp 200 ml
Creatinine LR(4x100ml) (XN hàm lượng Creatinine) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Creatinine PAP Hit 4x100/4x50 ml
Creatinine PAP Hit 4x50/2x50 ml
D-100N Chất chuẩn Dibenzo-p-dioxin standard (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D-101N Chất chuẩn 1-Chlorodibenzo-p-dioxin standard (25mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D-102N Chất chuẩn 2-Chlorodibenzo-p-dioxin standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D-202N Chất chuẩn 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin standard (5mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D2954600 Chất chuẩn Docosahexaenoic acid ethyl ester standard (150mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D2955000 Chất chuẩn Domperidone standard (150mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Hỗn hợp chất thử phản ứng PCR, dùng trong phòng thí nghiệm mục đích nghiên cứu lĩnh vực sinh học 2X PCR Taq plus Master Mix (5.0ml/tuýp)
Hỗn hợp chất thử phản ứng PCR, dùng trong phòng thí nghiệm mục đích nghiên cứu lĩnh vực sinh học 2X PCR Taq Plus master mix With dye (5.0ml/tuýp)
Hỗn hợp chất thử phản ứng PCR,dùng trong phòng thí nghiệm mục đích nghiên cứu lĩnh vực sinh học 2X PCR Taq mastermix (5.0ml/tuýp)
D3096-00: Bộ kít phản ứng tách chiết DNA 5 phản ứng
D3096-01: Bộ kít phản ứng tách chiết DND 50 phản ứng
D3392-00: Bộ kít phản ứng tách chiết DNA 5 phản ứng
V2002 Bộ kit thử Elisa Furaltadone (AMOZ) (16loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V2101 Bộ kit thử Elisa Clenbuterol (17loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V2402 Bộ kit thử Elisa Fluoroquinolone (FLQ) (13loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V2405 Bộ kit thử Elisa Fluoroquinolone (FLQ) (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V2601 Bộ kit thử Elisa Tylosin (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V3201 Bộ kit thử Elisa Histamine Enzymatic (13loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V3205 Bộ kit thử Elisa Histamine Enzymatic (10loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V3302 Bộ kit thử Elisa Sulfadiazine (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V4251: Chất thử phòng thí nghiệm: TBE 10 X buffer, 1000ml/ chai (hổ trợ phản ứng) Tris + borate + EDTA: (HOCH2)3CNH2 + borate + (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Viên thử nước Shell, đóng gói 1 hộp gồm 8 ống, mỗi ống 10 viên.
Viên kiểm tra nước Hãng sản xuất Shell. Chất thử kiểm tra sự có mặt của nước trong xăng dầu. Quy cách :Hộp/10 ống x 8 viên
TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK
TOTAL PROTEIN Liquicolor, complete kit. Chất thử PROTEIN toàn phần Hộp 1000 ml
TOTAL PROTEIN Liquicolor, complete kit. Chất thử PROTEIN toàn phần. Hộp 4 x 100 ml
Tryglycerides(4x100ml) (XN sinh lý) hàng mới 100% xuất xứ italia
Triglyceride liquicolor. Chất thử Triglyceride. 3 hộp 210ml.
Triglycerides 12x65 ml Barcode
Triglycerides Hit 4x100 ml
Triglycerides Hit 4x50 ml
TRIGLYCERIDES Liquicolor Mono, complete kit. Chất thử TRIGLYCERIDES Hộp 3 x 250 ml
TRIGLYCERIDES Liquicolor Mono, complete kit. Chất thử TRIGLYCERIDES Hộp 4 x 100 ml
TRIGLYCERIDES Liquicolor Mono, complete kit. Chất thử TRIGLYCERIDES Hộp 9 x 15 ml
TNT820 Bộ thuốc thử đo COD (1.0-60mg/l) dùng trong phòng thí nghiệm 24gói/bộ, gồm: Mercuric Sulfate , demineralized water, silver sulfate, potassium dichromate, Sulfuric acid ((0.058L/bộ) - 80-90%))
TNT821Chất thử nhu cầu oxy hóa học tube, LR (3-150 MG/L), hộp/25 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
TNT832Chất thử Ammonia TNT+HR (2-47 mg/l) 25 test/hộp, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
AMDL ELISA DR-70 : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm trong y tế, 96 test/hộp,mới 100%
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra PSA, 100g, (P/N.5982-5753), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra Santovac 5P Ultra 18.5ml, (P/N.6040-0809), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Phụ kiện máy phân tích sắc ký: Chất thử chuẩn kiểm tra td 1nmol 10/PK, (P/N.5061-3330), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P 1.5 - 76.7 MG/L PO43- 1.1 - 57.3 MG/L P2O5 BằNG MáY QUANG PHổ
PhotoCheck Check solutions for photometers (445/446 nm, 520/525 nm, and 690 nm) Spectroquantđ húa chõt tinh khi?t dựng trong phõn tớch
Thuốc thử ACCQ-Flour Reagent dùng làm dẫn chất phát huỳnh quang trong phân tích dùng cho máy sắc ký. Hãng sx: Waters. Mới 100%
Thuốc thử ACCQ-Tag Eluent A dùng làm dung môi chạy thử cho máy sắc ký lỏng hiệu năng cao. Hãng sx: Waters. Xuất xứ: Singapore. Mới 100%.
Thuốc thử acid ascorbic pk/100 gói dùng để xác định hàm lượng Aluminum dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 1457799
Thuốc thử amino acid dùng để xác định hàm lượng photphate dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 193432
Thuốc thử amino acid F dùng để xác định hàm lượng photphate, 100ml dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2386442
Thuốc thử chuẩn đoán - FLUID PACK S2 (1 PC) (03260925184)
Thuốc thử Copper - pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2603449
Thuốc thử diphenylcarbazone, pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 83699
Thuốc thử độ cứng của nước - T&C Hardness HI/LO LVL TST KT
Chất thử nồng độ CEA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10380994
Chất thử nồng độ Estradiol dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code:10381192
Chất thử nồng độ FSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10381201
Chất thử nồng độ GI dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10380965
Chất thử nồng độ GI dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10380988
Chất thử nồng độ HCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381161
Chất thử nồng độ HCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10381175
Chất thử nồng độ HCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code:10381194
Chất thử nồng độ IL-1B dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (50 test/hộp) code:10381421
Chất thử nồng độ LH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381141
Chất thử nồng độ nhanh TSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (500 test/hộp) code:10381628
Chất thử nồng độ nhanh TSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (500 test/hộp) code:10381637
Chất thử nồng độ nhanh TSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code:10381652
Chất thử nồng độ OM-MA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10380972
Chất thử nồng độ Osterone tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381156
Chất thử nồng độ PAPP-A dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10381213
Chất thử nồng độ PSA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10380960
Chất thử nồng độ PSA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10380986
Chất thử nồng độ T3 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381630
Chất thử nồng độ T3 tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code:10381657
Chất thử nồng độ T3 tự do dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381626
Chất thử nồng độ T4 tự do dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381622
Chất thử nồng độ Thyroglobulin dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp ) code: 10381641
Chất thử nồng độ Thyroglobulin dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381644
Chất thử nồng độ tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 ( 200 test/hộp) code:10380873
0497V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Ente.ATCCđ 7080™*, C13H17N2O3, 10 test/hộp
0627P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Pse.ATCCđ 49128™*, C14H11O2N2Cl2, 2 test/hộp
0697P: chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Rho.ATCCđ 6939™*, C2H5OOCCH3, 2 test/hộp
0699P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Sac.ATCCđ 9763™*, C12H20N2O3Cl, 2 test/hộp
0699V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sac.ATCCđ 9763™*, CH3(CH2)50CH3, 10 test/hộp
0720P; chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Vib.NCTC 11218, C18H20O3N2, 2 test/hộp
0763P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Str.ATCCđ 6301™*, C10H10O4N2Cl2, 2 test/hộp
0814P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Lis.ATCCđ 33090™*, C3H5(OH)3 + C4H603, 2 test/hộp
0818P: chất thử dùng trong phòng thì nghiệm , môi trường nước : Vib.ATCCđ 17802™*, C24H21N3O5F3, 2 test/hộp
0819P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Vib.ATCCđ 17749™*, (HOCH2)3CH3, 2 test/hộp
0827P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sta.ATCCđ 6538P™*, C15H22N5S3Cl, 2 test/hộ[
0831P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm và môi trường nước: Sta.NCTC 6571, C12H20N4S2, 2 test/hộp
0885P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Lac.ATCCđ 314™*, Cl-CH2-COOH, 2 test/hộp
0889P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sta.ATCCđ 33592™*, C14H9O2N2Cl4, 2 test/hộp
0890P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Sal.NCTC 6017, C14H13O2N2, 2 test/hộp
0900P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sac.TCCđ 9080™*, C12H20N4S2, 2 test/hộp
0906V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sta.ATCCđ 29737™*, C6H5Cl, 10 test/hộp
0910P; chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Aero.ATCCđ 35654™*, C3H402N3 + H20, 2 test/hộp
0973P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Acinetobacter lwoffii ATCCđ 17925™*, C10H11O4N2, 2 test/hộp
0999P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Ba.ATCCđ 13061™*, C40H64N4P6O12, 2 test/hộp
10008656 Tacrolimus 27ml R1 & 11ml R2 & 53ml Extraction Solution/hộp - Chất thử xét nghiệm chống thải ghép.
10008666 Tacrolimus Calibrator 2x2ml+2x2ml/hộp - Chất thử chuẩn các xét nghiệm chống thải ghép.
101008 Bộ test chuẩn phân tích Chloramphenicol ELISA KIT (11Lọ/Bộ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/BCN)
101024B Bộ test chuẩn phân tích Nitrofuran ELISA KIT (12Lọ/Bộ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/BCN)
101030A Bộ test chuẩn phân tích Quinolones ELISA KIT (11Lọ/Bộ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01-2006/BCN)
Chất thử độ dính của băng keo- ADHISIVE REMOVER
Chất thử đo nồng độ CA 125 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 100 test/hộp code:10310443
Chất thử đo nồng độ CA 15 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 100 test/hộp code:10327620
Chất thử đo nồng độ CA 19-9 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 250 test/hộp code:10491244
Chất thử đo nồng độ CEA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 500 test/hộp
Chất thử đo nồng độ FT3 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 50 test/hộp code:10310317
Chất thử đo nồng độ FT4 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 250 test/hộp code:10282219
Chất thử đo nồng độ QC dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 6 x 2 ml/hộp code:1063229
Chất thử đo nồng độ Troponin dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 100 test/hộp code:10317708
Chất thử đo nồng độ Vitamin D dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 100 test/hộp code:10491994
Chất thử độ sạch của Gel QIAquick Extraction, 50test/hộp (28704), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ tinh sạch QIAquick PCR, 250test/hộp (28106), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử DPD No.1 -4511050bt-100tests
Chất thử DPD No.4 -4511570bt-100tests
Chất thử dư lượng kháng sinh dùng trong thủy sản- Chloramphenicol EIA Test Kit(1 bộ=14 lọ/113ml). Hàng mới 100%
Chất thử dùng cho hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: ANTI TPO (KIT/96) lô: ATPO-009, sx: 11/2011, hd: 02/2013. Hàng mới 100%, Nsx: Novatec-Germany. Bộ 1 đĩa + 13chai 168.6ml.
Chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Microscan : RGNT, PEPTIDASE 30ml/hộp code:10444446
chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Microscan :ALBUMIN 480 test/hộp code:10444975
Chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Microscan :Protein tổng hợp 480 test/hộp code:10444979
chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Microscan :UREA NITROGEN 480test/hộp code:10444969
Chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Microscan MINERAL OIL (W/A SI)250 ml/hộp code:10444425
Chất thử dùng cho máy miễn dịch, TSH Microtiter ( 96 tests). Code: TSW-96T
Chất thử dùng cho máy phân tích khí thở, UBiT-IR300 Urea tablet 100mg: Dụng cụ tiêu hao của máy phân tích khi thở.(Hãng SX, Otsuka Electronics Co., Ltd- Nhật) (Hộp/10viên). hàng mới 100%
Chất thử dùng cho máy sinh hóa ALT/GPT BR OPT 3x100 ML
Chất thử dùng trên hệ thống Elisa bán tự động: Toxoplasma gondii IgG (Kit/96), Hàng mới 100%, Nsx: Novatec-Germany. Bộ 10chai, 216ml, lô: TOXG-036, sx: 11/2011, hd: 02/2013.
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Proteinase K (rec.), PCR grade (EO0491) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Proteinase K (rec.), PCR grade (EO0492) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử PvuI(ER0621) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử RNase A (RB0473.SIZE.100MG ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Safranin O(SB0815.SIZE.25G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử SalI(ER0641) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Semicarbazide hydrochloride (C 16933500) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử SgsI (AscI)(ER1891) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Sodium carbonate, anhydrous (SDB0615.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Sodium chloride(DB0483.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Sodium phosphate, dibasic, anhydrous (S0404.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Sodium phosphate, monobasic, anhydrous(SB0878.SIZE.500G) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Streptomycin sulfate (SB0494.SIZE.50G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Sulfamethazine ( C 16996500) 0,25g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử T4 DNA Ligase (EL0011) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Taq DNA Polymerase (rec.) (EP0402) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử tet(A)-F/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử tet(A)-R/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Tris (TB0195.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Tris (TB0196.SIZE.2.5KG ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Tris (TB0196.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chât chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Vanillin (36126-02) 25g dùng trong PTN.Hsx: NACALAI
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử virG primers F/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử virG primers R/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử X1/ 41mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn xác định Thành phần hợp chất OXY hóa trong xăng 4815CAL Oxygenate Calibration Standards. Set consisting of 11 mixtures packaged in 2ml Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% Hộp 11 ống 2ml
chất chỉ thị xác định sản phẩm y tế được vô trùng (4.51 g /1 ống ) ( Dùng cho máy khử trùng ,
Băng thử hoá chất chạy máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế Sterad 100NX Cassette - Code: 10144 (Hộp 2 cái)
Băng thử hoá chất chạy máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế Sterad 100s Cassette 5Case - 10113 (Hộp 5 cái)
Băng thử hoá chất chạy máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế Sterad NX Cassette 5S - Code: 10133 (hộp 5 cái)
BIDI- 0600 : Bilirubin Direct 4+1L, 2x125 ml: Chất thử xét nghiệm bệnh lý gan dùng cho máy sinh hoá, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 2x125ml
Bilirubin Direct, 4x32ml+4x8ml ( Hoá chất đánh giá sù lưu thông của mật)
Bilirubin Total, 4x32ml+4x8ml (Hóa chất đánh giá sù lưu thông của mật)
BIOQUANTđ Protein (Biuret Method) reagent solution for approx. 250 determinations
BC 70 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: EQAS Immunoassay Monthly Program - 22 Analytes hộp 12 x 5ml
BC 80 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: EQAS Haemoglobin - 12 x 0.5 mL - 12 Months, Monthly hộp 12 x 0,5ml
BEG Rapid QC Complete Level 1 (108860) Hóa chất chuẩn xét nghiệm QC mức 1 cho máy khí máu
BEG Rapid QC Complete Level 2 (108868) Hóa chất chuẩn xét nghiệm QC mức 2 cho máy khí máu
Chất thử (Fluorescent Reagent 6X Loading dye; 1 ml) dùng trong phòng thí nghiệm, dung dịch tạo màu xanh cho nucleic acid giúp dễ quan sát , (không dùng trong lĩnh vực y tế)
Chất thử (Oligo dt (15), 30ug (1 DA) ), dùng trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử, dùng làm cơ chất cho phản ứng hoá học, (không dùng trong lĩnh vực y tế)
Chất thử (Random Primers (30ug)), dùng trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử, dùng làm cơ chất cho phản ứng hoá học, (không dùng trong lĩnh vực y tế)
Chất thử AFP dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381162
chất thử ALBUMIN dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 555 test/hộp code:10311832 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
chất thử ALT/GPT dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 6 x 670 test/hộp code:10318168 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Sulfate Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 25 - 50 - 80 - 110 - 140 - 200 - 300 mg/l SO4²¯ Aquaquantđ
Kít xác định biến đổi gen trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử - AffinityScript MltiTmpRvrseTrnscr,200rxn. (Dùng trong phòng thí nghiệm)
Chất thử miển dịch - FT4 Elecsys cobas e 200 (V) (11731297122)
Chất thử miễn dịch - HCG+beta Elecsys cobas e 100 V2 (03271749190)
Chất thử miễn dịch - HIV combi Elecsys cobas e 100 V2 (04860446190)
Chất thử miễn dịch - HIV PC Elecsys (05162645190)
Chất thử miển dịch - Insulin Elecsys cobas e 100 (12017547122)
Chất thử miễn dịch - Prolactin G2 Elecsys cobas e 100 V2.1 (03203093190)
Chất thử miễn dịch - SHBG Elecsys cobas e 100(03052001190)
Chất thử miễn dịch - Troponin PC Elecsys (05095107190)
Chất thử miễn dịch - Troponin T hs CS Elecsys (05092752190)
Chất thử miễn dịch - Troponin T hs STAT CS Elecsys (05092736190)
Chất thử miễn dịch - Troponin T hs STAT Elecsys cobas e 100 (05092728190)
Chất thử miển dịch - TSH Elecsys cobas e 200 (11731459122)
Chất thử miễn dịch- FT3 Elecsys cobas e 200 V2(03051986190)
Chất thử miễn dịch- Vitamin B12 Elecsys cobas e 100 V2(04745736190)
Chất thử miễn dịch-Folate G3 Elecsys cobas e 100(04476433190)
Chất thử môi trường hỗn hợp dNTP Mix, 100UL (18427-013), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử mức axit trong môi trường PBS 10X, 500ml (70011-044), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nhuộm bạch cầu SHEATH dùng cho máy xét nghiệm huyết học 4x2725ml/hộp code:10312275
Chất thử nồng độ DNA Mini Kit trong môi trường sinh học, 50test/hộp (51504), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử nồng độ hóa chất hồ bơi DPD. Hàng mới 100%
Chất thử nồng độ Ion DNA Investigator, 50test/hộp (56504), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử nồng độ Ion Dneasy Plant, 50test/hộp (69104), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử nồng độ Ion Dneasy, 250test/ hộp (69506), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử nồng độ ion môi trườn SW IFN, 1 kit (KSC4021), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ ion môi trường SW IL, 10kit (KSC0101), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
CM SEPHAROSE FAST FLOW 500. Chất thử thí nghiệm. Hộp 500ml.
Netilmicin 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
NETILMICIN NC 256 WW F100/Thanh tẩm kháng sinh NETILMICIN; 100thanh/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
NCP (10x1ml) (Chất thử dùng để làm mẫu tham chiếu dùng cho máy xét nghiệm đông máu dùng trong y tế), hàng mới 100%.
OE66300 SYSTEM CALIBRATOR OL, 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OE66313 ISE SELECT CHECK, 2x25ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm lượng điện giải - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OE66315 ISE STD HIGH + LOW URINE, 4X100ML/hộp Chất thử nghiệm lượng điện giải - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OE66316 ISE STD HIGH, 4X100ML/hộp Chất thử nghiệm lượng điện giải - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OE66317 ISE STD LOW, 4X100ML/hộp Chất thử nghiệm lượng điện giải - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
Thẻ giấy kiểm tra độ ẩm, 3HIC-50- HUMIDITY INDICATOR CARD, 3HIC-50vật tư cho nhà xưởng
Thẻ giấy kiểm tra nhiệt độ (40) hộp/350 miếng- thermometer (40)vật tư cho nhà xưởng
Thẻ giấy kiểm tra nhiệt độ (45) hộp/350 miếng- thermometer (45)vật tư cho nhà xưởng
Thuốc thử Kali pesunfat dùng phá mẫu xác định hàm lượng tổng photpho trong nước, 100 test/gói, hiệu Hach
Thuốc thử phân tích asen trong nước, 100 test, hiệu Hach
Dung dịch đường chuẩn Sucrose 10% cho khúc xạ kế RX 5000 (code: RE-111001), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Atago. Hàng mới 100%
Dung dịch đường chuẩn Sucrose 30% cho khúc xạ kế RX 5000 (code: RE-113001), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Atago. Hàng mới 100%
Dung dịch đường chuẩn Sucrose 50% cho khúc xạ kế RX 5000 (code: RE-115002), dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Atago. Hàng mới 100%
Dung dịch hiệu chỉnh dùng cho bút thử thông số nước nồi hơi - S0980 TRASAR 3 CAL SOL 1L
Dung dịch bảo dưởng điện cực- Activator for cobas c,Integra,c111 (04663632190)
Dung dịch bảo vệ cảm biến đo PH, 6 chai/hộp: 9830 EL.LICL 1M/ETOH 6 x 30 ML. Hàng mới 100%
Dung dịch bảo vệ cảm biến đo PH, 6chai/hộp: KCL 3M ELECTROLYTE 6 X 250ML. Hàng mới 100%
Dung dịch bảo vệ cảm biến đo PH: KCL 3M ELECTROLYTE 250M
Dung dịch cân chuẩn QC (34117) (300ml/hop) PK máy xét nghiệm khí máu, hãng sx: NOVa, nước sx: US
Dung dịch cân chuẩn SO2 (22771) 200ml/hộp PK máy xét nghiệm khí máu, hãng sx: NOVa, nước sx: US
Dung dịch chuẩn cho máy đo độ đục 2100P dùng trong phòng thí nhiệm (hiệu Hach) model 2659405
ELISA hcG 96 Tests. chất thử nhgiệm hCG (human Chorionic Gonadotropin) Hộp 96 tests
Epiclone Anti A bulk pack-Chất định danh nhóm A (02611301) (thùng/250x10ml) ,hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Epiclone Anti B bulk pack -Chất định danh nhóm B(02661301)(thùng/250x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
KOVACS` INDOLE REAGENT DùNG TRONG PHÂN TíCH VI KHUẩN
L-0702010 Dung dịch phá hồng cầu loại 1L/thùng
L-0802020 Dung dịch pha loãng loại 20L/thùng
EIA1292 Progesterone,17-OH Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%
EIA1796 CMV IgM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA1797 CMV IgG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA1798 Toxoplasma IgG : Hóa chất xét dùng cho máy nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3057 H.Pylori IgG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3458 Candida albicance IGG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3459 candida albicance IGM: hoá chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3463 Clamydia IGM (trachomatis) Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3496 Measles IgM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3500 Mycoplasma pneumoniae IgM: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : R0901-500ML RNALATER
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : R6504-10L RPMI-1640 MEDIUM
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử 2-Bromo-3-hexylthiophene - 97%, 5G 691925
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol - 96%, 25G D133000
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử BRADFORD REAGENT, 500ML B6916
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử CHRISTENSENS UREA AGAR, for MICROBIOLOG, 500G-F 27048
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử DNA SSP CLASS I&II-10 TESTS SSPABDR
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử L-GLUCOSE, 1G G5500
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử P-(Dimethylamino) benzaldehyde, 25G D2004
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử Primer 1 25mer 0,0500 UMO Desalted Purification Primer 1
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử Primer 2 25mer 0,0500 UMO Desalted Purification Primer 2
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử Probe 28mer 1,00 OD HPLC Purification Probe
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(B*27)-8TST SSPR1-27
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(B*35)-4TST SSPR1-35
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(C*03)-8TST SSPR1-C03
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(C*14)-8TST SSPR1-C14
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(C*15)-8TST SSPR1-C15
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phân tử SSP ALLELE SPEC.(DQB1)-8TST SSPR2-Q1
Phoenix AST-S Broth 100ea Tube (246003) Hóa chất ngưng kết vi khuẩn và hồng cầu trong máy y tế (4.5mLx100 ống)/thùng
Phoenix ID Broth SP100 Tube (246001) Hóa chất ngưng kết vi khuẩn và hồng cầu trong máy y tế, (8mLx100 ống)/thùng
Phoenix NMIC/ID 32 Panel (448568) Hóa chất ngưng kết vi khuẩn và hồng cầu trong máy y tế, 25Test
Nitrate Test in freshwater Method: colorimetric with colour card 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO3¯ Aquamerckđ hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
NITRITE TEST 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L NO2- MICROQUANT
NITRITE TEST 0.5 - 25.0 MG/L NO2- REFLECTOQUANTđ hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
Nin X2/Hộp hóa chất phát hiện vi khuẩn Nin X2; 2 ống/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Nitrofurantoin 300/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
H11-800 urine strip : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế 100 test/hộp, mới 100%
H11-800 URINE STRIPS: Thanh thử xét nghiệm nước tiểu H11-800 dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu , dùng trong y tế. Hộp 100 thanh
GOT, 6x40ml+2x32ml (Hoá chất xét nghiệm men gan)
Hộp Cartridge 300 test đo khí máu , điện giải , glucose, lactate , CO- Oximetry và Hct. Hạn dùng 31.03.2012. Hàng mới 100%, hãng SX : Instrumentation - Laboratory - Mỹ
Hộp dung dịch Na/K/Ca/Ph 800ml IL-2123D(dùng cho máy xét nghiệm điện giải tự động)hãng SX Diamond,hàng mới 100%
Hộp dung dịch Na/K/Cl 800ml IL-2121D(dùng cho máy xét nghiệm điện giải tự động)hãng SX Diamond,hàng mới 100%
Hộp thử nước hồ bơi (Cl và pH) KT5298. Hàng mới 100%
HTLV I/II ELISA 4.0 (TMB) (Chất thử miễn dịch) , kit/ 192 test .
P3600000 Chất chuẩn phân tích Propranolol hydrochloride for performance test standard (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
P0300000 Chất chuẩn phân tích Paracetamol standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Optochin ID/Khoanh giấy kháng sinh Optochin, 1x100khoanh/Hộp
OPTOCHIN TEST 2X30DISCS/ Khoanh kháng sinh dùng làm kháng sinh đồ Streptococcus; 2x30đĩa/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Optochin/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Vancomycin 30ug Catridge discs/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ , 5x50discs/Hộp
V5301 Bộ kit thử Elisa Streptomycin (17loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V5591: Chất thử phòng thí nghiệm: Streptavidin Alkaline Phosphatase, 0.5ml/chai , (NH2-R-COOH)n
V5701 Bộ kit thử Elisa Sulfaquinoxaline (14loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V5801 Bộ kit thử Elisa Norfloxacin (13loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V6602 Bộ kit thử Elisa Trifluralin (12loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V Factor ID/Khoanh giấy tẩm yếu tố X định danh vi khuẩn Haemophilus, 1x100khoanh/Hộp
V0902 Bộ kit thử Elisa BETA-AGONIST (17loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1102 Bộ kit thử Elisa Sulfamethazine (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1304 Bộ kit thử Elisa Chloramphenicol (CAP) (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1305 Bộ kit thử Elisa Chloramphenicol (CAP) (13loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1502 Bộ kit thử Elisa Furazolidone (AOZ) (16loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1701 Bộ kit thử Elisa Enrofloxacin (ENRO) (15loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1703 Bộ kit thử Elisa Enrofloxacin (ENRO) (13loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1904 Bộ kit thử Elisa Malachite Green (MG/LMG) (16loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(h‹±FPF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(h‹±FPR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(H5-1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(H5-3) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hAlbuF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hAlbuR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hCK18F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hCK18R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hCK19F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(hCK19R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(HNFF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(HNFR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(IHHNVvnF3317) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(IHHNVvnR3784) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(LAC1F-rtTIB) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(LAC1R-rtTIB) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(M264R2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(M30F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(MMP1F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(MMP1R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(N1-1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 19 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(N1-2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(ORF5F ) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 26 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(ORF5R ) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 26 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(ORF6-F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
9727-A35 Chất thử chuẩn xác định điểm chớp cháy FPRM4D 220 dùng trong phòng thí nghiệm
9727-C30.016 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C35.016 S20 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C37.016 N35 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C40.016 S60 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C42.016 N100 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C45.016 S200 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C47.016 N350 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C57.016 N4000 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C60.016 S8000 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
9727-C62.016 N10 Chất thử chuẩn xác định chỉ số nhớt trong dầu 0.5L
911953 H/c xác định lượng Protein tổng hợp trong máu Total protein in serum (Biuret)(1x250ml)
450411Chất chuẩn của H/c xác định hàm lượng đường trong máu Glucose STD. 5,56mmol/l (5ml)
50430-API 50 CHB MEDIUM 10X10ML Hóa chất định danh vi khuẩn (hộp/10lọx10ml)
51075-MUELLER HINTON 2 AGAR 500G Hóa chất xét nghiệm sinh hóa (hộp/500g)
511052BT Chất thử xác định hàm lượng DPD NO1 TABLETS BF IN PACK OF 500 trong nước
5115-8 RSV IgM Elisa Kit (96 Tests) (Chất thử chẩn đoán khả năng tự miễn dùng cho máy xét nghiệm Elisa dùng trong y tế). Hàng mới 100%, hãng SX: Diagnostic
515650 chất thử xác định hàm lượng CALCHECK TABLETS IN PACK OF 100 trong nước
530550 Chất thử xác định hàm lượng kim loại hóa chất trong nước VARIO IRON TPTZ 10ML PACK OF 100
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (S1-2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (S1-F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (S1-R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (S2-F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 17 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (S2-R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 19 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (stkF F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (stkF L2) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (stkF R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 19 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (stkF R2) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (TeschoV-F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (TeschoV-probe) 5,00 OD / HPLC Purification / 16 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (TeschoV-R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 16 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (TeschoV-UTR-F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (TeschoV-UTR-R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (UNIV-kobu-F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (UNIV-kobu-R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNN Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 70 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNN Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 75 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNF1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNF2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNF2-edit) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNR1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNR2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNR2-edit) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNtq F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 19 mer
56356 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: PASTOREX STAPH PLUS 50T. hộp 50 tests
61721 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: PAST.STREP.A B C D F G 50 hộp 60 tests
62740 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động: MYCOPLASMA DUO KIT 20T hộp 20 tests
63746 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: CANDISELECT 4 COF.20X90MM hộp 20 cái
63934 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: CHOCOLAT+SPV.PETRI 90MM COF20 hộp 20 cái
01-03-0053-1 Reagent 2A, GHb/GPP 940ml/hộp. Chất thử xét nghiệm lượng Hemoglobin - Dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin Ultra2TM
01-03-0059-1 2 Dil, (940mL)/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm xác định HbA1C PDQ Plus
A79765D AMH DIL 6x13ml/hộp . Chất thử chuẩn xét nghiệm miễn dịch- Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế.
A79766 AMH Gen II Calibrator and Control , CE Mark 9x0.5ml/hộp . Chất thử chuẩn xét nghiệm miễn dịch- Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế.
NAOH D - 2L. Chất thử xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. Hộp 2 lít.
Chất chuẩn 1,2,3 cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 code:10385590(6x3ml/hộp)
Chất chuẩn AgNO3, hàm l??ng 0.1N (0.1 mol Siver(I) nitrate standard solution), mới 100%, dùng trong PTN, 1lit/chai
Chất chuẩn Alpha-acids ICE-3 cho máy sắc ký lỏng HPLC, 40 g Dùng trong phòng thí nghiệm
Chất chuẩn Buffer powder dùng hiệu chuẩn thông số kỹ thuật của máy, 8x600g / hộp. Mới 100%
Chất chuẩn chớp cháy lọ 250ml (ASTM D93 (Flash point) Pensky-Martens Closed-Cup Tester, 93°C Dùng trong phòng thí nghiệm hàng mới 100%
Chất chuẩn chuẩn đoán hàm lượng acrd trong dầu (Acid number, 3mg/KOH/g; 50g Dùng trong phòng thí nghiệm hàng mới 100%
Chất chuẩn chưng cất (Distillation Standard ASTM D86, Group 1&2, 500ml Dùng trong phòng thí nghiệm hàng mới 100%
Chất chuẩn CO dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (6 x6 ml/hộp) code: 10385346
Chất chuẩn CRM-Verification fluid,2x250ml - ser.misc .067 Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% hộp 2 chai
Chất chuẩn Diisoheptyl phthalate - Chai 250ml - nồng độ 99+%- công dụng: Dùng làm chuẩn trong phân tích thử nghiệm dư lượng hóa chất
Chất chuẩn đo ammonia HI93764B-50 25 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo clo HI38023-100 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo COD HI93754A-25 25 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo COD HI93754B-25 25 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo COD HI93754C-25 25 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo độ dẫn HI7033L 500ml (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo kiềm HI3811-100 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo nitrogen HI93767A-50 50 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo ORP HI7022L, 500ML (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo ozone HI38054-100 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất thử dùng trên hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: Cytomegalovirus (CMV) IgM (Kit/96) , lô: CMVM-0110, sx: 11/2011, hd: 04/2013., Bộ 8 chai tổng cộng 207ml, 1 cái đĩa.
Chất thử dùng trên hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: Rubella Virus IgG (Kit/96) , lô: RUBG-032, sx: 12/2011, hd: 04/2013.( Nsx: Novatec-Germany, Bộ 10 chai tổng cộng 217ml, 1 cái đĩa.
Chất thử dùng trên hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: Rubella Virus IgM (Kit/96) , lô: RUBM-118, sx: 12/2011, hd: 03/2013., Bộ 8 chai tổng cộng 199ml, 1 cái đĩa.
Chất thử dùng trên hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: Toxoplasma gondii IgG (kit/96), Hàng mới 100%, . Bộ 10chai tổng cộng 216ml, lô: TOXG-036, sx: 12/2011, hd: 03/2013.
Chất thử dùng trên hệ thống miễn dịch Elisa bán tự động: Toxoplasma gondii IgM u- Capture, Hàng mới 100%, Bộ 9chai tổng cộng 202,4ml, lô: TOXM-125, sx: 12/2011, hd: 02/2013.
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm 11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosatrienoic Acid ( C20H34O2)
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Docosapentaenoic Acid ( C22H34O2 )
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm dùng để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: GT PESTICIDE TEST KIT. 01 Bộ = 9 chai (GT1, GT2, GT2.1, GT3, GT3.1, GT4, GT5, S1 & S2). Tổng cộng: 4.500 chai. Dung tích 5.5ml / 1 chai
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Dung dịch chuẩn máy CellDyn - Para 12 12x2.5 ml LNH ( 12 x 2.5 ml )
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Dung dịch chuẩn máy CellDyn - Para 12 Plus 4x3.0 ml High ( 4 x 3 ml )
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Dung dịch chuẩn máy CellDyn - Para 12 Plus 4x3.0 ml Low ( 4 x 3 ml )
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Dung dịch chuẩn máy CellDyn - Para 12 Plus 4x3.0 ml Normal ( 4 x 3 ml )
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm Stearidonic Acid ( C18H28O2 )
Chất thử đường glu cô ( 1 bộ 6 ống loại 12ml ) Glocose PAP, 6x12ml NE2-27 3230.0025, mới 100%.
Chất thử đường Glucose 6x100ml, PN:2089
Chất thử đường HbA1c 3x115, PN: HA3830
Chất thử đường NycoCard HbA1c dùng trên máy NycoCard Reader II, hàng mới 100%
Chât thử Factor IX để xác định yếu tố IX trong máu (Mã: OTXX-17 )(8X1ML) Hàng mới 100%
Chât thử Factor VIII để xác định yếu tố VIII trong máu (Mã: OTXW17)(8X1ML) Hàng mới 100%
chất thử GLU dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 1 x 5ml/ hộp)
chất thử GOT AST dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 2 x 40ml/ hộp)
chất thử GPT ALT dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 2 x 40ml/ hộp)
chất thử hóa chất -AA STANDARD SOLUTION CU 1000PPM, 100ML/BT - Mới 100% - Vật tư phục vụ cho máy phân tích thành phần sợi thép
chất thử hóa chất -AA STANDARD SOLUTION FE 1000PPM, 100ML/BT - Mới 100% - Vật tư phục vụ cho máy phân tích thành phần sợi thép
chất thử hóa chất -AA STANDARD SOLUTION PB 1000PPM, 100ML/BT - Mới 100% - Vật tư phục vụ cho máy phân tích thành phần sợi thép
Chất chuẩn Toxaphene (TM) , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Toxaphene Mix 5 chai 1 ml - nồng độ 1.00 mg/l
Chất chuẩn trans-Chlordane (gamma) chai 10 mg - nồng độ 98.0%
Chất chuẩn xác định thành phần DHA Trong xăng ASTM-D6733Chất chuẩn xác định thành phần xăng theo ASTM -D6733 (hộp 5 lọ 120ml )Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% )Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% hộp 5 lọ
Chất chuẩn xác định thành phần xăng theo ASTM -D4815)Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% hộp 12 lọ 2ml
Chất chuẩn xác định thành phần xăng theo ASTM -D6733 ( AC Quantitative Reference Sample 512 , D6733 (hộp 5 lọ 120ml)Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% hộp 5 lọ
Chất chuẩn xét nghiệm bệnh viêm niệu đạo (Chlamydia trachomatis IgG) 96 test/ hộp
Chất chuẩn Xylite chai 0.25 g - nồng độ 99.0%
Chất thử chuẩn đoán độc tố Aflatoxin dùng trong phòng thí nghiệm ứng dụng trong thực phẩm, ngũ cốc, nông sản(có quy trình hướng dẫn kèm theo - không phải bộ xét nghiệm nhanh) (1 plate+12 lọ) / 1 hộp
Chất thử chuẩn đoán Salmonella dùng trong phòng thí nghiệm và dụng cụ hỗ trợ đọc kết quả kèm theo ứng dụng trong thự phẩm, ngũ cốc, nông sản(có qui trình hướng dẫn kèm theo- không phải bộ xét nghiệm (40kit+2 lọ/1 hộp
Chất thử dùng chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: CYMET III DIFF 5L POLY, hàng mới 100%
Chất thử dùng chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: DILUID III DIFF 20L POLY, hàng mới 100%
Chất thử dùng chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: PROCLEAN 5L, hàng mới 100%
Chất thử dùng chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: RBCLYSE G 1L HDPE, hàng mới 100%
Chất thử dùng chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: WBCSTABILISE 500ML, hàng mới 100%
Chất thử Giang mai RPR, SYRPR100 (100 đơn vị thử/hộp)
Chất thử hàm lượng Clorua (Chlorine Test Kit) 1 hộp = 25 ml
Chất thử kiểm tra nồng độ PH (PH Electrods Storage Solution) 1 Chai = 30 ml
Chất thử Lipid ASO (Latex), LXASO100 (100 đơn vị thử/hộp)
Chất thử Mengan CRP (Latex), LXCRP100 (100 đơn vị thử/hộp)
Chất thử nồng độ AFP dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381162
Chất thử nồng độ AFP dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10381187
Chất thử nồng độ AFP dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code:10381184
Chất thử nồng độ BR-MA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10380948
Chất thử nồng độ BR-MA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code:10380983
ALT/SGPT (4x80ml, 4x20ml) (Chất thử chẩn đoán men gan dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá dùng trong y tế). Hàng mới 100%
ALT0104 - ALT KIT: Chất thử xét nghiệm men gan dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 6x60ml+3x32ml
ALUMINIUM STVàARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR
AMDL ELISA DR-70 : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm ELISA trong y tế, 96 test/hộp,mới 100%
ADVIA Chemistry Lactate Dehydrogenase L-P, 6wedge/kit (07502115) Hóa chất xét nghiệm LDLP chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA120 Autoretic, (820mlx4)/ Thùng (T01-3622-54) Hóa chất Autoretic xét nghiệm trong máy y tế
ADVIA120 CBC Timepac, (4900mlx2)+75ml/Thùng (T01-3620-52) Chất thử xét nghiệm CBC Timepac cho máy y tế ADVIA120
ADVIA120 Diff Timepac, (4535mlx2)/Thùng (T01-3621-52) Chất thử xét nghiệm Diff Timepac cho máy y tế ADVIA120
ADVIA Chemistry Bilirubin Total 2, 4wedge/kit (02189346) Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trong máy xét nghiệm y tế
ADVIA Chemistry Creatine Kinase, 4wedges/kit (B01-4137-01) Hóa chất xét nghiệm CK chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur Anti-HBc IgM, 100Test (00504619) Hóa chất xét nghiệm AHBc chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur Anti-HBs 200Test (01453163) Hóa chất xét nghiệm AHBs chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur CA 125 II, 500Test (128533) Hóa chất xét nghiệm CA 125 II chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur CA 15-3, 500Test (128535) Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur Calibrator D, 2x2ml/2Level (10493589) Hóa chất chuẩn VitD chuẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur HAV IgM, 100Test (05004126) Hóa chất xét nghiệm HAV IgM chẩn đoán trong máy y tế Cenatur
ADVIA Centaur HBsAg, 200Test (03393362) Hóa chất xét nghiệm HBsAg chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur PSA, 500Test (118157) Hóa chất xét nghiệm PSA chẩn đoán trong máy y tế
ADVIA Centaur VB12, 100Test (110747) Hóa chất xét nghiệm VB12 chẩn đoán trong máy y tế
Abtectcell III 0.8% (82450201)-Hồng cầu mẫu Abtectcell III 0.8%(hộp/3x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế ,hàng mới 100%
Abtectcell III 3% (82420201)-Hồng cầu mẫu Abtectcell III 3%(hộp/3x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế ,hàng mới 100%
A09426LV1 PHS (Phosphorus) 2x300 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng photpho
A10 URINE STRIPS: Thanh thử xét nghiệm nước tiểu A10, dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu, dùng trong y tế. Hộp 100 thanh
A13422LV1 FT3, 2 X 50 Tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh tuyến giáp
A24291LV1 HBsAg, 2 x 50 Tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm
Chất thủ MGIT dùng cho máy đinh danh vi khuẩn vi rút 100 ống x4 ml/ hộp
Chất thử miễn dịch - Free HCGbeta CS Elecsys (04854080200)
Chất thử miễn dịch - IL 6 Elecsys cobas e 100 (05109442190)
Chất thử miễn dịch - PAPP-A Elecsys cobas e 100 (04854098200)
Chất thử mỡ HDL Cholesterol 500ml
Chất thử mỡ LDL Cholesterol 80ml
Chất thử mỡ Total Cholesterol 6x100ml, PN: 2049
Chất thủ MYCO FLYTIC dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút 50 chai X 40 ml/ hộp
Chất thủ MYCORPEP dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút 10chai X 75 ml/ hộp 5 túi x 4.64g/hộp
Chất thử Nitrite -419018-24tests
Chất thử Nitrogen 420703-24tests
Chất thử NMIC/ID 31 dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 25 test/hộp code:448563
Chất thử nồng độ Ion Argus X-12 Investigator, 100test/hộp (383215), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ Ion Argus Y-12 QS Investigator, 100test/hộp (383615), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ Ion DNA Investigator, 50test/hộp (56504), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ Ion HD Plex Investigator, 100test/hộp (381215), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ Ion Matrix Standard trong mô1 trường hỗn hợp BT5 (386125), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ ion môi trường BV PCR, 48test (4801044), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử nồng độ T3 tụ do dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381626
Chất thử OADC ENRICHMENT 6 lọ x 15 ml/hộp dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử OADC ENRICHMENT 6 lọx 15ml/hộp dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử OM-MA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10380969
Chất thử PANTA ANTIBIOTIC 6lọ x 5mg / hộp dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử PAPP dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381150
Chất thử PEROX SHEATH dùng cho máy huyết học Hematololy 2x 2075ml/hộp code:10312270 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
A36920LV1 TG AB Cals Chất thử chuẩn các xét nghiệm TG AB - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
8547167A Ac.T 5diff Rinse, 1 L/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học
8547168LV1 Ac.T 5diff Hgb Lyse, 400 mL/hộp Chất thử xét nghiệm hồng cầu lưới
8547169LV1 Ac.T 5diff Diluent, 20 Lít/hộp Chất thử xét nghiệm lượng hồng cầu trong máu
8547170LV1 Ac.T 5diff WBC Lyse, 1 Lít/hộp Chất thử xét nghiệm lượng tiểu cầu trong máu
8547171LV1 Ac.T 5diff Fix, 1 Lít/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học
8547195LV1 LH 700 Series Pak 1x1.9lít+1x0.5lít/hộp Chất thử xét nghiệm huyết học
86117 sinh phẩm chuẩn đoán nhóm máu B: Transclone Anti-ABO2 (B) 95.3 hộp 10ml
86328 sinh phẩm chuẩn đoán nhóm máu A: Transclone Anti-ABO1 (A) 26A2 hộp 10ml
TSH Elisa 96 Tests. chất thử nghiệm TSH (Thyrotropin) Hộp 96 tests
U1240:Chất thử phòng thí nghiệm: Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 40umol/hộp C5H5N5- C10H16N5O14P3-C4H5N3O- C5H6N2O2 (hổ trợ phản ứng)
UEG:04802312\ADVIA CALCIUM (CPC): Chất thử xét nghiệm lượng Can xi trong cơ thể, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 4050 tests
UEG:10491244\CENTAUR CA 19-9(IVD): Chất thử xét nghiệm chẩn đoán ung thư tuyến tụy, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Centaur, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 250 tests
UEG:110764\CENTAUR AFP 500T: Chất thử xét nghiệm AFP trong máu, chẩn đoán ung thư gan, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 500 tests
UF II Calibrator (UTA-100A) (Chat thu may can lang nuoc tieu)
UF II Control (UTC-900A) (Chat thu may can lang nuoc tieu)
UREA Liquicolor, complete kit. Chất thử UREA toàn phần Hộp 2 x 100 ml
UREA Liquicolor, reagent kit 1. Chất thử UREA I Hộp 1000 ml
UREA Liquicolor, reagent kit 2. Chất thử UREA II Hộp 1000 ml
UREA LiquiUV, complete kit. Chất thử UREA toàn phần Hộp 8 x 50 ml
Urea UV Hit 4x100/3x80 ml
Urea UV Hit 4x50/3x40 ml
Uric Acid 4x120ml
Uric Acid 4x66/4x16 ml B.
Uric Acid Hit 4x100 ml
Uric Acid Hit 4x50ml
Chất xét nghiệm; Fasciola, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Leptospira IgM, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Oc - Light. (Hãng SX, Eiken Chemical Co., Ltd- Nhật). hàng mới 100%
Chất xét nghiệm; RE57011 Chlamydia Trachomatis IgG, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; RE57021 Chlamydia Trachomatis IgM, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; RE75011 Cardiolipin IgG, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; RE75021 Cardiolipin IgM, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Toxocara canis IgG, Hãng SX Novatec Immundiagnostica GMBH Germany. (Hộp/96tét) hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Trichinella, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
Chất thử tỷ lệ Ion QIA amp DNA Maxi Kit, 50test/hộp (51194), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử tỷ lệ Ion QIA amp DNA, 250test/hộp (51106), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử tỷ lệ Ion QIA amp DNA, 50test/hộp (51304), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử tỷ lệ Ion QIA amp RNA, 250test/hộp (52906), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử tỷ lệ Ion QIA amp RNA, 50test/hộp (52904), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
chất thử UA dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 1 x 5ml/ hộp)
Chất thử vi sinh dùng trong P.Thí Nghiệm : MultiAmp IHHNV V.2 Detection and Prevention kit (100 rxn) Mới 100%
Chất thử vi sinh dùng trong P.Thí Nghiệm : ViralAmp YHV/GAV Detection and Prevention kit ( 100 rxn ) Mới 100%
Chất thử vi sinh dùng trong phòng thí nghiệm (hàng mẫu) (SHL1414) (25TEST/BOX) - SNAPSHOT TESTING KIT SAMPLE- Hàng mới 100%
Chất thử vi sinh dùng trong phòng thí nghiệm( US2010) (100 TEST/BOX) - ULTRASNAP TESTING KIT- Hàng mới 100%
Chất thử vi sinh dùng trong PThí Nghiệm : ViralAmp WSSV Detection and prevention kit (100 rxn) Mới 100%
Chất thử xét nghiệm CKMB dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension 2 x 3 x 1 ml /hộp code:10444500
Chất thử xét nghiệm Glucose dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 68ml/hộp code:10492319
Chất thử xét nghiệm huyết học dùng cho máy huyết học trong y tế: 8546983LV1 Lyse S III Diff, 01L/Hộp. Hàng mới 100%
Chất thử xét nghiệm huyết học dùng cho máy huyết học trong y tế: 8547134 Diff Ac.T Pak Reagent, 15L + 300ml/ Hộp. Hàng mới 100%
Chất thử xét nghiệm huyết học dùng cho máy huyết học trong y tế: 8547194LV1 LH700 Series Diluent, 20 L/Hop. Hàng mới 100%
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am465F TET , SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am465R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: H16R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm: Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: H16F HEX , SX: 1st Base
Bộ chiếc tách mẫu nhiễm lao - KIT AMPL MYCO RESP PREP IVD CE (20756903122)
Bộ Gel xét nghiệm điện di Protein: QuickGel Split Beta Kit cotains
Bộ KIT ĐO AMMONIUM TEST 2.0 - 150 MG/L NH4-N 2.6 - 193 MG/L NH4+ BằNG MáY QUANG PHổ
Bộ KIT ĐO BOD CELL TEST 0.5 - 3000 MG/L BằNG MáY QUANG PHổ
Bộ kít phát hiện đầu vàng trên tôm theo phương pháp định lượng (IQ REAL TSV Quantitative System (200 reactions/ kit) (200 Phản ứng)hàng mới 100%
Bộ kít phát hiện đầu vàng trên tôm theo phương pháp định lượng (IQ REAL YHV Quantitative System (200 reactions/ kit) (200 Phản ứng)hàng mới 100%
Bộ kít phát hiện đầu vàng trên tôm theo phương pháp định lượng (IQ RealTM IHHV Quantitative System (200 reactions/ kit) (200 Phản ứng/ Bộ) hàng mới 100%
Bộ kít phát hiện đầu vàng trên tôm theo phương pháp định lượng (IQ RealTM IMNV Quantitative System (200 reactions/ kit) (200 Phản ứng/ Bộ) hàng mới 100%
Bộ kít phát hiện đầu vàng trên tôm theo phương pháp định tính (IQ2000 TM IHHV nested Detection & Prevention System(200 reactions/ kit) (200 Phản ứng/ Bộ) hàng mới 100%
Bộ kít phát hiện đốm trắng trên tôm theo phương pháp định lượng (IQ REAL WSSV Quantitative System (200 reactions/ kit) (200 Phản ứng)hàng mới 100%
Glucose LR(4x80ml+4x20ml) (XN đường huyết) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Glucose-GOD PAP 12x66 ml B.
Glucose-GOD PAP Hit 4x100 ml
Glucose-GOD PAP Hit 4x50 ml
Glycated Hemoglobin A1C dir (130test) (XN đường huyết) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Calcium Hit 4x50 ml
Calcium Hit 4x50/2x20 ml
CALCIUM Liquicolor, complete kit. Chất thử CALCIUM Hộp 200 ml
Chai dầu chuẩn xác định điểm đóng băng của nhiên liệu phản lực dải đo -52°C to -47°C. 250mL
3555294 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: RAPIDL MONO COFFRET hộp 190ml
3564024 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: RAPIDE COLI 2 /500G hộp 500g
53832 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: OXYDASE DISQUES (30) hộp 30 khoanh
53852 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: OPTOCHINE IDENTIF.30DISQ hộp 30 khoanh
56352 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: PLASMA SEC LAPIN 20 REACTIONS hộp 20 tests
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC TOTAL T4 RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC TRIGGER SOL (4X1 LTR)
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC TROPONIN CAL 6X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC TSH CAL 2X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC TSH RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AS AXM D-DIMER RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AXM CYCLOSPORINE ACC KIT 1x33ml 1x5ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AXM CYCLOSPORINE RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AXM HBSAG (V2) 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AXM TOXO IGM INDEX CAL 1X3ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:AXM TOXO IGM RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:BIO ARC 25-OH VITAMIN D 100T
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:BIO ARC 25-OH VITAMIN D CTL 3X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:BIO QUANTIA RF PLUS (2 x 37 ml) (2 x 6 ml)
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:BIO QUANTIA RF STD CAL 6*1mL
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:CC CHOLESTEROL 3032 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:CC GLYCATED HBA1C CAL 2X8ML 1X2 ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:CC GLYCATED HBA1C RGT 300TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:CC TRIGLYCERIDE 3032 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:CC ULTRA HDL 1440 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:DS ARC INSULIN CAL 6X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế : CD RGT DIL/SHEAT 20L. H/20L
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế : CD RGT WBC LYSE 3.8L. H/3.8L
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế : CD1800 CNF HGB LYSE 3.8L. H/3.8L
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC ANTI HCV CALIBRATOR 1x4ml
Hoá chất xét nghiệm : GPT J2 SUBSTRATE - ENZYME (4X70ML)
Hoá chất xét nghiệm : HDL-C M2 PRETREATMENT (4X270ML)
Hoá chất xét nghiệm : HDL-C M2 PRETREATMENT (4X40ML)
Hoá chất xét nghiệm : HDL-C M2 REACTING SOLUTION (4X14ML)
Hoá chất xét nghiệm : LDH J NAD (4X135ML)
Hoá chất xét nghiệm : MAGNESIUM-HR(2) COLOR REAGENT ( 4X200ML)
Hoá chất xét nghiệm : UA M ENZYME COLOR B (4X180ML)
Hoá chất xét nghiệm : UN SUBSTRATE - ENZYME (4X135ML)
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch làm sạch máy - M-30 Rinse (20L).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-30 CFL Lyse (500ml).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-53 LEO Lyse (I) (1L).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-53 LEO Lyse (II) (200ml).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-53 LH Lyse (500ml).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-58 LBA Lyse (1L).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-58 LEO Lyse (I) (1L).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-58 LEO Lyse (II) (500ml).
Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học - Dung dịch phá hồng cầu - M-58 LH Lyse (500ml).
Stemsol 100ml. Chất thử thí nghiệm. Hộp 100ml.
SP-Nanbase C-96 3.0. Hộp / 96 Test/Kit. Que thử Enzym miễn dịch. QLSP- 0005-07. Lot: C51C04PT
Surase B-96. Hộp / 96 Test/Kit. Que thử Enzym miễn dịch. QLSP- 0006-07. Lot: B11B22PT.
SYPHILIS RPR Tests, 500. Chất thử SYPHILIS RPR. Hộp 500 test.
T3 Elisa 96 Tests. Chất thử T3 (total Triiodothyronine) Hộp 96 tests
Hóa chất đông máu,Plasma Level 2, 10 x 1ml.code : HEM-20201
Hóa chất dùng cho máy điện giải, Standard A, 250ml. Code: TC-1000STA250
Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu APTT ( ELLAGIC ACID),10X10 ml ,Code: HEM-10211
chất thử BIL trực tiếp dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (6 x 100ml + 4 x 40ml/ +4 x 8 ml/ hộp)
Chất thử BRAIN HEART INFUSION dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút 500g/hộp code;211065
Chất thử CALCIUM CHLORIDE để xác định thời gian hoạt hoá từng phần trong máu (Mã:0RH037) (10X15ML) Hàng mới 100%
Chất thử can xi ( 1 bộ 6 ống loại 12ml ) Calcium Arsenazo, 6x12ml NE5-10 3230.0026, mới 100%.
Chất thử Canxi 10x15ml
Chất thử canxi Calcium 2x250ml, PN:2031
chất thử chẩn đoán 5D Control High dùng cho máy xét nghiệm huyết học. ( 5ml/hộp)
chất thử chẩn đoán 5D Control Low dùng cho máy xét nghiệm huyết học. ( 5ml/hộp)
chất thử chẩn đoán 5D Control normal dùng cho máy xét nghiệm huyết học. ( 5ml/hộp)
Chất thử chẩn đoán bệnh tiểu đường (i-CHROMA HbA1C, 25test/hộp) dùng cho máy xét nghiệm i-CHROMA READER
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN AMV Reverse Transcriptase, 200 units (200 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Amylose Magnetic Beads - 25 mg (25 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN BamH I - 10,000 units (10,000 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Bst DNA Polymerase Lg Frg 1,600 units (1,600 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Deep VentR™DNA Polymerase - 200 units (200 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN EcoR I - 10,000 units (10,000 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Enterokinase, light chain - 0,063 ug (0,63 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Low Molecular Weight DNA Ladder - 100 gel lanes (100 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN Mse I - 2,500 units (2,500 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN NcoI - 1,000 units (1,000 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN RNase H - 250 units (250 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN SacI - 2,000 units (2,000 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN SHuffleđ T7 Express lysY Competent E.?coli 6 x 0,05 ml/tube (6 x 0,05 liều/ gói)
Chất thử chẩn đóan chuỗi sắp xếp DNA trong GEN XhoI - 5,000 units (5,000 liều/ gói)
Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch: LIAISON AFP (2.3ml+2x1ml+2x23ml+25ml)
Protein total 6x65/6x20 ml B.
Protein total Hit 4x50/2x20 ml
PSEUDOMONAS CN SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L
PROB-0700 : Total Protein Plus 4X250ML: Chất thử xét nghiệm lượng Protein tổng hợp trong máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 4X250ml
Precise Norm(4x5ml) (XN sinh lý) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Precise Path(4x5ml) (XN sinh lý) hàng mới 100% xuất xứ Italia
RA1720 Hematology Ex-ISO-20L (20 lít/thùng) - Dung dịch đếm tế bào máu huyết học.
RA6010 Hematology Ex-FLO- 100L (10 lít/thùng) - Dung dịch đếm tế bào máu huyết học.
RA9500 Hematology Ex-LYSE- 500ml (500 ml/chai) - Dung dịch đếm tế bào máu huyết học.
Chất thử chẩn đoán khử trùng dạng lỏng. 30ống/hộp. Hãng sản xuất Humanmeditek. Hàng mới 100%. Seri No: HMBI
Chất thử chẩn đoán máy lạnh - Vật tư - A0009890409
Chất thử Chlorine free DPD 10ml -530100
Chất thử cho xét nghiệm Vitamin D dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur 2 x 2 ml /hộp code:10493589
chất thử CHOLESTEROL (LG) dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 6 x 670test/hộp code:10283089 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
chất thử CHOLESTEROL dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 675test/hộp code:10376501 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử chuẩn Acrylamide
Chất thử chuẩn Agarose - LE, Ultrapure
Chất thử chuẩn Agarose - Low Melt, Ultrapure
Chất thử chuẩn Antibiotic-Antimycotic Solution 100X - 100ml
Chất thử chuẩn BSA Solution 30% - 1000ml
Chất thử chuẩn CMRL 1066 - 500ml
Chất thử chuẩn Dithiothreitol (DTT), Ultrapure
chất thử chuẩn đoán 0.5 bp-10kb Ladder 0.5,1,2,3,4,5,6,8,10kb mã M101O-1 (dung tích 100loading/gói)
Chất thử chuẩn đoán chớp chái ASTM D 93 (Lọ 250ml) Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100%
chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: ESCULIN 30T X4.5ML hộp 30 x 4,5ml
HC Lyse CF for HumaCount 1L. Chất thử( Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học) Chai 1 lít.
HC00100 - APTT 5x4ml (Hóa chất xét nghiệm đông máu)
HC00200 - PT 4x5ml (Hóa chất xét nghiệm đông máu)
HDL CHOLESTEROL Liquicolor, complete kit. Chất thử HDL CHOLESTEROL Hộp 80 ml
HDL Cholesterol Liquicolor. Chất HDL Cholesterol Hộp 200 ml
HDL CHOLESTEROL, complete kit. Chất thử HDL CHOLESTEROL Hộp 4 x 80 ml
Hoá chất xét nghiệm: CREATININE-HR PICRIC ACID (4X600ML)
Hoá chất xét nghiệm: GLU 2 ATP SOLUTION (4X135ML)
Hoá chất xét nghiệm: GLU 2 ENZYME (4X540ML)
Hoá chất xét nghiệm: GOT J2 a -KG (4X35 ML)
Hoá chất xét nghiệm: GPT J2 a -KG (4X35 ML)
Hoá chất xét nghiệm: UA M ENZYME COLOR A (4X540ML)
Hoá chất xõt nghiệm : UN COENZYME (4X540ML)
Hóa chất chẩn đoán A- HCV dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 200 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán DILUENT 2x40 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 2x 40ml/Hộp
Hóa chất chẩn đoán Free BhCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 100 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán FT4 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 200 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán HBSAG II dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 100 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán HCG- B dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 100 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán Rubella IGM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 100 Test/Hộp
Hóa chất chẩn đoán SYS WASH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch do hãng Roche, Đức sản xuất. Hàng mới 100%. Đóng gói 500ml/Hộp
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học ( Lytic reagent - 1L/chai ) hàng mới 100%
Hóa chất phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, BUFFER SOLUTION PH 2.5 FOR HPCE, 20 MM S, 100ML, mã hàng: 82581
Hóa chất xét nghiệm Calcium chẩn đoán bệnh loãng xương
Hóa chất xét nghiệm Calcium OCP 6x63ml/6x29ml
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Albumin 4x100ml (004001010L.) HSD : 31/10/13. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Calcium 2x100ml ( 004001650L.) HSD : 30/06/15. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Creatinine 4x100ml ( 004001620L.) HSD : 31/05/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Direct Bilirubin 2x100 ml ( 004001020L.) HSD : 30/04/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Gamma GT 4x50ml ( 004001703L.) HSD : 31/07/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Glucose 2 lọ x 250ml ( 004001320L.) HSD : 31/10/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Glucose 2 x 250ml ( 004001320L.) HSD : 31/10/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Got ( ASAT ) 4x50ml ( 004001785L.) HSD : 31/03/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Got (ASAT) 4x50ml (004001785L). HSD : 31/01/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Gpt ( ALAT ) 4x50ml ( 004001755L.) HSD : 31/01/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Gpt (ALAT) 4x50ml (004001755L.) HSD : 30/04/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa HD Normal Control Serum 4x5ml ( 0040011925.) HSD : 31/05/16. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa HDL Precipitating Reagent 3x10ml (004001235L). HSD: 28/02/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Total Bilirubin 2x100ml ( 004001018L.) HSD : 30/04/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Total Protein 2x50 ml ( 004001951L.) HSD : 31/10/13. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Triglycerides 4x100ml ( 004001410L.) HSD : 31/07/13. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa Urea U.V 4x100ml ( 004001520L.) HSD : 31/08/14. Hãng Sx : Hospitex Diagnostics.
Hóa chất xét nghiệm Cholesterol 12x65ml
Hóa chất xét nghiệm Cholesterol chẩn đoán huyết áp cao
Hóa chất xét nghiệm Cholesterol CHOD-PAP 2 x 50ml
Hóa chất xét nghiệm Cholesterol CHOD-PAP 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm Cholesterol Hit II 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm Cholinesterase DGKC 5x25/5x5ml
Chất chuẩn đo Phospho tổng HI93758C-50 50 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đo Phốt pho HI93763B-25 50 mẫu, 10ml/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đoozone HI38054-100 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn đoPH HI7006/1L 1lit (Hàng mới 100%)
Dung dịch chuẩn Thủy ngân 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Vàng 1000PPM/500MLcho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch xử lý mô - CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1, 2L (05279801001) (Bình / 2 Lít)
Dung dịch xử lý mô- CELL CONDITIONING SOLUTION( CC2), 1 LITER(05279798001)
Dung dịch SSC 10X- 10X SSC SOLUTION,2L(05353947001)
Dung dịch Polyvinyl Alcohol dùng để xác định hàm lượng protein dùng trong phòng thí nhiệm(hiệu Hach) model 2110042
Dung Dịch PPS Natrium-Citricum 3.13%, PZN-3195010, Hãng sx: Arthrex, Hàng mới 100% ( Dung Dịch dùng để tách huyết tương của máy bơm ly tâm)
E-Check Level 1 (Low 8 x 4.5ml) (XE)(Chat thu xet nghiem huyet hoc)
E-Check Level 1 (Low, 4 x 1.5ml) (XS) (Chat thu dung cho may xet nghiem huyet hoc)
E-Check Level 2 (Normal, 4 x 1.5ml) (XS) (Chat thu dung cho may xet nghiem huyet hoc)
E-Check Level 2 (Normal, 8 x 4.5ml) (XE)(Chat thu xet nghiem huyet hoc)
E-Check Level 3 (High 8 x 4.5ml) (XE)(Chat thu xet nghiem huyet hoc)
E-Check Level 3 (High, 4 x 1.5ml) (XS) (Chat thu dung cho may xet nghiem huyet hoc)
EIA1288 FSH : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA1289 LH serum : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,, mới 100%,96 test/hộp
EIA1291 Prolactin : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA1559 Testosterone :Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, , mới 100%,96 test/hộp
EIA1612 Estriol,Free : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%96 test/hộp
EIA1796 CMV IgM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA1797 CMV IgG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA1799 Toxoplasma IgM : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA1911 HCG,beta Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA2693 Estradiol : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA3489 HSV 1+2 IGG hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA3490 HSV 1+2 IGM hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa SGPT ( xác định nồng độ men gan, chuẩn đoán bệnh gan ), 4x40ml+4x10ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa SGPT/ALAT ( xác định nồng độ men gan, chuẩn đoán bệnh gan ), 4x80ml+4x20ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa TOTAL PROTEIN ( xác đinh nồng độ Protein trong máu, chuẩn đoán bệnh liên quan tới gan ), 10x44ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa TOTAL PROTEIN ( xác đinh nồng độ Protein trong máu, chuẩn đoán bệnh liên quan tới gan ), 5x50ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa TRIGLYCERIDES -SR ( xác định nồng độ Triglycerides, chuẩn đoán sơ vỡ động mạch), 10x44ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa TRIGLYCERIDES -SR ( xác định nồng độ Triglycerides, chuẩn đoán sơ vỡ động mạch), 4x50ml và 1x5ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa UREA (xác định nồng độ Ure trong máu, chuẩn đoán chức năng thận ), 4x30ml+1x30ml+1x5ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa UREA (xác định nồng độ Ure trong máu, chuẩn đoán chức năng thận ), 4x60ml+1x60ml+1x5ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán cho máy xét nghiệm sinh hóa URIC ACID - SR ( xác định nồng độ Acid Uric trong máu chuẩn đoán bệnh Gut ), 4x50ml và 1x5ml, Hàng mới 100%. Hãng SX: ERBA
Chất thử chuẩn đoán Cholesterol Oxidase from Brevibacterium,
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào : CD8 (SK1) PE (IVD), C/N: 340046 loại 100 tests . H/d: 31/07/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào: BD FACSCOUNTCONTROL KIT (25T) (IVD), C/N: 340166. H/d: 30/11/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:BD FACSCOUNT CD4/3 REAGENT KIT, C/N:342512 H/d:30/11/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CALIBRITE 3 COLOR KIT (25 T) (IVD), C/N: 340486. H/d:30/06/2012
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD13 PE, C/N: 347837. H/d:30/11/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD19 (SJ25C1) PERCP-CY5.5, C/N: 340951. H/d:31/05/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD34 (8G12) PE, C/N: 348057. H/d:30/11/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD45 FITC/CD34 PE (RUO), C/N: 341071. H/d:31/08/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD45 PerCP-Cy5.5, C/N: 340953 H/d:31/08/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD5 FITC/CD10 PE/CD19 PerCP-Cy5.5, C/N: 341138. H/d: 31/10/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD7 (4H9) FITC, C/N: 347483. H/d:30/09/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:CD79a PE, C/N: 340579. H/d:31/10/2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:HU CD16 PE Cy7 MAB 100TST 3G8:557744. H/d:30.04.2013
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:HU CD3 APC-CY7 MAB 100TST SK7:557832. H/d:31/01/2014
Chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm đếm tế bào:HU CD4 FITC MAB 100TST RPA-T4, C/N: 555346.H/d:30/09/2017
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(‹±FPR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(146F1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(146F2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(146R1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(146R2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(AlbuF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(AlbuR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CK18F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CK18R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CK19F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CK19R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CollIF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CollIR) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CyCV178-153R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 26 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CyCV31 53F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 23 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(CyCV65-96Probe) 5,00 OD / HPLC Purification / 32 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(D1S80F) 0,0500 OD / Desalted Purification / 28 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(D1S80R) 0,0500 OD / Desalted Purification / 29 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(EiFd-1 (forward) ) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(EiRs-1 (reverse)) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(F1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(F2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(F5) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(FIBPRRSV 2)  0,0500 UMO / Desalted Purification / 39 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(FibroF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
C 10203200 Chất chuẩn 1-Aminohydantoin hydrochloride (01.g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10206310 Chất chuẩn 3-Amino-5-morpholinomethy l-2-oxazolidinone D5 (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10209010 Chất chuẩn 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ) D4 (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10225000 Chất chuẩn 4-Aminoquinaldine (01.g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10242500 Chất chuẩn Amoxicillin trihydrate (0.25g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10243080 Chất chuẩn Ampicillin trihydrate (01.g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10266000 Chất chuẩn 2-Anisidine (0.25g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10330000 Chất chuẩn Atrazine (0.25g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10532500 Chất chuẩn Benzathine penicilline G tetrahydrate (01.g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 10539500 Chất chuẩn 1H-Benzotriazole (01.g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (LDH -L 5x40 + 1x20ml )
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá (LOW-DENSITY LIPROTEIN REAGENT- (LDL-C) - U83020060 , R1:3x60ml, R2: 3x30ml/hộp )
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (RF LATEX-L 100 tests)
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá: ALT0102 ALT Kit (4*35ml+2*18ml) 105-000814-00 đo men gan. Hàng mới 100%.
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa:ALT KIT(ALT0102).Hộp:4 lọ 35ml+2 lọ 18ml)
Hộp Cartridge 150 test đo khí máu , điện giải và Hct. Hạn dùng 21.05.2012. Hàng mới 100%, hãng SX : Instrumentation - Laboratory - Mỹ
Hóa chất trong phòng thí nghiệm.BETASTAR 100(100test/hộp)
Hoá chất xét nghiệm : ASSY,25PK E- PLUS CASS, LION
Hoá chất xét nghiệm : CASSETTE B OPTI , 25 thẻ/hép
Hoá chất xét nghiệm : FLUIDPACK, OPTI R, 490ML
Hoá chất xét nghiệm : OPTI -CHECK LYTES,TRI LEVEL
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế : AUTOMATED LYTIC ANGT 3.8L. H/3.8L
Phụ tùng của động cơ MTU: Viên kiểm tra đọ cứng của nước 5605892099/23. Hàng mới 100% sx tại Đức.
Pip/Tazo 110/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Piperacillin 100/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
SD126 RANSOD CONTROL 10x1ml/hộp. Chất thử chuẩn xét nghiệm lượng enzyme phân hủy oxi dùng trong Y tế.
Serafol ABO+D/Thẻ xét nghiệm định danh nhanh nhóm máu tại giường bệnh.(Hàng mới 100%)
01-03-0059 2 Dil, 940mL/hộp Chất thử pha loãng loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm xác định HbA1C PDQ Plus
0104P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Stre.ATCCđ 12403™*, C15H20O2S2N2, 2 test/hộp
0129P: Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Lis.ATCCđ 13932™* , C5H10O3N3 + H20, 2 test/hộp
0211P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Legio.ATCCđ 33152™*, C18H20O3N2, 2 test/hộp
0243V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Lac.ATCCđ 4356™*, C13H16O4N2, 10 test/hộp
0256P: chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Ba.ATCCđ 11778™*, C31H45F2S, 2 test/hộp
0256V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Ba.ATCCđ 11778™*, C3H5(OH)3 + C4H603, 10 test/hộp
0258P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Ba.ATCCđ 14884™*, C31H45F2S, 2 test/hộp
0258V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Ba.ATCCđ 14884™*, C18H20O3N2, 10 test/hộp
0269P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Ba.ATCCđ 11774™*, Cl-CH2-COOH, 2 test/hộp
0277P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Lis.ATCCđ 19111™*, C22H16O4Cl5, 2 test/hộp
0303P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Shi.ATCCđ 25931™*, C23H17N5O4, 2 test/hộp
0306P: chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Entero.ATCCđ 13048™*, C6H5Cl, 2 test/hộp
0318P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Clo.ATCCđ 13124™*, Cl-(CH2)3-COH, 2 test/hộp
0318V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Clos.ATCCđ 13124™*, C11H12O5N3, 10 test/hộp
0335P: Chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Es.ATCCđ 25922™*, C29H38N4P6O5, 2 test/hộp
0339P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Cam.NCTC 11351, (HOCH2)3CH3, 2 test/hộp
0341P; chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Sal.ATCCđ 9150™*, C7H10N2Cl, 2 test/hộp
0345P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sal.ATCCđ 13076™*, C18H16O4N2, 2 test/hộp
0348P: chất thừ dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Shi.ATCCđ 9199™*, C8H10Cl
0349P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Shi.ATCCđ 9207™*, p-HOC6H4CH2, 2 test/hộp
0352P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sta.ATCCđ 33862™*, C22H18N3O5Cl3, 2 test/hộp
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (NHV23) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (NHV24) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (NVP3-FDeg) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (NVP3-Probe) 5,00 OD / HPLC Purification / 32 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (NVP3-R1) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-12F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-12R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-18F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E12F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E12R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E14F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E14Redit) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E18F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E18mtF) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E18mtR) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PDGFRA-E18R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PhHV-F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PhHV-Probe)  5,00 OD / HPLC Purification / 28 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (PhHV-R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 19 mer
Chất chuẩn Bifenthrin chai 0.1 g - nồng độ 98.0%
Chất chuẩn Buffer powder 1kit=8x600gram
Chất chuẩn Butyl cyclohexyl phthalate, chai 10g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm hàng tiêu dùng
Chất chuẩn Captafol , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Carbaryl, chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn chẩn đoán tiểu đường (HbA1c Control, 0.5ml/lọ) dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa i-CHROMA READER
Chất chuẩn Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D) chai 1.1 ml - nồng độ 100.000 mg/l
Chất chuẩn Chlordane , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Chlordecone , chai 50mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Ciprofloxacin D8 hydrochloride chai 10 mg - nồng độ 95.0%
Chất chuẩn cis-Chlordane (alpha) chai 10 mg - nồng độ 99.0%
Chất chuẩn Clenbuterol hydrochloride chai 0.1 g - nồng độ 98.5%
Chất chuẩn CT 0.5-25.0 mg/l PO4-P (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn CT 10-150 mg/l Ntotal (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn CT 500-10000mg/l COD (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn CT 50-500mg/l COD (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn CT 5-215 mg/l Ca (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn Cyfluthrin chai 0.25 g - nồng độ 99.5%
Chất chuẩn Deltamethrin , chai 250mg -dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Dialkyl phthalate linear C7-C9-C11 , chai 10g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng thử nghiệm trong lĩnh vực
Chất chuẩn diallyl phthalate (DAP) , chai 10g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm hàng tiêu dùng
Chất chuẩn Dichlofluanid chai 0.25 g - nồng độ 98.5%
Chất chuẩn Dichlorprop , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn di-n-pentyl phthalate (DnPP) (Diamyl phthalate), chai 500mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm hàng tiêu dùng
Chất chuẩn Ditridecyl phthalate , chai 10g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm hàng tiêu dùng
Dung dịch pha loãng Diluent 20L dùng cho máy ABX Micros60. Hàng mới 100%
Dung dịch pha loãng dùng trên máy sinh hóa Vitalab SelectraE- system solution ,1 lít /hộp, 8 hộp thùng
Dung dịch pha loãng ly giải phẫu Diluit-Sys dùng cho máy xét nghiệm huyết học Model: Sysmex kx21 ( 20L/ thùng)
Dung dịch pha loãng máy đông máu CA-50 Retsearch II-RED 700A,1lit
Dung dịch phản ứng , 10X - Reaction Buffer Concentrate (10X) (05353955001) (Bình / 2 Lít)
Dung dịch phủ lam - LCS (05264839001) (Bình / 2 Lít)
Dung dịch ly giải Lyse 0.5L dùng cho máy KX-21. Hàng mới 100%
Dung dịch ly giải Lyse 1L dùng cho máy ABX Micros60. Hàng mới 100%
Dung dịch ly giải Lyse 5L dùng cho máy CD1800. Hàng mới 100%
XA20950009CY Chất chuẩn PAH-Mix 9 (1ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Zym A X2 /Hộp hóa chất đinh danh vi khuẩn Zym A; 2 ống/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Zym B X2 /Hộp hóa chất phát hiện vi khuẩn Zym B; 2 ống/ Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Z3051: Chất thử phòng thí nghiệm: RNA Lysis Buffer, 50ml/chai, C2H6N4S
Y0000238 Chất chuẩn phân tích Perindopril tert-butylamine standard (40mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Y0000774 Chất chuẩn phân tích Lansoprazole for peak identification standard (1mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Y0000812 Chất chuẩn phân tích Bisoprolol fumarate standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
YA16025200MB Chất chuẩn Phenol D6 (1ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
YA19000016AC Chất chuẩn Phenol-Mix 16 (1ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
2420803 Chất thử chuẩn nhu cầu oxy hóa học trong nước 100mg/l
2420804 Chất thử chuẩn nhu cầu oxy hóa học trong nước 500mg/l
2420805 Chất thử chuẩn nhu cầu oxy hóa học trong nước 5000mg/l
2429300 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng kẽm 20ml, dùng trong PTN gồm: Potassium Borate, Sodium Ascorbate, Other components, boron oxide
2429300Bộ chất thử kẽm, 100test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2429800Bộ chất thử Nitrate Nitrogen, bộ/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2430000 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng mangan, dùng trong phòng thí nghiệm gồm: citric acid, sodium sulfate, sodium m-periodate, sodium phosphate,
2430200Bộ chất thử Cyanide 10ML, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
245026 dung dịch chuẩn SODIUM HYDROXIDE SOLUTION - 0.05L - 10-20% 5N dùng để xác định hàm lượng Chì dùng trong phòng thí nghiệm
245053 Dung dịch chuẩn SODIUM HYDROXIDE SOLUTION - 1L - 10-20% 5N dùng để xác định hàm lượng Chì dùng trong phòng thí nghiệm
2512025Chất thử Nitriver 3, gói/25test , kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2603649 Thuốc thử Sodium hydrosulfite dùng để xác định hàm lượng Copper dùng trong phòng thí nghiệm
2603700Chất thử đo Aluminium 10ml, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2605345 bộ thuốc thử xác định hàng lượng nitraver 50 tests dùng trong phòng thí nghiệm gồm: chromatropic acid, sodium metabisulfite, sulfuric acid 0.4l/bo 80-90%, demineralized water,
2605345Bộ chất thử đo TNT Nitraver 50 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2606945 Bộ thuóc thử xác định hàm lượng nitơ -amoni thang cao 50 test dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Sodium Citrate, Sodium Tartrate, Sodium Salicylate, Other components, sodium nitroferricyanide, sodium dichloroisocyanurate, lithium hydroxide,
2651700 Bộ thuốc thử đo măngan thang thấp 10ml dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm: ascorbic acid, Sodium Hydroxide 0.0479l/bô 1-5%,Sodium Cyanide, Demineralized water, other components
2651700Bộ chất thử Manganese, 10ML, 100test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2658300Bộ chất thử Mercury Cold vapor ext , 20 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2668000Bộ chất thử Nitrogen Ammonia, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2672245 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Nitrogen dùng trong phòng thí nghiệm gồm: demineralized Water, Potassium Persulfate, sodium metabisulfite, chromatropic acid, Other components
2678500 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Silica dùng trong phòng thí nghiệm gồm:demineralizer water, molybdic acid, sodium bisulfate, SULfURIC ACID - 0.483L/bo 5-15%, propionic acid, demineralized water, citric acid
2702415 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy sinh hoá: V II Turbo A1c 2000 reorder pack hộp 2 x 2500ml; 1 x 250ml
2714100 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng nitrogen thang cao dùng trong phòng thí nghiệm gồm: sodium metabisulfite, chromatropic acid, potassium persulfate
2714100 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Phosphorus tổng dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm:sodium metabisulfite, chromatropic acid, potassium persulfate
Chất thử chuẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm loại DIALYSE - VIC - CD 3.5 ( 5 lít/thùng)
Chất thử chuẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm loại DIARINSE - CD 1.6 (20 lít/thùng)
Chất thử chuẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm loại DIASHEATH - CD 3.5 (20 lít/thùng)
Chất thử chuẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm loại DIATON - CD 1.6 DILUENT (20 lít/thùng)
Chất thử chuẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm loại DIATON/SHAETH - CD 3.2 (20 lít/thùng)
Chất thử chuẩn đoán HIV và viêm gan B: Genscreen HIV 1/2 Version 96 tests/ hộp HSD: 30/10/2012 số lô: 1H0091SĐK 0177-09
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng ALBUMIN 4 x 125 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng AMYLASE FL 12x 10 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng CHOLESTEROL FL 4X 100 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng CREATININE 4X 125 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng DIRECT BILIRUBIN 10 X50 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng GAMA-GT FL 8X 50 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng GLUCOSE FL 4 X100ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng GOT/AST FL CC 8X50 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng GPT/ALTFL IFCC 8X 50 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng TOTAL BILIRUBIN FL 10 X 50 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng TOTAL PROTEIN 4X125 ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng TRIGLYCERIDES FL 4X 100ml
Chất thử chuẩn đoán lâm sàng UREA UV FL 8 X50 ml
Chất thử chuẩn đoán sinh học,Oligonucleotides(0.05umole)-Tube type,S-1010
Chất thử chuẩn đoán sinh học,Sequencing / Service Charge (Q20111213-20, Q20111216-2, Q20111219-17/21, Q20111220-4),S-3010-1
Chất thử chuẩn đoán sinh học,Sequencing / Service Charge (Q20111213-21),S-3010-2
Chất thử chuẩn đoán sinh học,Sequencing Primer Design(Q20111213-20/21, Q20111219-17),S-3010-7
Chất thử chuẩn đoán y khoa: CREATINE KINASE (CK-MB) Kit/20x3 ml is composer of: 24 CK-NAC/CK-MB powder 3 ml + 1CK-MB buffer 62 ml (Thử nước tiểu)
Chất thử chuẩn đoán y khoa: CREATININE JAFFE Colorimetric method Kit/4x250 ml is composer of: 2 Creatinine J.Picrique R1 250 ml + 2Creatinine J.Alcalin R2 250ml + 1 Creatinine Std 2mg/Dl 5ml (Thử nước tiểu)
D10587D CK-MB,opt.DGKC/IFCC, DIL 5x25ml/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
M644 Fluid Pack, 4(90ml+370ml)+2(4x2ml)/thùng (CD-473510) Hóa chất xét nghiệm chuẩn trong máy y tế M644
M348 Buffer Pack, 4(90ml+370ml)/Thùng (CD-104227D) Hóa chất xét nghiệm chuẩn 6.8/7.3 chẩn đoán trong máy y tế M348
M248 Buffer Pack, 4(90mL+370mL)/Thùng (CD-473496D) Hóa chất xét nghiệm chuẩn 6.8/7.3 chẩn đoán trong máy y tế M248
Helicobacter Test INFAI-CliniPAC 50: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, 50 bộ test/thùng,mới 100%
Monolisa anti-HBc Plus ,96 tests/ hộp, HSD:25/12/2012 số lô 2A0078,SĐK 0106-08
Monolisa anti-HBs Plus, 192 tests/ hộp HSD: 15/10/2012 Số lô 1F 0030, SĐK 0054-08
Monolisa HBc lgM Plus, 96 tests/ hộp HSD:15/12/2012;Số lô:1L0036,SĐK 0055-08
HEMOSTAT aPTT - EL, complete kit. Chất thử HEMOSTAT aPTT - EL toàn phần. 6 hộp 4ml.
HEMOSTAT Calcium Chloride (CaCl2). Chất thử. Hộp 4 x 30 ml
HEMOSTAT Control Plasma Normal. Chất thử đông máu HEMOSTAT. 6 hộp 1ml.
HEMOSTAT THROMBIN TIME, complete kit. Chất thử đông máu HEMOSTAT THROMBIN TIME. 6 hộp 1ml.
HEMOSTAT Thromboplastin-S1 . Chất thử. Hộp 6 x 2 ml/ 60 tests
HEMOSTAT Thromboplastin-SI, complete kit. Chất thử. 2 hộp 10ml.
HEXAGON CHLAMYDIA 30 Tests. chất thử CHLAMYDIA Hộp 30 tests
HEXAGON CHLAMYDIA COll 60 Tests. Chất thử Chlamydia. Hộp 60 tests
HEXAGON HBsAg 1-STEP 60 Tests. Chất thử HBsAg 1-STEP. Hộp 60 test.
HEXAGON TROPONIN, complete kit. Chất thử TROPONIN. Hộp 20 test.
745 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Lyphochek Coagulation control, level 2 12 X 1ml hộp 12 x 1ml
746 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Lyphochek Coagulation level 3, 12x1ml hộp 12 x 1ml
750X chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Spinal Fluid Control, Sample hộp 2 x 3ml
7547116LV1 5C Tri-Pack/5C cell Control, TRI Chất thử chuẩn các xét nghiệm huyết học - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
815863 H/c thăm dò cân bằng kiềm trong máu Alpha amylase stable liquid (1x120ml)
816863 H/c xác định hàm lượng đường trong máu Glucose GOD/PAP stable liquid (1x120ml)
816864 H/c xác định hàm lượng đường trong máu Glucose GOD/PAP stable liquid (1x600ml)
81906-1 Substrate, 4 bottles, 130 mL/bottle/hộp Chất thử phát quang - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
81910-1 System Check Solution, 6 bottles, 4 mL/bottle/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch
81912-1 Citranox, 1 gallon, 3.785L/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
8201-3 E.histolytica(Amebiasis) hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,96 test/hộp,mới 100%, hãng CORTEZ sản xuất.
8202-3 Echinococcus : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,96 test/hộp ,mới 100%,hãng CORTEZ sản xuất.
8206-3 Toxocara : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, 96 test/hộp, hãng CORTEZ sản xuất,mới 100%
86442 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: SCANLISS 500ML hộp 500ml
A24296LV1 Ab HBs II, 2 x 50 Tests/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm Ab HBs
A24510LV1 High sensitive system check, 6x4ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch
Chất thử thí nghiệm Resazurin sodium salt powder, BioReagent, 1g/lọ
Chất thử thí nghiệm SOLN 100PL FE-HL DR/2000 (100) 460-S0466.87, 500g/ túi, dùng cho phòng thí nghiệm, thử hàm lượng sắt trong nước nồi hơi.
Chất thử thí nghiệm Uryscreen 11 150s
Chất thử THROMBIN xác định nồng độ sợi huyết trong máu (Mã: B4233-25) (10X1ML) Hàng mới 100%
Chất thử Thrombin xác định thời gian Thrombin trong máu (Mã: OWHM13) (10X5ML) Hàng mới 100%
Chất thử THROMBOREL S để xác định thời gian đông của máu (Mã: OUHP29) (10X4ML) Hàng mới 100%
Chất thử tính kháng AMOXICILLIN AMX-25 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng AMPICILLIN/SULBACTAM SAM-20.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng AZITHROMYCIN AZM -15.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng BACITRACIN B- 10 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng CEFAZOLIN CZ-30 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng CEFOPERAZONE CFP-75.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng CEFOTAXIME CTX-30.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng CEFTAZIDIME CAZ-30.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng CLOXACILLIN CX-1.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng IMIPENEM IPM-10 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng LEVOFLOXACIN LVX-5.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng MEROPENEM MEM-10 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng OFLOXACIN OFX-5 .10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử tính kháng TICARCILLIN TIC-75.10 EA dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 10 x 50 khoanh/hộp
Chất thử nồng độ Troponin dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381026
Chất thử pha loãng HCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (1 x 100 ml/hộp) code:10386978
Chất thử Substrate dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 ( 2000 test/hộp) code:10385232
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Polyethylene Glycol Monostearate n-25 (palmitate and stearate mixture) (P0720-500G) dùng trong PTN.Hsx: TOKYO
Chất chuẩn máy Real Time PCR, CMV Real -TM Quant ,hiệu Sacace (100test/hộp), mới 100%
Chất chuẩn máy Real Time PCR, HBV Real -TM Quant,hiệu Sacace (100test/hộp), mới 100%
Chất chuẩn máy Real Time PCR, HPV High righ Screen Real -TM Quant ,hiệu Sacace (100test/hộp), mới 100%
Chất chuẩn máy Real Time PCR, HPV High rish Typing Real -TM ,hiệu Sacace (100test/hộp), mới 100%
Chất chuẩn máy Real Time PCR, HSV 1/ 2 Real -TM ,hiệu Sacace (100test/hộp), mới 100%
Chất chuẩn máy Real Time PCR, MTB Real -TM ,hiệu Sacace ( 50test/hộp), mới 100%
Detecto Blance (20 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
200293-Nucl. Magnetic Extraction Reag Hóa chất kèm theo hệ thống khuyếch đại và phát hiện axit Nucleic (hộp/48test)
20050-API 20 NE 25STRIPS+25MEDIA Hóa chất định danh vi khuẩn (hộp/25thanh thử+25 lọ)
20100-API 20 E 25STRIPS Hóa chất định danh vi khuẩn (hộp/25thanh thử)
20120-API 20E Reagent kit 7 Amp Hóa chất thử định danh vi khuẩn (hộp/6 ống)
20150-API SUSP. MEDIUM (5ML) 100AMP Hóa chất thử định danh vi khuẩn(hộp/100 x 5ml ampoules)
20300 API 20A Hóa chất chẩn đoán dùng trong phòng thí nghiệm (hộp/25thanh thử+25 lọ)
20500 API STAPH Hóa chất định danh vi khuẩn. (hộp/50thanh thử)
20600-API 20 strep 25 strips + 25 Media Hóa chất định danh vi khuẩn (bộ/25thanhthử+25 lọ)
2076032 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng photpho 100test, dùng trong PTN bao gồm: Sulfuric Acid (0.1L/bộ), Demineralized Water, AmmoniumMolybdate, Other component, ammonium metavanadate
2105769Chất thử Ferrover, Sắt, gói/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2107169Chất thử Nitriver 3 gói/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2107569Chất thử Nitriver 2, Nitrit, 100 test/gói, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
211253 Hoá chất xác định hàm lượng Albumin trong máu (250ml)
2119449 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng amoni dùng trong phòng thí nghiệm gồm: sodium hydroxide 0.325l/bo, demineralized water, other component, mercuric iodide, sodium iodide
2122332Chất thử Alkaline Cyanide , 100ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2125815Chất thử nhu cầu oxy hóa học LR, hộp/150ống, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2125825Chất thử nhu cầu oxy hóa học, LR, hộp/25ống, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2125915 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng COD thang cao,pk/150 gồm: Mercuric Sulfate, Demineralized Water, Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid (0.36L/bộ)
2125915Chất thử nhu cầu oxy hóa học HR hộp/150ống, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2125925Chất thử nhu cầu oxy hóa học, HR, hộp/25ống, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
216263H/c xác định chức năng đào thải của gan GOT/AST stable liquid(1x120ml)
217263 H/c xác định bệnh khớp Gama-GT stable liquid (1x125ml)
220 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Lyphochek Maternal serum control, Trilevel hộp 6 x 5ml
220-0101 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy sinh hoá: D-10 Hemoglobin A1C Program Reorder Pack 400T hộp 400 tests
223632Chất thử Molybdate , 100ML , kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Ammonium oxalate monohydrate (AB0070.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử aphAl-lA-F / 18mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử aphAl-lA-R/ 19mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử BamHI (ER0051) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử bla TEM-F/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử bla TEM-R/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Boric acid(BB0044.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Bromothymol blue, sodium salt (BD0048.SIZE.25G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử BSA Standard Solution Mid-Range (AJ642.SIZE.1ML ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Bsp68I (NruI)(ER0111) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D)( XA11120100AC) 1.1ml ,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Chloroparaffin C10-C13, 51,5% Cl (X 23105100CY) 10ml ,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Chloroparaffin C10-C13, 63% Cl ( X 23106300CY) 10ml ,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Chloroparaffin C14-C17, 57% Cl ( X 23145700CY) 10ml ,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử CloneJET PCR Cloning Kit (K1231) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Crystal violet (CB0331.SIZE.25G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử CTAB (CB0108.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử D(-)-Fructose (FB0213.SIZE.500G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Demeclocycline hydrochloride(C 12128000) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Dimethyl sulfoxide (DMSO) (D0231.SIZE.500ML ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Direct Brown 95 (C 12965350) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử dNTP Mix, 2mM each (R0241) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử dNTP Set, 100mM Solutions (R0181) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Doxycycline hyclate (C 13084280) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử DreamTaq DNA Polymerase (EP0702) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn đo Sulphat HI93751-01 100 mẫu, 0.02g/mẫu (Hàng mới 100%)
Chất chuẩn dùng cho máy huyết học mẫu 4-6 RIQAS Haemotology sample 4-6, PN: RQ9140
Chất chuẩn Enrofloxacin chai 0.1 g - nồng độ 99.0%
Chất chuẩn Esfenvalerate , chai 100mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Fenvalerate , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Gamma (48961-10ML) cho máy sắc ký
Chất chuẩn Gamma(48275-U-1ML) cho máy sắc ký
Chất chuẩn HbA1c Calibrator 6 lọ/hộp, PN: HA3444
Chất chuẩn Isobenzan (Telodrin) , chai 10mg - dạng nguyên chất- công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Isobenzan chai 10 mg - nồng độ 99.5%
Chất chuẩn Isodrin , chai 100mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Kelevan chai 0.1 g - nồng độ 97.0%
Chất chuẩn kiễm tra điểm cháy Cooling Fluid 255ml. Dùng trong phòng thí nghiệm - Hàng mới 100%.
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane (C 14152000) 0,25g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 1.6ml Precision MasterMix mini kit for the Roche Lightcycler dùng trong PTN .Hsx: PRIMERDESIGN LTD
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 1-Aminohydantoin hydrochloride(C 10203200) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất thử đạm Uric Acid 5x100ml, PN:2206
Chất thử điện giải đồ - COBAS INTEGRA ISE SOL.1. 6 x 17,5 ML (20738050122)
Chất thử điện giải đồ - SNAPPAK, 9120 9130 (03112276180)
Chất thử điện giải đồ - SNAPPAK, 9180 9181 (03112349180)
Chất thử điện giải đồ - STANDARD A FOR 984/987 (3x430 ML) (03110877180)
Chất thử độ cân bằng môi trường HBSS, 500ML (14025-092), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ cân bằng môi trường LB Agar, 500G (22700-025), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ cân bằng môi trường LB Broth, 500G (12780-052), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ cân bằng môI trường sinh học P-S, 20ML (15140-148), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ kiềm DEPC trong môI trường H2O, 100ML (750024), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ kiềm trong môi trường TE Buffer, 100ML (12090-015), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ muối trong môi trường HBSS, 500ML (24020-177), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ muối trong môi trường Potassium, 4x100ML (10575-090), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ muối trong môi trường RPMI, 500ML (27016-021), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ nhiễm khuẩn của mẫu thí nghiệm CSE reagent E0005, 0.5ug/chai, hãng Cape code sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ pH trong mẫu thí nghiệm Pyrosol BR051-5, 5.5ml/ chai, hãng Cape code sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ sạch của Gel, 50test/hộp (28704), hãng Qiagen sản xuất, mới 100%
Chất thử độ tinh sạch của nước W050P, 50ml/chai, 5 chai/hộp, hãng Cape code sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử độ tinh sạch môi trường 1 bước PCR, 100rxns (11306-016), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử dùng cho hệ thống Elisa bán tự động: Rubella Virus IgG (Kit/96) , lô: RUBG-032, sx: 12/2011, hd: 04/2013. Bộ 10 chai tổng cộng 217ml, 1 cái đĩa.
Chất thử dùng cho hệ thống Elisa bán tự động: Rubella Virus IgM (Kit/96) , lô: RUBM-118, sx: 12/2011, hd: 04/2013. Bộ 8 chai tổng cộng 199ml, 1 cái đĩa.
Chất thử dùng cho máy điện di: 3,5 Dinito Test kit code sc-226317, 50g/lọ, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Chất thử dùng cho máy điện di: CholominisTest kit code sc-221093A, 500mg/lọ, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Chất thử dùng cho máy điện di: Doco Test kit code sc-200768, 100mg/lọ, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Chất thử dùng cho máy điện di: Potast Test kit code sc-230632, 5g/lọ, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Dade Thrombin Reagent (10 X 1ML) (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
D00389D Triglycerides,GPO-PAP,DIL 5x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
D01103 Iron,Ferene 5x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng sắt
D01375 Calcium,Arsenazo 5x50ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Canxi
D03111B Creatinine,mod.Jaffe 1x 1.25 L/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
D03600 Protein Tot.in Urine/CSF Std. 1x3ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Protein toàn phần trong Nước tiểu
MAGNESIUM Liquicolor, complete kit. Chất thử MAGNESIUM. Hộp 200ml.
M-1613-CAL-05 Chất chuẩn Method 1613 Calibration Level 5 - Native standard (1ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
M1755000 Chất chuẩn Methylprednisolone acetate standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
M5006:Chất thử phòng thí nghiệm: GoTaq Hot Start Polymerase, 2500u/hộp (NH2-R-COOH)n + MgCl2 + dNTPs + H2O (hổ trợ phản ứng sao chép)
M5101: Chất thử phòng thí nghiệm: AMV Reverse Transcriptase, 300 u/hộp (NH2-R-COOH)n (hổ trợ phản ứng ngược)
M5108: Chất thử phòng thí nghiệm : AMV Reverse Transcriptase, 1000u/hộp (hổ trợ phản ứng tinh sạch) (NH2-R-COOH)n
M5122: Chất thử phòng thí nghiệm: GoTaq Hotstart Green Master Mix, 100u/hộp (hổ trợ phản ứng tinh sạch) H2O + (NH2-R-COOH)n + MgCl2 + dNTPs
M6221-00: Bộ kít phản ứng tinh sạch DNA 5 phản ứng
M7122: Chất thử phòng thí nghiệm: GoTaq Green Master Mix, 100 reac/hộp H2O + (NH2-R-COOH)n + MgCl2 + dNTPs (hổ trợ phản ứng sao chép)
M7123: Chất thử phòng thí nghiệm: GoTaq Green Master Mix, 1000 reac/hộp H2O + (NH2-R-COOH)n + MgCl2 + dNTPs (hổ trợ phản ứng sao chép)
M7133: Chất thử phòng thí nghiệm: GoTaq Colorless Master Mix , 1000 reac/hộp (hổ trợ phản ứng sao chép), H2O + (NH2-R-COOH)n + MgCl2 + dNTPs
M8291: Chất thử phòng thí nghiệm: Gotaq Flexi DNA, 100u,/hộp (NH2-R-COOH)n, MgCl2 (hổ trợ phản ứng)
Hóa chất phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, Aqualine complete 5 water equivalent 5mg H20/mL for Karl Fischer analysis, 1L, Part No: K/2000/15
Hóa chất xét nghiệm Total Protein 6x65ml/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm Triglyceride 12x65ml
Hóa chất xét nghiệm Triglycerides 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm Triglycerides chẩn đoán mỡ máu
Hóa chất xét nghiệm Triglycerides II 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm Urea 2V chẩn đoán chức năng thận
Hóa chất xét nghiệm Urea Hit 480 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm Urea UV 2x50/1x20ml
Hóa chất xét nghiệm Urea UV 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm Urea UV 6x66ml/6x43ml
Hóa chất xét nghiệm Urea UV Hit II 4x100/3x80ml
Hóa chất xét nghiệm Uric Acid 4x66ml/4x16ml
Hóa chất xét nghiệm Uric Acid chẩn đoán bệnh gút
Hóa chất xét nghiệm Uric Acid II 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm Uric Acid PAP 2x50/1x20ml
Hóa chất xét nghiệm Uric Acid PAP 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm: Anti A-monoclonal 10x10ml
Hóa chất xét nghiệm: Anti B-monoclonal 10x10ml
Hóa chất xét nghiệm: Anti D IgG+IgM mono 10ml
Hóa chất xét nghiệm: Anti D IgG+IgM mono 10x10ml
Hóa chất xét nghiệm: ASO Latex kit 100 tests
Hóa chất trong phòng thí nghiệm.CMT SINGLE TEST 100(100test/hộp)
Hóa chất xét nghiệm - AFP Elecsys cobas e 200 (04491742190)
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế ARC ANTI HCV CONTROL 2x8ml
Murex HCV Ag/Ab Combination ( sinh phẩm chuẩn đoán viêm gan C (480 test )
N0140 ETI-EBK PLUS (DS 96 test) Sinh phẩm chuẩn đoán viêm gan B vỏ kháng thể
N2515: Chất thử phòng thí nghiệm: Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitor; 10000u/hộp, (NH2-R-COOH)n (giúp hạn chế nhiểm bẩn trong phản ứng)
Chất chuẩn máy S-6060,50 gói/hộp catton dùng cho máy phân tích sữa
Chất chuẩn máy sinh hóa Multi Calibrator 10x5ml, PN:6010
Chất chuẩn máy,Control Plasma (N) (10x1ml)
Chất chuẩn Methamidophos , chai 100mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn n-Octyl-n-decyl phthalate , chai 10g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm hàng tiêu dùng
Chất chuẩn nội kiểm sinh hóa mức 3 Human Assay Level 3, PN: HE1532
Chất chuẩn Nonpolar (48275-U-1ML) cho máy sắc ký
Chất chuẩn Owrebs Veronal Buffer/Fbg
Chất chuẩn PAH-Mix 25 chai 1 ml - nồng độ 2000.000 mg/l
Chất chuẩn Pentachloroanisole chai 0.1 g - nồng độ 98.5%
Chất chuẩn Perthane (TM) , chai 1g - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn Perthane chai 0.1 g - nồng độ 99.1%
Chất chuẩn pH
Detecto Blance NF CD3700 (20 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Đệm dinh dưỡng xác định hàm lượng BOD trong nước, 50 test/hộp, dùng cho 5ml mẫu, hiệu Hach
DBI0104 - BIL-D(DSA) KIT: Chất thử xét nghiệm bệnh lý gan dùng cho máy sinh hoá, dùng trong y tế. Hộp 4x48ml+4x12ml
DC2101: Chất thử phòng thí nghiệm: Power Plex 16 HS, 10000u/hộp (hổ trợ phản ứng tinh sạch), (A-T-G-C)n + MgCl2 + dNTPs + fluoresin + C12H22O2
D-COCCOSEL AGAR 500G/ Thạch bột khô để pha chế môi trường Enterococci và Streptococci; 500g/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
D-Dimmer Test (AQT90 Flex D-Dimmer Test kit). Chất thử dùng cho máy đo khí máu. Hột 16 test.
Dilu 3 NF (20 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Dilu 3 NF CD3700 (20 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Dilu 3200/4000 CD (20 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Dầu soi kinh hiển vi dùng cho kính hiển vi Immesosssion oil chai 500ml
chất thử CK-NAC dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (5 x 16ml + 1 x 20ml/ hộp)
Chất thử COD 0-1500mg/l Code: 2420721. (Hộp 25 test, 01 test = 25ml), (COD: là lượng Oxy cần để oxy hoá toàn bộ các chất hóa học trong nuớc), Hàng mới 100%.
Chất thử COD 0-150mg/l Code: 2420720. (Hộp 25 test, 01 test = 25ml), (COD: là lượng Oxy cần để oxy hoá toàn bộ các chất hóa học trong nuớc), Hàng mới 100%.
Chất thử COD của nước - 1 hộp = 24 ống (Chất thử thí nghiệm dùng trong ngành nhuộm - Chứng thư TT3 số 283/N3.7/đG ngày 4/04/2007)
chất thử CREA dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (2 x 100ml + 2 x 100ml +1 x 5 ml/ hộp)
chất thử CRP dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (100 test/ hộp)
Chất thử Cystatin C Control mức 2 3x2ml, PN: CYS5019
Chất thử Dako Eosin, 1l/lọ
Chất thử đạm Urea (Bun) 5x100ml, PN:2806
STANDARD HUMAN PLASMA (10X1ML) (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
STERIKON PLUS BIOCHấT CHỉ THị FOR CHECKS ON AUTOCLAVING
STROMATOLYSER 3WP(5L) (SR-22) (Thuoc thu xet nghiem huyet hoc)
STROMATOLYSER FB (5L) FBA-200A (Thuoc thu xet nghiem huyet hoc)
STROMATOLYSER-4DL (FFD-200A) (Thuoc thu xet nghiem huyet hoc)
D3392-01: Bộ kít phản ứng tách chiết DND 50 phản ứng
D4015-00: Bộ kít phản ứng phân lập DNA , 5 phản ứng
D-401N Chất chuẩn 1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D-404N Chất chuẩn 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin standard (1mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
D629401: Bộ kít phản ứng tách chiết gel 50 phản ứng
D-801N Chất chuẩn 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
DAG.CE HDV Ag : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, 96 Test/hộp, mới 100%
chất thử hóa chất -AA STANDARD SOLUTION SN 1000PPM, 100ML/BT - Mới 100% - Vật tư phục vụ cho máy phân tích thành phần sợi thép
chất thử hóa chất -AA STANDARD SOLUTION ZN 1000PPM, 100ML/BT - Mới 100% - Vật tư phục vụ cho máy phân tích thành phần sợi thép
Chất thử hoạt động của Enzime Taq DNA, 100RXNS (10966-018), hãng Life Technologies sản xuất, hàng mới 100%
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:BIO ARC 25-OH VITAMIN D 100T
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:BIO ARC 25-OH VITAMIN D CAL 6x4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:BIO ARC 25-OH VITAMIN D CTL 3x8ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CC ALT 3621 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CC AST 10X70ML 3621TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CC CHOLESTEROL 3032 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CC GLYCATED HBA1C RGT 300TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CC ICT SERUM CALIBRATOR 10x10ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:CD EMERALD DILUENT RGT.H/10 Lít
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:DS ARC SCC RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:DS ARC SYPHILIS TP RGT100 100TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ICT REFERENCE SOLN 2x2L
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:SENT COPPER 350 test
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:TIBC 1X60ML 10X5COLUMN
Hóa chất xét nghiệm Gamma GT chẩn đoán men gan
Hóa chất xét nghiệm GGT 6x66ml/6x16ml
Hóa chất xét nghiệm GGT Hit II 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm Glucose chẩn đoán đường máu
Hóa chất xét nghiệm Glucose hit II 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm Glucose PAP 12x66ml
Hóa chất xét nghiệm Glucose PAP 2 x 500ml
Hóa chất xét nghiệm Glucose PAP 4 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm GOT 4x66ml/4x16ml
Hóa chất xét nghiệm GOT IFCC 2x50/1x20ml
Hóa chất xét nghiệm GOT II 4x100/4x20ml
Chất thử nồng độ C -Peptide dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10381397
Chất thử nồng độ CEA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code:10380945
Hoá chất xét nghiệm : CRP LT- HS2 BUFFER (2X150ML)
Hoá chất xét nghiệm : CRP LT-HS 2 LATEX REAGENT (2X150ML)
Hoá chất xét nghiệm : g- GTP J SUBSTRATE (4X135ML)
Hoá chất xét nghiệm : GOT J2 SUBSTRATE - ENZYME (4X70ML)
Hoá chất xét nghiệm : GPT J2 SUBSTRATE - ENZYME (4X260ML)
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 4-tert-Octylphenol (C 15712100) 0,25g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 6X DNA Loading Dye (R0611) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Acrylonitrile (C 10045500) 5 ml ,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Agarose B, Low EEO(AB0014.SIZE.250G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Agarose M (AB0013.SIZE.250G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Aldicarb(C 10070000) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Aldicarb-sulfoxide(C 10080500) 0,1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, CETRIMIDE, 500g, mã hàng: 70887
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, MICROCOCCUS LYSODEIKTICUS*ATCC 4698 LYOP, 5g, mã hàng: M3770
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, QUANTOFIX TOTAL-HARDNESS TEST STICKS, FO, 100 cái, mã hàng: Z166464
CMSL-0430: CK-MB SL 4X62.5ML: Chất thử xét nghiệm tuyến thượng thận dùng cho máy sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 4x 62.5ml
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E9F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E9R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LP Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 72 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LP Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 72 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LPTM1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LPTM2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LPTpr) 5,00 OD / HPLC Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LS197-R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LS2-F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (LS-TQpr) 5,00 OD / HPLC Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MA - PkF 1060) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 19 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MA - PkF 1140) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MA - PkR 1550) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 26 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MecA-BamHI) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 28 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MecA-HindIII) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 28 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Morx Fedit) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Morx Pr) 5,00 OD / HPLC Purification / 27 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Morx R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MP Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 76 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MP Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 74 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (MPTM1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Chất thử dùng trong phòng thí nghiệm - Chất ly giải Hồng cầu, Bạch cầu BLANKING SOL. ST 1600/2000 ( 01 Thùng = 20 Lít)
chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: CamATCCđ 33559™*, (HOCH2)3CH3, 2 test/hộp
Chất thử dùng trong xét nghiệm thú y - SEREL.HCV Ag Mono Ind
Chất thử Elisa Free T4,FT4W-96 Free T4 Microtiter,Code: FT4W-96T
Chất thử EPO dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10487628
Chất thử ESTRIOL dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (1 x 25ml /hộp) code: 10381168
Chất thử FBHCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381164
Chất thử Ferro 10ml-530560-100tests
Chất thử FSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10381201
Chất thử gắn ADN lên đoạn gel để chạy điện di Dinsery test kit code sc-358801, 50test, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Chất thử gắn ADN lên đoạn gen để chạy điện di code phi029 - F, 0.025 umol, mới 100%, hãng sx: Sigma
Chất thử GEN dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code: 10381667
chất thử GLUCOSE dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 675 test/hộp code:10341146 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
chất thử GLUTAMYL dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 675test/hộp code:10316298 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử HBA1C Calibratior I dùng cho máy sinh hoá tự động Code: G550-F1
ODR30034 CK-MB CALIBRATOR (new), 9X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CK-MB
ODR30034 CK-MB CALIBRATOR (new), 9X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CK-MB - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODR30035 CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1, 9X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CK-MB
ODR30035 CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1, 9X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CK-MB - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODR30036 CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2, 9X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CK-MB
ODR3021 SERUM PROTEIN MULTICALIBRATOR, 6X1X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm PROTEIN - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODR3024 MICROALBUMIN CALIBRATOR, 5X1X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm MICROALBUMIN
ODR3024 MICROALBUMIN CALIBRATOR, 5X1X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm MICROALBUMIN - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODR3032 HbA1C Calibrator, 1X8ML +5X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HbA1C
ODC0003 CONTROL SERUM LEVEL 1 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0004 CONTROL SERUM LEVEL 2 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0005 HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERA, 3X5ML+3X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HDL-LDL CHOLESTEROL
ODC0011 HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR 2x3ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HDL- CHOLESTEROL
ODC0013 CRP LATEX CONTROL SERA, 2X3ML+2X3ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CRP-LATEX
ODC0014 ITA CONTROL SERUM LEVEL 1, 6x2ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0015 ITA CONTROL SERUM LEVEL 2 6x2ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0022D HBA1C CONTROL DILUENT 4X0.25ML+1X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HbA1C - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0027 CRP LATEX HIGH SENSITIVE CAL, 5X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CRP - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0028 RF LATEX CAL , 5X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm RF LATEX - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
ODC0028 RF Latex Cal 5X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm RF
Technoplastin His 12x2ml - Hoá chất xét nghiệm thời gian đông máu- Hãng sản xuất Technoclone
Dung dịch pha loãng - ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi (04522630190)
Dung dịch pha loãng - ISE Diluent Gentamycin 2x0,2 L (04880528190)
Dung dịch pha loãng- DILUENT BC 3 20L.Code: L-3020.Dùng cho máy phân tích huyết học.Hàng mới 100%
Kít xét nghiệm bệnh tuyến giáp (TSH) 96 tests/hộp
Kít xét nghiệm nội tiết tố (17 OH PROGESTERONE) 96 test/ hộp
387647LV1 BR Monitor Cal, 6x1.5ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm BR Monitor - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
387687LV1 GI Monitor 2 x 50 Test/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh ung thư - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
387688LV1 GI Monitor Cals, 6x2.5ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm GI Monitor - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
2229726 Dung dịch chuẩn EGTA dùng trong phòng thí nghiệm, gồm:Sodium Hydroxide (0.044l/bộ) 1-5%, EGTA, Demineralized water
223632 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Molybdate 100ml, dùng trong PTN gồm: Ammonium Molybdate, Demineralized Water, Sulfuric acid (0.083L/bộ) 40-50%, other components
2242000Bộ chất thử nhôm, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2242500 Bộ thuốc thử đo Chromium tổng dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm:Lithium hypobromite, litium hydroxide, sodium sulfate, potassium pyrosulfate, magnesium sulfate, 1,5-diphenylcarbohydrazide
2242600Bộ chất thử Cobalt hoặc Nickel, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2243200Bộ chất thử Manganese HR, 25ML, bộ/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2244500 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Sulfide, dùng trong phòng thí nghiệm gồm: sulfuric acid (0.2L/bộ) 55-65%, potassium dichromate, demineralized water, other component,
2244500Bộ chất thử sulfide, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2254232 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng citric acid dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm:propionic acid, demineralized water, citric acid,
230166 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng sắt pk/50, dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Demineralized water, ammonium Thioglycolate, thioglycolic acid, other component
2319800 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Chloride, dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm: perchloric acid,demineralized water, ferric perchlorate, other component
2350800 bộ thuốc thử xác định hàm lượng manganese dùng trong phòng thí nghiệm gồm: ascorbic acid, other component
2368655Chất thử PPB-2, 43ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2368964Chất thử PPB-5, gói/20 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2375000Bộ kit chất thử chì , 100 test/hộp, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2386442Chất thử amino acid 100mL, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2415915 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng COD, thang cao pk/150 dùng trong phòng thí nghiệm gồm:Mercuric Sulfate, Demineralized Water, Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid (0.633L/bộ) -45-55%)
I0020000 Chất chuẩn phân tích Ibuprofen standard (250mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
ID 32E/Thanh định danh Enterobacteriaceae và các trực khuẩn G(-) dễ mọc khác; 25 thanh/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
Bộ KIT ĐO ARSENIC TEST 0.001 - 0.100 MG/L AS BằNG MáY QUANG PHổ
ZINC CELL TEST 0.20 - 5.00 MG/L ZN BằNG MáY QUANG PHổ
Y-GT IFCC Hit 4x50/2x20 ml
YST test kit VTK2 20 Cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
Y0000288 Chất chuẩn Piracetam standard (120mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Y0000307 Chất chuẩn Azithromycin impurity A standard (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Y0000447 Chất chuẩn Hyoscine butylbromide impurity E standard (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Y0001031 Chất chuẩn Lamotrigine for peak identification standard (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Y0001085 Chất chuẩn Lamotrigine for system suitability standard (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
30214 VIDAS RUB IGM 30 TESTS - Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Vidas (hộp/30test)
30221 VIDAS RUB IGG II 60 TESTS -Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Vidas (hộp/60test)
30305- VIDAS HBE/ANTI-HBE 30 TESTS Hóa chất chạy máy xét nghiệm miễn dịch Vidas (hộp/30test)
30315- VIDAS HBS AG ULTRA Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30400-VIDAS TSH 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30401- VIDAS FT4 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30402- VIDAS FT3 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30405-VIDAS HCG 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30406- VIDAS LH 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30407- VIDAS FSH 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30409-VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS Hóa chất chạy máy xét nghiệm miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Urea No.1 15ml 459300-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Urea No.2 10ml 459301-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn EC M10031B (25x20ml/hộp). Hàng mới 100%.
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn EC MA9060 (230ml/chai). Hàng mới 100%.
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn KCL 3mol/l L3008 (50l/chai). Hàng mới 100%.
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn LICL L5014 (250l/chai). Hàng mới 100%.
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn LICL L5034 (250l/chai). Hàng mới 100%.
Thiết bị phòng thí nghiệm: Dung dịch chuẩn pH7 M10007B (25x20ml/hộp). Hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm bệnh lý về Gút 4x125ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 12/2012.lotno N0804
Chất xét nghiệm bệnh lý về Mật 4x125 ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 5/2013.lotno C0099
Chất xét nghiệm bệnh lý về thận 2x 125ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 4/2013.lotno C0601
Chất xét nghiệm đường huyết 30ml+9.5ml+0.5ml+30ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 5/2013.lotno D0327
Chất xét nghiệm đường trong máu 4x125ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 9/2013.lotno D7521
Chất xét nghiệm huyết thanh kiểm tra 1x3ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 3/2013.lotno C6132
Chất xét nghiệm men gan 10x10ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 10/2012.lotno C01608
Chất xét nghiệm men gan 4x30ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 11/2012.lotno D0466
Chất xét nghiệm mỡ máu 1x80ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 11/2012.lotno C4402
Chất xét nghiệm mỡ máu 4x125ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 1/2013.lotno D9202
Chất xét nghiệm mỡ máu 4x30ml.hãng SX Bioapex diagnostic.hạn sử dụng 1/2013.lotno C0516
Chất xét nghiệm; Ascaris, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; BC- 1001 TSH, Hãng SX Biocheck, INC. USA (Hộp/96tét)
Chất xét nghiệm; BC- 1009 AFP, Hãng SX Biocheck, INC. USA (Hộp/96tét)
Chất xét nghiệm; BC- 1011 CEA, Hãng SX Biocheck, INC. USA (Hộp/96tét)
Chất xét nghiệm; BC-1052 H.pylori IgG, Hãng SX Biocheck, INC. USA (Hộp/96tét)
Chất xét nghiệm; BM52011 Estriol, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất pha loãng Diluent III for PAPP-A dung tích 250Ml, hàng mới 100%/ hãng SX: Lan Grant
Chất pha loãng Diluent III for PAPP-A250Ml, hàng mới 100%/ hãng SX: Lan Grant
Chất nội kiểm sàn lọc trước sinh Maternal Screening Control Level 1 3x1ml, PN: MSS5024
Chất rhử xét nghiệm Ammonia Nitrogen (5864), Hãng LAMOTTE-USA, hàng mới 100%
Chất rhử xét nghiệm Coliform (4-3616), Hãng LAMOTTE-USA, hàng mới 100%
Chất rhử xét nghiệm Nitrite, Sodium (7101-DR), Hãng LAMOTTE-USA, hàng mới 100%
Chất tạo phản ứng dạng dung dịch, dùng để kiểm tra tính năng của keo sản xuất ống phanh dầu, (WET-MIX); 30ml/chai
42532Chất thử độ cứng 2, 100ML MDB, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
44449 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng flouride 1 chai 500ml dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Hydrochloric acid (0.5l/bộ) 30-40%, Demineralized Water, Other component,
44449Chất thử flor, Spadns, 500ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
Hóa chất xét nghiệm Creatinine jaffe kin. 6x66ml/6x16ml
Hóa chất xét nghiệm CRP 5+1 Hit I 4x50 / 2x20ml
Chất xét nghiệm; Allergyscreen Panel 1 A2142. Hãng SX R- BIOPHARM AG, Hộp 96tét, hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Allergyscreen Panel 2 A2242. Hãng SX R- BIOPHARM AG, Hộp 96tét, hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Allergyscreen Panel 3 A2342. Hãng SX R- BIOPHARM AG, Hộp 96tét, hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; Allergyscreen Panel 4 A2442. Hãng SX R- BIOPHARM AG, Hộp 96tét, hàng mới 100%.
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC AFP CAL 2X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC ANTI-HBC M CAL 2X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC ANTI-HBE CAL 1X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC ANTI-HBE CTL 2X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC ANTI-HBS CTL 3X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC BNP RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC CA 125 RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC CA 15-3 CTL 2X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC CA 19-9 XR CTL 3X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong tế:ARC CEA 2 CAL 2X4ML
Chất thử chuẩn đoán y khoa: GAMMA-GT (GGT) STABLE LIQUID Kit/2x62.5ml is composer of: 2GGT SL R1 50ml + 1 GGT SL R2 26ml (Thử men gan)
Chất thử chuẩn đoán y khoa: IRON CHROMAZUROLB (IRON CAB) Kit/2x125ml is composer of: 2 Iron Cab 125ml + 1 Iron Std 0.1mg/Dl 5ml (Thử sắt)
Chất thử chuẩn đoán y khoa: PHOSPHORUS UV Kit/2x125ml is composer of: 2 Phosphorus UV 125ml + 1 Phosphorus UV Std 5 mg/Dl 5ml (Thử photpho)
Chất thử chuẩn đoán y khoa: URIC ACID Kit/9x50 ml is composer of: 9 Uric Acid lyo 50ml + 9 Uric Acid buffer 50ml + 1Uric Acid Std 6mg/Dl 5ml (Thử bộ mỡ)
Chất thử chuẩn dùng TN, Arsenic(III) oxide ReagentPlusđ, >99.0%, 25g/lọ
Chất thử chuẩn dùng TN, Trizmađhydrochloride; reagent grade, >99.0%,
Chất thử chuẩn E.D.T.A disodium salt solution
Chất thử chuẩn EnVision TM + Dual Link System HRP, 10x11 ml dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn Ethidium bromide solution 1 %
Chất thử chuẩn Fetal bovine serum kèm 04 lọ Deoxynucleotide Mix, 10 mm cho phép thử phân tích sinh học phân tử
Chất thử chuẩn Fetuin from fetal calf serum G-IRRA, 250mg/lọ
Chất thử chuẩn Fibrinogen/FITC, 2 ml dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn GeneScan-500 LIZ size Standard, 800 rxns
Chất thử chuẩn Glucose Oxidase from Aspergillus niger Type X-S
Chất thử chuẩn Hydroxylammonium chloride pure
Chất thử chuẩn Immunoglobulins/HRP, 2ml dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn Sodium Cyclamate analytical standard reagent
chất thử chuẩn Sodium selenite pentahydrate >99.0% (Reagent T)
Chất thử chuẩn Streptavidin?Peroxidase Polymer reagent
Chất thử chuẩn Streptomycin sulfate standard mix ethanol 190 proof
Chất thử chuẩn Streptozocin, 1h/lọ
Chất thử chuẩn SYBR Green PCR Master Mix (200 rxns)
Chất thử chuẩn Taqman Fast Universal PCR Master Mix
Chất thử chuẩn TaqMan Universal PCR Master Mix
Chất thử chuẩn Target Retrieval Solution, pH 9.0, Ready-to-Use, 500ml dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn TBE buffer (10X), 10L
Chất thử chuẩn TBE buffer (10X), 1L
Chất thử chuẩn Trypsin inhibitor from chicken Type II-O
Chất thử chuẩn Tube, 5X SEQ Buffer Small Each
Chất thử chuẩn Vanillylmandelic acid
Chất thử chuẩn Wash Buffer, Concentrated x 10, for Immunocytochemistry, 1L dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn xác định hàm lượng Lưu huỳnh trong dầu CONOSTAN AM, 1000PPM 200G dùng trong phòng thí nghiệm
Chất thử chuẩn Ziehl-Neesel solution
Chất thử chuẩn: 4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid (Homovanillic acid), 1g/lọ
Chất thử chuẩn: dung dịch đệm EnVisionTM FLEX Wash Buffer (20x), 1l/lọ
Chất thử chuẩn: dung dịch đệm Phosphate buffered saline, P4417-100TAB
Chất thử chuẩn: Fluorescence Mounting Medium, 15ml/lọ
Chất thử chuẩn: Her2 FISH kit. (Breast+Gastric) cho 20 phép thử
Chất thử chuẩn: Mo a Cytokeratin 17, Clone E3, 1ml/lọ
Chất thử chuẩn: Mo a Hu CD246, ALK Protein, Clone ALK1, 0.2ml/lọ
Chất thử chuẩn: Mo a Hu Chromogranin A, Clone DAK-A3, 0.2ml/lọ
Chất thử HBA1C control dùng cho máy sinh hoá tự động Code: G541-1
Chất thử HBA1C Set for TC-Matrix 160 Test dùng cho máy sinh hoá tự động TC-Matrix Code: G560-160TM
Chất thử HCG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381161
Chất thử IGG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (600 test/hộp) code: 10381305
Chất thử IGM dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/ hộp ) code: 10381327
Chất thử IL2R dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (1 x 25ml /hộp) code: 10387351
Chất thử INSULIN dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10381455
C 15820000 Chất chuẩn Oxytetracycline hydrochloride (0.25g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 15990000 Chất chuẩn Permethrin (0.25g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 16805000 Chất chuẩn Ractopamine hydrochloride (0.1g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 16903010 Chất chuẩn Salbutamol hemisulfate (0.1g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
C 20905100 Chất chuẩn Naphthalene D8 (0.1g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Lyse CF-1600CD (5 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
Lyse CF-3200 CD (1 lit) - Hóa chất xét nghiệm huyết học
M1705: Chất thử phòng thí nghiệm : M-MLV Reverse Transcriptase; 50000u/hộp (hổ trợ phản ứng ngược), (NH2-R-COOH)n
LUGOL`S SOLUTION (DILUTED IODINE-POTASSIUM IODIDE SOLUTION) FOR THE GRAM STAINING METHOD
C0630000 Chất chuẩn phân tích Cefaclor standard (450mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
C0640000 Chất chuẩn Delta-3-Cefaclor standard (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Calcium, 6x40ml ( Hóa chất xác định Ion canxi trong máu )
Cholesterol 12x65 ml B.
Cholesterol Hit 4x100 ml
Cholesterol Hit 4x50 ml
Cholesterol LDL Direct LR(1x40ml) (XN hàm lượng mỡ máu) Hàng mới 100% xuất xứ Italia
CHOLESTEROL Liquicolor, complete kit. Chất thử CHOLESTEROL Hộp 4 x 100 ml
Cholesterol liquicolor. Chất thử Cholesterol dùng cho máy Humastar 600 Hộp 3 x 150 ml
EIA3518 Toxocara Canis IgG : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA3591 phospholipid screen IgG/IgM, anti: hoá chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA3891 HBe, anti- : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3892 HBsAg : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA4208 Strongyloides IgG: Hóa chất xét nghiệm y tế mới 100%
EIA4503 Fasciola hepatica IgG : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
EIA5072 TM-CA 125 : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%,96 test/hộp
Dung môi mã G20928( K-SIFB-100 ), dùng trong mấy xét nghiệm sinh hóa, hãng cook, hàng mới 100%
Dung môi mã G26708 ( K-SICO-50 ), dùng trong máy xét nghiệm sinh hóa, hãng cook, hàng mới 100%
O0150000 Chất chuẩn Omeprazole standard (50mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
ODC0003 CONTROL SERUM LEVEL 1 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm lsinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế
ODC0011 HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR, 2x3ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HDL- CHOLESTEROL
OSR0004D HEMOGLOBIN (HBA1C) DILUENT , 2X250 ML/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh tiểu đường - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6102D ALBUMIN, DIL, 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6104D ALP IFCC, DIL (SMALL KIT), 1940 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6106D AMYLASE, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6107D ALT/GPT, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6109D AST/GOT, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61105D RF LATEX REAGENT, DIL 800 tests/hôp Chất thử xét nghiệm bệnh về khớp - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61117D CALCIUM ARSENAZO, DIL 3520 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Canxi - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61118D TRIGLYCERIDES, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6114D CHOLINESTERASE, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61155D CK-MB, DIL 400 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6116D CHOLESTEROL, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61171D IMMUNOGLOBULIN A, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61171D IMMUNOGLOBULIN A, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic : Bộ dung dịch chuẩn của máy quang phổ AL450 4215650 ( Bộ gồm 4 chai chuẩn máy ) ,mới 100%
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Bộ cuvett thủy tinh 10 cáI / Bộ 16 MM -197665
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất chuẩn PH 4,00. 7,00. 10,00-721250-100tests/bộ
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Aluminium No.1-4515460bt-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Aluminium No.2-4515470bt-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử AM 535650-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử AM Low Range -535600-100tests/hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Ammonia No.1-4512580bt-100tests/ hộp
Thiết bị phòng thí nghiệm hiệu Aqualytic:Chất thử Ammonia No.2-4512590bt-100tests/hộp
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử X4/ 20mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử X5/ 18mer / 0,0500 UMO / Desalted Purification dùng trong PTN. Hsx: Sigma
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử XhoI(ER0691) dùng trong PTN.Hsx: Fermentas
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Xylene cyanol FF(XB0005.SIZE.5G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn KT 10-150mg/l COD (bộ 25 test), dùng cho máy quang phổ, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Chất chuẩn lạnh A 0.000 độ C ( chai 250ml ), dùng chuẩn máy đo , hàng dùng trong phòng thí nghiệm , mới 100%
Chất chuẩn lạnh B - 0.557 độ C ( chai 250ml ), dùng chuẩn máy đo , hàng dùng trong phòng thí nghiệm , mới 100%
Chất chuẩn Malathion, chai 500mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
Chất chuẩn máy đông máu CA-50,mức 1,2,3-Eightcheck 3WP,1.5x12vial(High,Low,Nomal)
Chất chuẩn máy Eightcheck -3WP (Normal, 12x1.5ml) dùng cho máy XN huyết học (Mã: 00403915) Hàng mới 100%
Chất chuẩn máy equalizer,6x37ml/hộp dùng cho máy phân tích sữa
Chất chuẩn máy IQAS-Eightcheck
PERFECT DNA 1 KB LADDER, SIDE=100 LANES
PD2617 G6-PDH Control Deficient Chất thử chuẩn xét nghiệm định lượng Enzyme G6PDH trong Y tế.
PD2618 G6-PDH Control Normal Chất thử chuẩn xét nghiệm định lượng Enzyme G6PDH trong Y tế.
PD410 G6-PDH Chất thử xét nghiệm định lượng Enzyme G6PDH trong Y tế.
Partec CD4 easy count kit: Chất thử kháng thể đơn dòng CD4 (dạng protein) cho máy đếm tế bào (100 test/ hộp): 05-8401. Hàng mới 100% sx tại Đức.
Partec CD4% easy count kit (PE/PE-Dy647): Chất thử kháng thể đơn dòng CD4 (dạng protein) cho máy đếm tế bào (PE/PE-Dy647): 05-8401. Hàng mới 100% sx tại Đức.
Partec CountCheck beads green: Dung dịch chuẩn máy nội kiểm tra (bgồm: hạt nhựa polymer siêu vi+nước +dung dịch đệm), dùng cho kỹ thuật viên (50 test/ hộp): 05-4011. Hàng mới 100% sx tại Đức.
Chất thử RINSE dùng cho máy huyết học Hematololy 20l/hộp code:10312272 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử RP400 dùng cho máy xét nghiệm khí máu Rapidpoint 400 test/hộp code: 10329756
Chất thử SACHET GASPAK CO2 dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Bactec 20 túi/hộp code:260679
Chất thử sinh hóa - U/CSF Unisys (11877801190)
Chất thử sinh học phân tử - Digoxigenin-11-dUTP ,stab.,Sol. 625 77 (11570013910)
Chất thử sinh học phân tử - Expand HiFi PCR Sys., 100 u (11732641001)
Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP-G/CTM HBV 48 TESTS EXPT-IVD (03587819190)
Chất thử sinh học phân tử - MagNA Pure LC tNA Isol. Kit HP (05323738001)
Chất thử sinh học phân tử - MPLC Total Nucleic Acid Isolation Kit (03038505001)
Chất thử sinh học phân tử - RAS LC FS DNA Master PLUS SG, 96 react (03515869001)
Chất thử SUBSTRATE dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (2 x 1000ml /hộp) code: 10385394
Chất thử Sulfa 4 10ml-532160-100tests
Chất thử TC Multi Calibrator 10x5 ml ; TC-CAL-MULTI
Chất thử thí nghiệm , dùng kiểm tra vi sinh vật-Compact Dry EC (4 Cái/gói)
Chất thử thí nghiệm dùng cho sinh học phân tử làm điện di ADN. Agarose. 500g/lọ. (Code: 32032)
Chất thử thí nghiệm dùng để kiểm tra nhanh vi sinh vật nhiễm bẩn trong mẫu mỹ phẩm . Đóng gói: 8 lọ Lumin ATE, 8 lọ Lumin ATE buffer, 8 lo Lumin EX . Hàng mới 100%
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu vi khuẩn Quick Navi-Flu 2x10test/hộp (Code: 324757)
Chất thử tính kháng CEFOTAXIME/CLAVULANIC AC 10 (10 x 50 khoanh/hộp) dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử tính kháng CEFTAZIDIME/CLAVULANIC 10 (10 x 50 khoanh/hộp) dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử tính kháng CEPHALOTHIN CF -30 10 (10 x 50 khoanh/hộp) dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử TNF dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381417
Chất thử Tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10380873
Chất thử Tổng hợp FERRITIN dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10380908
chất thử TRIGLYCERIDE dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 575test/hộp code:10311837 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử TRO PONIN dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381026
2243300Chất thử Mangan LR 25ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2243901 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng citric acid F dùng trong phòng thí nghiệm gồm: chloroform 8lit/bo, potassium sulfate, potassium ferricyanide, other component
2244100 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng phosphus dùng trong phòng thí nghiệm gồm: demineralized water, n,n dimethylformamide, other component, sodium metabisulfite, sodium sulfite, ammonium molybdate, sulfuric acid (0.1L/bo)
2244500 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Sulfide, dùng trong PTN gồm: sulfuric acid (0.2L/bộ), potassium dichromate, demineralized water,
2254232 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng molybdate 3 dùng trong phòng thí nghiệm gồm: propionic acid, demineralized water, citric acid,
2319800 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Chloride, dùng trong PTN bao gồm: Methyl alcohol, perchloric acid,demineralized water, ferric perchlorate, other component, mercuric thiocyanate, methyl alcohol
2319900Bộ chất thử nước cứng, Ca/Mg, 100 test/bộ, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2415915Chất thử nhu cầu oxy hóa học, 150 test/hộp, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2420700 Chất thử xác định tổng hàm lượng TOTAL PHOSPHATE (PMB) TUBE TEST 5,0-6,0/1,5-20MG/L trong nước
Chất thử phản ứng 1 bước RT - PCR, 100test/hộp (210212), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
CHấT THử PHảN ứNG DùNG TRONG PHòNG THí NGHIệM - IBD XR -5X96WELL ( CHẩN ĐOáN BệNH GUMBORO TRÊN GIA CầM)
Chất thử phản ứng dùng trong phòng thí nghiệm - ROSE BENGAL TEST ANTIGEN -10ML
CHấT THử PHảN ứNG DùNG TRONG PHòNG THí NGHIệM - SIV H1N1 -5X96WELL ( CHẩN ĐOáN BệNH CúM TRÊN LợN)
Chất thử phản ứng kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dùng trong phòng thí nghiệm- Reagents for GT-Pesticides test, 10 phản ứng/hộp
Chất thử phản ứng môi trường dNTP Mix, 10mM, 1x200ul (201900), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử phản ứng môi trường Hotstar Taq DNA, 250test/hộp (203203), hãng Qiagen sản xuất, hàng mới 100%
Chất thử PHANTA ANTIBIOTIC 6 lọ x 5 mg/hộp dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút
Chất thử Phosphate PMB 0,2-10,0mg/l-419019-24tests
Chất thử Phosphate PMB-420700-24tests
Chất thử Phospho-535250-50tests
Chất thử PMIC/ID 74 dùng cho máy định danh vi khuẩn vi rút Phoenix 25 test/hộp code:448307
Chất thử Polic acid dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200test/hộp) code 10380911
Chất thử PROBE dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (1 x 100 ml )code 10385231
chất thử PROTEIN tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 850test/hộp code:10311878 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
BenneCheck Phus Glucose Test Strip, 10pcs/vial: Que thử Glucose loại 10 que/hộp - phụ kiện của máy kiểm tra Cholesterol-Glucose-Uric Acid BeneCheck Phus, mới 100%
BenneCheck Phus Total Cholesterol Test Strip, 05pcs/vial: Que thử Cholesterol loại 05 que/hộp - phụ kiện của máy kiểm tra Cholesterol-Glucose-Uric Acid BeneCheck Phus, mới 100%
BenneCheck Phus Uric Acid Test Strip, 10pcs/vial: Que thử Acid Uric loại 10 que/hộp - phụ kiện của máy kiểm tra Cholesterol-Glucose-Uric Acid BeneCheck Phus, mới 100%
Berichrom Antithrombin III (A) (6 x 5ml) (Thuoc thu xet nghiem dong mau)
Bộ chất thử chuẩn ASPS AMPL PUR Kit, 96 test kèm bộ lấy mẫu 1000ul
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen, Code: CMV/ISEX/025, SX: GeneProof S.R.O
Bộ chất thử chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm: Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen, Code: bexAgenePr, SX: 1st Base Pte
Bộ chất thử chuẩn HBV Calibrator Kit 24 test kèm bộ lấy mẫu 1.5ml
Bộ chất thử chuẩn HBV Control Kit 24 test 3 Levels kèm bộ lấy mẫu 200uL và 1000ul, ống phản ứng, khay nhân gen
Bộ chất thử chuẩn HBVAmplification Reagent Kit 96 test 2 Levels kèm bộ lấy mẫu 1000ul và 200uL, ống phản ứng, khay nhân gen, ống đựng mẫu phản ứng có nắp đậy
Bộ chất thử chuẩn HCV Amplification Kit 96 test 3 Levels kèm ống phản ứng 1.5ml , ống đựng mẫu phản ứng có nắp đậy1.4ml IC, bộ lấy mẫu 1000ul, khay nhân gen
Bộ chất thử chuẩn HCV Calibrator Kit, 8 test kèm bộ lấy mẫu
Bộ chất thử chuẩn HCV Control Kit, 8 test kèm bộ lấy mẫu
Bộ chất thử chuẩn mSample Preparation System DNA Kit, 96 test kèm bộ lấy mẫu 1ML
Bộ chất thử chuẩn Proteinase K Reagent, 96 test
Bộ chất thử chuẩn XTAG RVP Fast Assay CE Kit
Bộ chất thử tách chiết DNA, Code: IDNA050, SX: GeneProof S.R.O
Bộ chuẩn độ hấp thụ của máy quang phổ dùng trong phòng thí nghiệm, hiệu Hach
Kanamycin 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế CC AST 10X70ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế CC C3 279 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC FREE T3 RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC FREE T4 RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC HBEAG CTL 1X8ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC HBSAG QUALITATIVE RGT 100 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC IMMUN-MCC LQD 12X5ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC TESTOSTERONE CAL 2X3ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC TOTAL BHCG CAL 6X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC TOTAL T3 RGT 400 TEST
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC TSH CAL 2X4ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:ARC TSH CTL 3X8 ML
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:AS ARC ANTI-CCP RGT 100 T
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:AXM 3RD GEN TSH RS CAL 6x4ml
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:AXM ACETAMINOPH RGT 100 test
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:AXM SOL 4(LINE DIL) 1X10 LTR. H/10 Lít
Hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:AXM VANCOMII STD CAL 6x6ml 5x4ml
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNNtq R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (VNN-TQpr) 5,00 OD / HPLC Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Y3) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 24 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP(‹±FPF) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
K1000000 Chất chuẩn 3-Ketofusidic acid standard (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
I-2654-1 HIV-AG+AB 96test/hộp. Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm dùng trong y tế.
INDOLE KOVáCS INDOL REAGENT BACTIDENT
INGOTEST SODIUM RAPID 60 Tests. Chất thử INGOTEST SODIUM RAPID Hộp 60 ml
Immulite AFP, 100Test (LKAP1) Hóa chất xét nghiệm AFP chuẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite CA 12-5 (OM-MA), 100Test (LKOP1) Hóa chất xét nghiệm CA12-5 (OM-MA) chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Estradiol, 100Test (LKE21) Hóa chất xét nghiệm Estradiol chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Free T3 (FT3), 100Test (LKF31) Hóa chất xét nghiệm FT3 chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Gastrin, 100Test (LKGI1) Hóa chất xét nghiệm Gastrin chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite HCG, 100Test (LKBCG1) Hóa chất xét nghiệm HCG chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite HCG, 100Test (LKCG1) Hóa chất xét chuẩn nghiệm HCG chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite LH, 100Test (LKLH1) Hóa chất xét nghiệm LH chuẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite PAP, 100Test (LKPC1) Hóa chất xét nghiệm PAP chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Progesterone , 100Test (LKPG1) Hóa chất xét nghiệm Progesterone chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Third Generation (TSH-3), 100Test (LKTS1) Hóa chất xét nghiệm TSH chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Toxoplasma Quantitative IgG, 100Test (LKTXP1) Hóa chất xét nghiệm Toxo chuẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Troponin I, 100Test (LKTI1) Hóa chất xét chuẩn nghiệm Troponin I chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
Immulite Unconjugated Estriol, 100Test (LKUE31) Hóa chất xét chuẩn nghiệm Unconjugated Estriol chẩn đoán trong máy y tế, 100Tests/Hộp
IODINE SOLUTION FOR 1000 ML, C(I2) = 0,05 MOL/L (0,1 N) TITRISOL
`Bộ KIT ĐO ARSENIC TEST 0.001 - 0.100 MG/L AS BằNG MáY QUANG PHổ
CELLPACK (PK-30L), 20 LITRES (Thuoc thu xet nghiem huyet hoc)
Cefpodoxime 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Ceftazidime 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Ceftriaxone 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
OMRON HEA-STP20 BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS. Que thử lượng đường trong máu. Hộp 25 test. Hàng mới 100%
Chất chuẩn Phorate chai 0.1 g - nồng độ 98.0%
Chất chuẩn Phosdrin (TM) (Mevinphos) , chai 250mg - dạng nguyên chất - công dụng: Dùng làm chuẩn trong thử nghiệm thực phẩm
C 15648010 Chất chuẩn Norfloxacin D5 (10mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
BR2903 Glucose (300ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR2910 Glucose PAP (1000ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR3202 HDL Cholesterol direct (75ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500
BR3302 LDL Cholesterol (75ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR3402-S Iron Chromazurol B (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR4002-S Urea UV (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR4201 Uric Acid (150ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR4501 Triglyceride (150ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR5002-S Albumin (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
BR5202-S Protein Biuret (250ml):Hóa chất chạy máy xét nghiệm,máy phân tích sinh hóa BT1500.
Thuốc thử Elimin Ox - Soln Elimin-Ox DR/2000 Reagen
Thuốc thử hữu cơ : Ninhydrin C9H6O4
Thuốc thử hữu cơ: 1-(2pyridin-(2azo-1)2Naphtol C15H11N3O
Thuốc thử Natri clorua nồng độ 491mg/L, 100ml dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 1440042
Thuốc thử nhuộm màng tế bào phản ứng với CYTOKERATINE 5,6
Thuốc thử nhuộm màng tế bào vùng laminin-5
Thuốc thử Nitrite - Soln 100PL NT-2 DR/2000 (100)
Thuốc thử OZONE, 0-1.5mg/l, pk/25 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2518025
Thuốc thử Phenolphthalein - pk/100 dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 94299
Thuốc thử phòng thí nghiệm : Citric Acid
Thuốc thử phòng thí nghiệm : D-Glucose / d-Fructose
Thuốc thử phòng thí nghiệm : D-sorbitol /xylitol
Thuốc thử phosphate - PhosVer 3 PWD PLWS (10ML) 100/
Thuốc thử Polyvinyl alcohol 50ml, dùng để xác định hàm lượng Nitrogen dùng trong PTN (hiệu Hach) model 2376526
Thuốc thử sắt - Soln 100PL Fe-HL DR/2000 (100)
Thuốc thử Silica - Soln 100PL SIH-2/SIL-2
Thuốc thử Silica - Soln 100PL SIL-3 DR2000 (100/P)
Thuốc thử Silica - Soln 50ML SIL-1
Thuốc thử Silica - Soln Silica HR Reagent Set W/O
Thuốc thử sinh hóa- MG,175TESTS,COBAS C, INTEGRA(20737593322)
Thuốc thử sulfate - Soln 100PL SO4-1P DR/2000 (100)
Thuốc thử sulfite - Sulfite Dropwse Titratn TST KT
MEDISAFE BLOOD GLUCOSE MS*GC30. Test thử đường huyết của máy đo đường huyết. Hàng mới 100%.
Mẫu xăng chuẩn sử dụng để kiểm tra chất lượng của xăng,hàng mới 100%,xuất xứ: Anh ,thể tích 500ml
Chất thử xét nghiệm lượng điện giải: OE66318 ISE Reference Solution 4x1000 ml/ Hộp. Hàng mới 100%. Hàng được hưởng thuế VAT ưu đãi theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Chất thử xét nghiệm nồng độ 6 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309931 (2 x2x2 ml/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ A dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10285904 (6 x2 x 5 ml /hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ CA 125 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10315696 (500 Test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ CEA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309977 (100test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ E dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309079 (2 x2x2 ml/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ E2-6 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10315335 (500 Test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ FPSA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10283414 (50 test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ FSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309974 (500test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ FT3 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10310318 (250test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ HBSAG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309057 (200test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ IGG dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (100 test/hộp) code: 10381272
Chất thử xét nghiệm nồng độ Insulin dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10310438 (2x2x1ml/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ LH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309972 (300test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ Progesterone dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10315522 (250 Test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ PSA dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10310293 (500test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ Q dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10310295 (2 x2x2 ml/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ T3 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10285733 (80test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ T4 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309961 (500test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ Testostrone dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10322623 (250Test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ TNI dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10317708 (100 Test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ TSH dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10309959 (500test/hộp)
Chất thử xét nghiệm nồng độ type 15 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur code:10310444 (2x2x2ml/hộp)
Reagent Pack XI-921D (1350ml/pcs) for Humalyte Plus. Chất thử dùng cho máy điện giải. Hộp 1350ml.
REFILL PACK SAMPLING PEN Và HYGIENE SWABS FOR SURFACE CONTROL (100 EACH) HY-LITE
RS2318 RANSEL DILUENT 10x200ml/hộp. Chất thử pha loãng xét nghiệm định lượng Glutathione trong Y tế.
RS504 RANSEL(Glutathione Peroxidase) Enzymatic 8x6.5ml/hộp. Chất thử xét nghiệm định lượng Glutathione trong Y tế.
RS505 RANSEL(Glutathione Peroxidase) Enzymatic 8x10ml/hộp. Chất thử xét nghiệm định lượng Glutathione trong Y tế.
RF test standard. Chất thử chuẩn Rheumatoid Factor. 2 hộp 3ml.
SC692 RANSEL CONTROL 10x1ml/hộp. Chất thử chuẩn các xét nghiệm định lượng Glutathione trong Y tế.
SD124 RANSOD DILUENT 6x100ml/hộp. Chất thử pha loãng xét nghiệm lượng enzyme phân hủy oxi dùng trong Y tế.
SD125 RANSOD(Superoxide Dismutase) COLOR 5x20ml/hộp. Chất thử xét nghiệm lượng enzyme phân hủy oxi dùng trong Y tế.
SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPURđ
Dung dịch bảo vệ cảm biến đo PH:1 MOL/L KCL 25ML . Hàng mới 100%
1308505 Chất chuẩn L-Histidine standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1356836 Chất chuẩn Lamivudine standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1370611 Chất chuẩn Lovastatin Related Compound A standards (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1371501 Chất chuẩn L-Lysine Acetate standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1372005 Chất chuẩn L-Lysine Hydrochloride standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1381709 Chất chuẩn Menthol standards (250mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1403499Chất thử Nitraver 5 , gói/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
1407099Chất thử Chlorine tự do, 100 test/gói, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
1407699Chất thử Chlorine tổng, gói/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
14204-ATB FUNGUS 3 Hóa chất chạy máy nhuộm Gram tự động (hộp/25 strip)
14269-ATB ANA Hóa chất định danh vi khuẩn (hộp/10 strips + 10 ampoules)
1437600 Chất chuẩn Methylsulfonylmethane standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
146300Kit chất thử sắt và Manganese , IR-20 , 100 test/hộp, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
1478301 Chất chuẩn Olanzapine standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1478505 Chất chuẩn Omeprazole standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1541601 Chất chuẩn Piperazine standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1546300 Chất chuẩn Polydimethylsiloxane Standards (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1559505 Chất chuẩn Prednisone Tablets standards (30viên/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1568506 Chất chuẩn L-Proline standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1576005 Chất chuẩn Propranolol Hydrochloride standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1601Z Ferritin Elisa kit (96 test) 3149Z T4 (96Tests) (Chất thử chẩn đoán bệnh thiếu máu dùng cho máy xét nghiệm Elisa dùng trong y tế), Hàng mới 100%, hãng SX: Diagnostic
1606503 Chất chuẩn Rutin standards (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1612700 Chất chuẩn Simvastatin standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1656002 Chất chuẩn Thiamine Hydrochloride standards (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1667202 Chất chuẩn L-Threonine standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Iron Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 2 - 3 - 5 mg/l Fe Microquantđ
30418-VIDAS TESTOSTERONE 30 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/30 test)
30426- VIDAS CA 125II 30 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/30 test)
30431- VIDAS ESTRADIOL II 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
30443- VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Vidas (hộp/60 test)
31112 Vikia HIV 1/2 - Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Vidas (hộp/25test)
316363 H/c xác định chức năng đào thải của gan GPT/ALT stable liquid(1x120ml)
33200LV1 CEA, 2 x 50 Tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh ung thư
33205LV1 CEA Calibrators (S0-S5), 6 x 2.5 mL/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CEA
33209LV1 CEA QC, 3 Levels, 6 x 2.5 mL/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CEA
33210LV1 AFP, 2x50tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh ung thư
33215LV1 AFP Cal, 7 x 2.5 mL/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm AFP
33345LV1 Accu Trop I Calibrators, 1 set, 6 x 1 mL/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
OxaXcillin/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
01-03-0011-1 Reagent B, GHb/GPP 940ml/hộp. Chất thử xét nghiệm lượng Hemoglobin - Dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin Ultra2TM
Moxifloxacin/ Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Môi trường chuẩn Glycine, Powder
Môi trường chuẩn N,N - Methylene-bis-Acrylamide
Minocycline 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Mezlocillin 75/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Meropenem 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
PK máy phân tích sữa: Chất chuẩn máy Equalier 6x37ml/ hộp. Mới 100%
Chất kiểm tra CaO - CaO blank reagent for CAO, MGO (1chai=50ml)
Chất kiểm tra chất hữu cơ chiết xuất chất mùn - Humus extract reagent (1chai=1000ml)
Chất kiểm tra đạm dưới dạng amôn NH4-N chỉ thị màu - NH4-N, color reagent for NH4-N, A(1chai=200ml)
Chất kiểm tra đạm dứơi dạng Nitrat NO3-N chỉ thị màu - NO3-N color agent (1chai=100ml)
Chất kiểm tra đạm dưới dạng Nitrat NO3-N chỉ thị màu - NO3-N reduction agent, B (1chai=300ml)
Chất kiểm tra Fe2O3 chỉ thị màu - Fe2O3 color agent (1chai=100ml)
Chất kiểm tra Fe2O3 chiết xuất - Fe2O3 extract reagent A (1chai=30g)
Chất kiểm tra lân tổng số BRAY P2O5 chiết xuất, chưa pha loãng - Bray P2O5 extract reagent undiluted solution (1chai=200ml)
Chất kiểm tra lân tổng số TRUOG P2O5 chỉ thị màu, chưa pha loãng - Truog P2O5 color reagent for Truog P2O5 B (1chai=8g)
Chất kiểm tra MgO chỉ thị màu - MgO color reagent (1chai=1000ml)
Chất kiểm tra mức hấp thụ photpho - Phosphorus absorption coefficient contract reagent (1chai = 1000ml)
Chất kiểm tra thành phần kiềm chiết xuất chưa pha lõang - Base elements extract reagent undiluted solution (1chai = 1000ml)
Chất kiểm tra trao đổi Cation CEC (dung dịch rữa CEC) - CEC washing reagent 500ml (1chai=500ml)
Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquantđ
NITRITE TEST 0.002 - 1.00 MG/L NO2-N 0.007 - 3.28 MG/L NO2- BằNG MáY QUANG PHổ
Dung môi pha loãng các dung dịch chuẩn ( 1 bộ : 1 chai 2500ml ) System Diluent Refill, 1x2500ml ASD-E 3131.0212, mới 100%.
LLSL-0420 ; LDH- P 4+1 SL 4x62.5ml : Chất thử xét nghiệm dấu ấn các bệnh lý tim mạch dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 4x 6.25ml
Dung dịch thử độ PH
E0085000 Chất chuẩn Eicosapentaenoic acid ethyl ester standard (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
NITRATE CELL TEST IN SEAWATER 0.10 - 3.00 MG/L NO3-N 0.4 - 13.3 MG/L NO3 BằNG MáY QUANG PHổ
Nitrate Cell Test Method: photometric, DMP 1.0 - 50.0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3¯ Spectroquantđ húa chõt tinh khi?t dựng trong phõn tớch
NITRATE TEST 0.10 - 25.0 MG/L NO3-N 0.4 - 110.7 MG/L NO3- BằNG MáY QUANG PHổ
Chất thử chuẩn FBS Solution - 500ml
Chất thử chuẩn Genta Sulfate Solution 10 mg/ml - 10ml
Chất thử chuẩn Glycine, USBioAnalyzed
Chất thử chuẩn Guanidine Thiocyanate
Chất thử chuẩn Guanidine, Hydrochloride
Chất thử chuẩn HotStart-IT SYBR Green qPCR Master Mix (2X)
Chất thử chuẩn Kana Sulfate Solution- 5g
Chất thử chuẩn Peni-Streptomycin Solution 100X - 100ml
Chất thử chuẩn Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Chất thử chuẩn Sucrose, MB Grade
Chất thử chuẩn TEMED
Chất thử chuẩn Tris, Crystalline Powder
Chất thử chuẩn Tris, High Purity Grade
Chất thử chuẩn Tris, Reagent Grade
Chất thử chuẩn Trypsin 1X /10X 25% - 100ml
Chất thử COD của nước - 1 hộp = 24 ống (Chất thử thí nghiệm dùng trong ngành nhuộm - Chứng thư TT3 số 283/N3.7/đG ngày 04/04/2007)
chất thử CONDITIONER dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 1000ml/hộp code:10311854 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử CORTISOL dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 (200 test/hộp) code: 10381476
chất thử CREATINE dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Advia Chemistry 4 x 270 test/hộp code:10341111 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thủ CULTUESWAB STUARTcho máy định danh vi khuẩn vi rút 50 ống x1 ml/ hộp
Chất thử CYTOKINE dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 1000 (2 x 25ml /hộp) code: 10385394
Chất thử đạm Urea (Bun) 5x100ml, PN: 2806
Chất thử DEFOAMER dùng cho máy huyết học Hematololy 2x 1950ml/hộp code:10312269 hãng sx : Siemens healthcare diagnostics Inc
Chất thử deoxynucleotide triphosphates (4 dNTP mix (40mM), 1 ml), dùng trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử, dùng làm cơ chất cho phản ứng hoá học.(không dùng trong lĩnh vực y tế)
Chất thử định lượng Epstein-Barr - RMD LightCycler EBV Quant Kit - IVD (04846818001)
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Phenol( CA16025000) 1g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Pirimicarb (C 16250000) 0,25g,dùng trong PTN.Hsx: Dr
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Potassium iodide(PB0443.SIZE.50G ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử Protein Marker14.4,31,42.7,66.2,97.4kDa (20 Loading) (BM523.SIZE.200ul ) dùng trong PTN. Hsx: Bio
EIA3518 Toxocara Canis IgG : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA3563 ANA 8 profile : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, mới 100%, 96 test/hộp
EIA4140 IGF-1-600 Quantitative Elisa : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,mới 100%, 96 test/hộp
EIA4208 Strongyloides IgG: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế mới 100%, 96 test/hộp
EIA4600 Aldosterone Elisa: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế , 96 test/hộp,mới 100%
bộ chất chuẩn k1000, dùng trong thí nghiệm để chuẩn máy đo 5 nguyên tố hóa học: carbon, hydro, nitơ, lưu huỳnh, oxy. bao gồm: 5 ống hủy mẫu E13040, dụng cụ chứa mẫu 5hộp/200cái E12007, chất chuẩn 1g E11028.
C2190000 Chất chuẩn Ciprofloxacin hydrochloride standard (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
C2450000 Chất chuẩn Cloxacillin sodium standard (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
C-315-5 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Lyphochek Assayed Chemistry control, Bilevel minipak hộp 12 x 5ml
C-153-1 HCV 96test/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm dùng trong y tế.
C-155-1 HCV 96test/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm dùng trong y tế.
Calibration Beads green: Dung dịch chuẩn máy nội kiểm tra (bgồm: hạt nhựa polymer siêu vi+nước+dung dịch đệm), loại đậm đặc, dùng cho kỹ sư (50 test/ hộp): 05-4006. Hàng mới 100% sx tại Đức.
C0675000 Chất chuẩn Cefalexin monohydrate standard (150mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
C0691000 Chất chuẩn Ceftriaxone sodium standard (80mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT01/2006/TT-BCN)
Calcium- CPC 6x63/6x29 ml B.
Calcium CPC LR(4x100ml) (Xn hàm lượng Canxi) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Chất thử chẩn đoán lượng CK-MB ISOENZYME REAGENT 10x6.5ml mã CKMB1-6.5 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 10 lọ/hộp: 10x6.5ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CREATININE (SINGLE VIAL READY TO USE) mã CRE2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/ hộp: 2x125mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng DIRECT BILIRUBIN mã BID2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 3lọ/ hộp: 2x125mL & 1x5ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng GAMMA GT (LIQUID) mã GGT2-120 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/hộp: 1x120 mL và 1x30 mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng GLOCOSE OXIDASE (LIQ) mã GLO2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/ hộp: 2x125ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng GLOCOSE OXIDASE LIQ REAGENT mã GLO2-1L dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/ hộp: 1x 1000mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng HDL CHOLESTEROL mã HDL4-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 4lọ/ hộp: 2x125mL và 2x42mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng HDL CHOLESTEROL mã HDL4-30 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 4lọ/ hộp: 2x30mL và 2x10mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng HDL/LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR mã LIPS1-3 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1 lọ/Túi: 1x3ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng HDL-LDL CONTROL mã HDLC1-3 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 10 lọ/hộp: 5x3ml R1, & 5x3ml R2, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng TOTAL BILIRUBIN LIQUID mã TBN2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 3lọ/ hộp: 2x125mL & 1x5ml , hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng TOTAL PROTEIN mã TPT2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/ hộp: 2x125mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng TRIGLYCERIDES REAGENT LIQ mã TRI2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/ hộp:2x125mL , hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng TRIGLYCERIDES REAGENT LIQ mã TRI2-1Ldùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/hộp: 1x1000ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng UREA NITROGEN mã BUN2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/hộp: 2x125mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng URIC ACID LIQ mã URI2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/ hộp :2x125mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng URIC ACID LIQUID REAGENT mã URI2-1L dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/hộp: 1x1000ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chất béo ( 1 bộ 6 ống loại 12ml ) Triglycerids-GPO/PAP, 6x12ml NE2-24 3230.0022, mối 100%.
Chất thử cho máy điện di dùng trong phòng thí nghiệm Rube structural test kit 100ug/ml/lọ, mới 100%, hãng sx: Santacruz
Chất thử cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension : dung dịch pha loãng CHK 1x60ml/hộp code:10444872
Chất thử cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension : dung dịch pha loãng muối SOLUTION 3x150ml/hộp code:10444873
chất thử cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension :chất thử điện cực Natri,Kali, Clo 1 bộ/4 cái code:10445058
chất thử cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension :dung dịch pha loãng FLUSH 3x1000ml/hộp code:10445051
Chất thử cho máy xét nghiệm sinh hóa Dimension :dung dịch pha loãng mẫu QUIKLYTE 6x500ml/hộp code:10444874
chất thử CHOL dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 1 x 5ml/ hộp)
Hóa chất đo đông máu,Factor V Iii Deficient Plasm 8X1ML
Hóa chất đo đông máu,Factor X Deficient Plasm 8x1ml
Hoá chất chuẩn Protein
Hoá chất chuẩn Triglycerides
Hoá chất chuẩn Urea
Hoá chất chuẩn Uric Acid
CHE Total Protein, (2x250ml)/Hộp (TR34026) Hóa chất xét nghiệm Total Protein chẩn đoán trong máy y tế
CHE Uric Acid, (10x50ml)/Hộp (TR24003) Hóa chất xét nghiệm Uric Acid chẩn đoán trong máy y tế
Hóa chất dùng cho máy điện giải - CD4101- Sol. Std.A250ml. (250ml). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy điện giải - CD4102- Sol. Std.B250ml. (250ml). Mới 100%
Hoá chất dùng cho máy sinh hoá 6x20ml Rinse Solution. Nhà SX: I.s.e.s.r.l.Sistemi Intelligenti Elettronici. Hàng mới 100%
Hoá chất dùng cho máy sinh hoá 6x2lt Multiclean Solution. Nhà SX: I.s.e.s.r.l.Sistemi Intelligenti Elettronici. Hàng mới 100%
Hoá chất dùng cho máy sinh hoá 6x50ml Rinse Solution. Nhà SX: I.s.e.s.r.l.Sistemi Intelligenti Elettronici. Hàng mới 100%
Hoá chất dùng cho máy sinh hoá 6x50ml Sistemic Solution. Nhà SX: I.s.e.s.r.l.Sistemi Intelligenti Elettronici. Hàng mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1101- ALT/GPT (IFCC). (30ml x 4 + 2 x 15ml). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1102- AST/GOT (IFCC). (30ml x 4 + 2 x 15ml). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1103- GGT(IFCC). (30ml x 4 + 2 x 15ml). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1117- UREA (UREASE). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1118- Creatinine (Jaffe). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1120- Uric Acid (PAP). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1122- Cholesterol (PAP). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1124- Triglycerides (PAP). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy sinh hóa- CD1144- Glucose (PAP). (30ml x 4 + 2 x 15ml +2ml x1). Mới 100%
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm : AXM SOL 3(MTRX CELL) 4x1L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học CD RGT WBC LYSE, H/1X3.8L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP 2 CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP 2 RGT, H/100 TEST, LOT: 10480LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP 2 RGT, H/100 TEST, LOT: 10491LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP 2 RGT, H/2000 TEST, LOT: 10392LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP 2 RGT, H/400 TEST, LOT: 10399LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC AFP CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV CALIBRATOR, H/1x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/100 TEST, LOT: 11528LI00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/100 TEST, LOT: 11603LI00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/100 TEST, LOT: 11603LI01, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/2000 TEST, LOT: 11599LI00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/400 TEST, LOT: 11602LI01, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI HCV RGT, H/400 TEST, LOT: 13302LI00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI TG RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI TPO RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC II CAL KIT, H/1x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC II RGT, H/100 TEST, LOT: 09571LI00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC M CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC M CTL, H/2x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC M RGT, H/100 TEST, LOT: 08035LI00, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC M RGT, H/100 TEST, LOT: 10213LI00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBC M RGT, H/400 TEST, LOT: 08032LI00, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBE RGT, H/100 TEST, LOT: 08159LI00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ANTI-HBS RGT, H/100 TEST, LOT: 10572LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC BNP RGT, H/100 TEST
Hóa chất đo đong máu ,Fbg Determination Kit (6x1ml)
Hóa chất đo đông máu ,Thromborel S (10x10ml)
Hóa chất đo đông máu,Dade Innovin (10x10ml)
Hóa chất đo đông máu,Dade Innovin (10x4ml)
Hóa chất đo đông máu,Factor Ii Deficient Plasma
Hóa chất đo đông máu,Factor V Deficient Plasm 8x1ml
Hóa chất đo đông máu,Factor V Ii Deficient Plasm 8x1ml
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 34730-1L-R HYDRANAL-SOLVENT E
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 34732-1L-R HYDRANAL-TITRANT 5 E
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 375934-25ML N-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYL)
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 46960-U APP.IX OR.CHLOR PEST MIX 1ML
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 56498C-10L DME/F12
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 62481-250ML-F LITHIUM CHLORIDE
CHE CK-NAC (20x10ml)/Hộp (TR14010) Hóa chất xét nghiệm Creatine Kinase chẩn đoán trong máy y tế
CHE Glucose Hexokinase, (10x50ml)/Hộp (TR15003) Hóa chất xét nghiệm Glucose HK chẩn đoán trong máy y tế
CHE Infinity Creatinine, (2x125ml)/Hộp (TR35121) Hóa chất xét nghiệm Creatinine chẩn đoán trong máy y tế
CHE Iron, Liquid (2x125ml, 1x14ml)/Hộp (TR46101) Hóa chất xét nghiệm Iron chẩn đoán trong máy y tế
Chất chuẩn PH 10,00-721256
Chất chuẩn PH 4,00-721252
Chất chuẩn PH 7,00-721254
Chất chuẩn S-6060 dùng hiệu chuẩn thông số kỹ thuật của máy, 50 gói / hộp. Mới 100%
Chất chuẩn sinh hóa Cystatin C Calibrator set 5x2ml
Chất chuẩn sinh hóa mức 1 Amonia/Ethanol Levl 1, PN: EA1366
Chất chuẩn sinh hóa mức 2 Human Assay Control Level 2, PN: HN1530
Chất chuẩn tim mạch mức 3 Liquid Cardiac Control Level 3, PN: CQ5053
Chất chuẩn xác định hàm lượng đo áp suất hơi bảo hòa trong xăng - D5482/D5191 VAPOR PRESSURE STANDARD 68.3 kPa (9.91 p.s.i.) 10 X 10ML AMPOULES Dùng trong phòng thí nghiệm Hàng mới 100% Hộp 10 ống 10ml
CCDA Selective Supplement for preparation of 5 l Campylobacter Blood-Free Selective Agar (modified CCDA)
Cefaclor 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefoperazone 75/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefotaxime 30 & Cefotaxime/Clavulanic Acid 30/10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 6x50khoanh/Hộp
Cefotaxime30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefoxitin 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefalothin 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefepime 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Cefuroxime 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Sodalime pellets with indicator GR for analysis hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
Humatex Febrile Antigens 6 x 100 tests. Chất thử khuẩn Salmonela H. 6 X 100 test.
HUMATEX RF, complete kit. Chất thử. Hộp 100 tests
HUMATROL N 6*5 ml. Chất thử. Hộp 6 x 5 ml
HUMATROL P 6*5 ml. Chất thử. Hộp 6 x 5 ml
Humatype Anti-B. Chất thử. 3 hộp 10ml
Humatype Anti-Human Globulin. Chất thử Anti-Human Globulin Hộp 3 x 10 ml
014-350 Reagent kit DS5 3480mlL (4 chai:500ml, 4 chai:260ml, 320 ống đựng thuốc, 4 ống chuẩn thuốc, 3 cuộn giấy in, 1 bịch dây dẫn trong 1 hộp) - Dung dịch chạy máy đường huyết .
0501015 Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích huyết học: ABX CRP REA. Hộp 2 x 10ml; 1 x 20ml.
100 MM DNTP MIX, SIDE=0.2 ML
100868Chất thử Detergent, gói/25 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
100ml Dextran T40 10% in NaCl. Chất thử thí nghiệm. Hộp 100ml.
101088A Bộ test chuẩn phân tích Melamine ELISA KIT (10lọ/Bộ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1012780 Chất chuẩn Alendronate Sodium standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1045600 Chất chuẩn Azaerythromycin A standards (100mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1067001 Chất chuẩn Betamethasone Acetate standards (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1075757 Chất chuẩn Bisoprolol Fumarate standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1136002 Chất chuẩn Clindamycin Hydrochloride standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1146006 Chất chuẩn Colchicine standards (350mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1181302 Chất chuẩn Dextrose Standards (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1211006 Chất chuẩn Dimethyl Sulfoxide standards (3g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1226003 Chất chuẩn Doxycycline Hyclate standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1235274 Chất chuẩn Enalaprilat standards (300mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
2119432 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng nessler dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm:MERCURIC IODIDE,SODIUM HYDROXIDE SOLUTION - 0.093L - 10-20%, demineralized water, other component, sodium iodide
2119449 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng amoni dùng trong phòng thí nghiệm gồm: sodium hydroxide 0.5l/bo 10-20%, demineralized water, other component, mercuric iodide, sodium iodide
2122326 Bộ thuốc thử đo độ kiềm 1 chai 50ml SCDB/bộ, dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Sodium Hydroxide (0.05l/bộ) 1-5%, demineralized water, sodium cyanide
2122326Chất thử Alakaline Cyanide , 50ML , kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2125815 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng COD thang thấp,pk/150 dùng trong phòng thí nghiệm, gồm:Mercuric Sulfate, Demineralized Water, Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid (0.45L/bộ) 80-90%
2125825 Bộ thuốc thử đo COD thang thấp, pk/25, dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Mercuric Sulfate , Demineralized Water,Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid ((0.058L/bộ) - 80-90%)
2125915 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng COD thang cao,pk/150 gồm: Mercuric Sulfate, Demineralized Water, Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid (0.4139L/bộ) 80-90%
2125925 Bộ thuốc thử đo COD thang cao pk/25 dùng trong dùng trong phòng thí nghiệm gồm: Mercuric Sulfate , Chromic Acid, Silver Sulfate, Sulfuric acid ((0.058L/bộ) - 80-90%))
2141299Chất thử Triazole, 100 test/gói, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2150166Chất thử Phthalate phosphate , gói/50 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
218049 dung dịch chuẩn SODIUM HYDROXIDE SOLUTION - 0.5L - 10-25% dùng để xác định hàm lượng silver dùng trong phòng thí nghiệm
2200110 chất thử chuẩn đoán dùng cho máy sinh hoá: D10 HbA1c Elution Buffer 1 hộp 2500ml
1643420 Chất chuẩn Telmisartan Related Compound A standards (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
V1906 Bộ kit thử Elisa Malachite/Leucomalachite (MG) (19loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1547007 Chất chuẩn Polymyxin B Sulfate standards (200mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1547969 Chất chuẩn Polysorbate 80 standards (2g/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1551004 Chất chuẩn Potassium Guaiacolsulfonate standards (500mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
1610090 Chất chuẩn Scopoletin Standards (20mg/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
PFA-100 P2Y Test Cartridges, 20Test (B4170-22) Hóa chất xét nghiệm P2Y trong máy y tế PFA
Penicillin G 10units/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
ONPG 30 Discs/ Hóa chất phát hiện Onipigius; 30đĩa/Hộp; Hãng sản xuất Biomerieux
ODC0015 ITA CONTROL SERUM LEVEL 2, 6x2ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm lsinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế
ODC0016 ITA CONTROL SERUM LEVEL 3, 6X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm lsinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế
ODC0022D HbA1C Control, 4x0.25ML+1x2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HbA1C
ODC0026 CRP Latex normal Calibrator, 5X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CRP
ODC0027 CRP Latex High Sensitive Cal, 5X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm CRP Latex
ODC0028 RF Latex Cal 5X1ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm RF Latex
ODC004 CONTROL SERUM LEVEL 2 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm lsinh hoá - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế
ODC005 HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERA, 3X5ML+3X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm HDL-LDL CHOLESTEROL
ODR3005 APO CALIBRATOR, 3x2x1ML Chất thử chuẩn các xét nghiệm APO
ODR3021 SERUM PROTEIN MULTICALIBRATOR, 6X1X2ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm PROTEIN
OE66300 SYSTEM CALIBRATOR OL, 20X5ML/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm sinh hoá
OE66315 ISE STD HIGH + LOW URINE/hộp 4x100ml/hộp Chất thử nghiệm lượng điện giải
OE66316 ISE STD HIGH 4x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng điện giải
OE66317 ISE STD LOW 4x100ml/hộp Chất thử xét nghiệm lượng điện giải
Ofloxacin 5/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Gamma GGT, 6x40ml+2x32ml (Chuẩn đoán gan bị nhiễm độc)
Dung dịch chuẩn Methylenblue , C16H18ClN3S.3H2O, hàm lượng 1%, mới 100%, Dùng trong PTN, 500ml/chai
Dung dịch chuẩn Natri 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Natri Hydroxit 5.0N, 1000ml, hiệu Hach
Dung dịch chuẩn Nhôm 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Ni ken 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn PH 4.01 (CHAI 500ML) dùng phòng thí nghiệm Hàng mới 100%
Dung dịch chuẩn pH 4.01 dùng cho máy đo độ pH- Hàng mới 100% ( 1 chai 250ml)
Dung dịch chuẩn PH 6.86 (CHAI 500ML) dùng phòng thí nghiệm Hàng mới 100%
Dung dịch chuẩn pH 7.00 dùng cho máy đo độ pH- Hàng mới 100% ( 1 chai 250ml)
Dung dịch chuẩn PH 9.18 (CHAI 500ML) dùng phòng thí nghiệm Hàng mới 100%
Dung dịch chuẩn pH 9.21 dùng cho máy đo độ pH- Hàng mới 100% ( 1 chai 250ml)
Dung dịch chuẩn pH4.01, 500ml, hiệu Hach
Dung dịch chuẩn pH7.00, 500ml, hiệu Hach
Dung dịch chuẩn Photphat 50mg/l, 500ml, hiệu Hach
Dung dịch chuẩn Sắt 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Selen1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Thiếc 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Novobiocin/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Norfloxacin 10/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Chất thử chuẩn Mo a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8, 0.2ml/lọ
Chất thử chuẩn Mo a Hu Epidermal Growth Factor Receptor, Clone H11, 1ml/lọ
Chất thử chuẩn Mo a Hu Glial Fibrillary Acidic Protein, Clone 6F2, 1ml/lọ
Chất thử chuẩn Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4, 1ml/lọ
Chất thử chuẩn Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3 0.2ml/lọ
Chất thử chuẩn Monoclonal Rabbit anti-Human ER alpha , Clone EP1, 0.2ml/lọ
Chất thử chuẩn Mouse monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody, 0.5 ml/lọ
Chất thử chuẩn Mouse monoclonal Anti-Plectin antibody, 0.5ml/lọ
Chất thử chuẩn N-(2-chloro-4-pyridyl)-N’-phenylurea
Chất thử chuẩn NA-Fluor™ Influenza Neuraminidase Assay Kit
Chất thử chuẩn n-Hexane pure
Chất thử chuẩn Ofloxacin, 1g/lọ
Chất thử chuẩn o-Tolidine >97%, powder standard
Chất thử chuẩn Oxytetracycline dihydrate BioXtra, >99%, 50g/lọ
Chất thử chuẩn Plasma Cell, Clone VS38c, 1ml dùng trong phòng thí nghiệm
Chât thử chuẩn Plasma P để chuẩn máy đông máu mức thường (Mã: OUPZ17)(10X1ML) Hàng mới 100%
Chất thử chuẩn POP-6
Chất thử chuẩn POP-7 (384) Polymer, 3500 Series
Chất thử chuẩn POP-7 3.5 ML, 3130 Series
Chất thử chuẩn PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent kèm ống đựng mẫu 0.1 ml
Chất thử chuẩn Rifampicin BioReagent, ?97% (HPLC), crystalline, 1g/lọ
Bilirubin Direct-DC 5x18/5x5 ml B.
Bilirubin total LR(4x100ml) (Xn hàm lượng Bilirubin toàn phần) hàng mới 100% xuất xứ Italia
Bilirubin Total-DC 6x20/6x19 ml B.
GLU0204 - GLU-HK KIT: Chất thử xét nghiệm lượng đường trong máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 6x45ml+3x45ml
Glucose (5x60ml) (Chất thử chẩn đoán đường trong máu dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá dùng trong y tế). Hàng mới 100%
Glucose, 6x40ml+2x20ml ( Xác định lượng đường trong máu)
0485A: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Sta.ATCCđ 6538™*, C8H6O3, 5 test/hộp
0485P; chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Sta.ATCCđ 6538™*, C5H10O3N3 + H20, 2 test/hộp
0486A: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Bac.ATCCđ 6633™*, C7H6O2, 5 test/hộp
0486P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Ba.ATCCđ 6633™*, C14H12O5, 2 test/hộp
0486V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Baci.ATCCđ 6633™*, C11H16Cl3S2, 10 test/hộp
0487P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm ,môi trường nước: Clo.ATCCđ 11437™*, C11H16N2Cl3,
0487V: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Clos.ATCCđ 11437™*, C11H18O2, 10 test/ hộp
0488P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Bur.ATCCđ 25416™*, C14H10O2N2Cl3, 2 test/hộp
0495P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm , môi trường nước: Es.ATCCđ 35218™*, C15H8O6Na2, 2 test/hộp
0496P: chất thử dùng trong phòng thí nghiệm môi trường nước: Sta.ATCCđ 33591™*, C8H12N2, 2 test/hộp
OSR61173D IMMUNOGLOBULIN M, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61173D IMMUNOGLOBULIN M, DIL 800test/hộp /hộp Chất thử xét nghiệm nhóm bệnh truyền nhiễm
OSR61203D FERRITIN, DIL 2x24ML+4x12ML/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh thiếu máu - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61204D CREATININE ENZYM, DIL 1200 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR61205 UNSATURATED IRON BINDING CAP. UIBC 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng sắt - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6120D GGT IFCC, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về tụy - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6122 INORGANIC PHOSPHOROUS 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Phospho
OSR6128D LDH, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6130 LIPASE 220 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bẹnh viêm tuỵ cấp - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6132D TOTAL PROTEIN, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Protein toàn phần
OSR6134D UREA/BUN, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6147D C-REACTIVE PROTEIN, DIL 800test/hộp /hộp Chất thử xét nghiệm bệnh khớp
OSR6152D TRANSFERRIN, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm chuyển hoá sắt - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6167D MICROALBUMIN, DIL 400 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh vè thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6170D URINARY / CSF PROTEIN, DIL 400 tests/hộp Chất thử xét nghiệmlượng Protein toàn phàn trong nước tiểu và dịch não tuỷ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6178D CREATININE, DIL 1700test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6182D AMYLASE, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6186D IRON, DIL 1200 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng sắt - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6189D MAGNESIUM, DIL 800 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Magie - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6190D BICARBONATE, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Bicarbonate - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6192D HbA1C, DIL 500test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh tiểu đường
OSR6193D LACTATE, DIL 180 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về tuỵ - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6198D URIC ACID, DIL 2000 tests/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Uric acid - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6199D CRP LATEX REAGENT, DIL 760 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về khớp - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
OSR6202D ALBUMIN, DIL 3640 tests/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận - Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá trong Y tế.
Chất thử chuẩn: Rb a Mo Immunoglobulins/FITC, 2ml/lọ
Chất thử chức năng thận ( 1 bộ 2 loại, mỗi loại 3 ống 12ml ) Creat 2x3x12ml NE2-15 3230.0018
Chất thử cinh hóa - CA CoMe HIT 917 large(11730240216)
chất thử CK-MB dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (5 x 16ml + 1 x 20ml/ hộp)
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: AH29R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: AH54F FAM , SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: AH54R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am030F HEX , SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am030R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am429F FAM , SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am429R, SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am436F FAM , SX: 1st Base
Bộ chất thử chuẩn dùng cho phản ứng nhân gen (mồi), Code: Am436R, SX: 1st Base
Hóa chất calib máy sinh hóa mức 2 - Calibration Serum Level 2 (20x5ml)
Hóa chất cho máy xét nghiệm AFP 96 tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Amylase EPS Pancr (5+1) fluid IFCC 2x30ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Calcium OCP(1+1) fluid 2x100ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm CEA 96 tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Cholesterol Fluid Mono 2x500ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Cholesterol Fluid Mono 2x50ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Cholesterol Fluid Mono 4x100ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm CK-MB (5+1) fluid 2x60ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Creatinin Jaffe Kin (1+1) Fluid 2x100ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Estradiol 96 tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm FSH 96 tests (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm GGT-3-Carboxy (5+1) fluid 2x60ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Glucose Pap fluid Mono 2x500ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm Glucose PaP fluid Mono 4x100ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm GOT IFCC (5+1) fluid 2x60ml (hàng mới 100%)
Hóa chất cho máy xét nghiệm GOT IFCC (5+1) fluid 4x120ml (hàng mới 100%)
Ticarcillin/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
TGML-0700 : TRIGL MONO SL NEW 4X250ML : Chất thử xét nghiệm mỡ máu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 4 x 250ml
Thạch kiểm tra Agar(20 miếng/hộp, phi 90mm) (vật tư phục vụ sx dụng cụ cầm tay)
chất thử chẩn đoán Diluent dùng cho máy xét nghiệm phân tích huyết học. miễn dịch. hàng mới 100%. Đóng gói 20l/hộp
Chất xét nghiệm; Echinococcus, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; H Pylori WB9472, Hãng SX Alfa Scientific Designs, Inc.. (hộp/25tét).
Chất xét nghiệm; L. pneu. 1-7 IgG; Hãng SX Serion GmbH (hộp/96tét).
Chất xét nghiệm; Measles virus IgM; Hãng SX Serion GmbH (hộp/96tét).
Chất xét nghiệm; RE56381 Helicobacter Pylori IgG , Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; RE56391 Helicobacter Pylori IgM, Hãng SX IBL International GmbH - Germany. (hộp/96tét). hàng mới 100%.
Chất xét nghiệm; RF- Absorbent with CoAg; Hãng SX Serion GmbH (hộp/96tét).
Chất xét nghiệm; Toxocara, Hãng SX Scimedx Corporation. Inc. U S A.. (hộp/96tét), hàng mới 100%.
V8101 Bộ kit thử Elisa Oxtetracycline (20loại/bộ) (Dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản xuất khẩu trong phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-2006/BCN)
Murex anti - HCV (versi 4.0) (sinh phèm chuèn đoán viêm gan C) (480 test)
Multiclean, 2L. Chất thử xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. Hộp 2 lít.
N183-125: chất thử phòng thí nghiệm: PYROGENT 125 PLUS BULK KIT KDO - Hep - Hep - Glu - Gal - Glu - GluNAc,80 test/hộp
N294-125: chất thử phòng thí nghiệm: PYROGENT 125 PLUS BULK KIT KDO - Hep - Hep - Glu - Gal - Glu - GluNAc, 200 test/hộp
N494-125: chất thử phòng thí nghiệm: PYROGENT 125 PLUS BULK KIT KDO - Hep - Hep - Glu - Gal - Glu - GluNAc, 400 test/hộp
Nalidixic-Acid 30/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
PH TEST PH 4.0 - 9.0 REFLECTOQUANT
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (B2R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BA1R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BB1R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BC1R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BD1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 18 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BE1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 24 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 28 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9)9con1) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9)9con2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9)CON2) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9)CON3) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Beg9)End9) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 27 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BF1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpara Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 80 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpara Rologo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 80 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BparaFedit) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BparaPredit) 5,00 OD / HPLC Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BparaRedit) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpert F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 25 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpert Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 98 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpert Redit) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 20 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Bpert Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 98 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (BpertPRedit) 5,00 OD / HPLC Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CAG-BamHI) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 31 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CAG-XhoI) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 30 mer
Chất thử sinh học phân tử - FastStart Taq DNA Polymerase, 500 u (12032929001)
Chất thử sinh học phân tử - HP Viral RNA Kit (11858882001)
Chất thử sinh học phân tử - KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE(20759414122)
Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP-G/CTM HCV 48 TESTS EXPT-IVD (03568547190)
Chất thử sinh học phân tử - Liberase DH Research Grade 100 mg (05401089001)
Chất thử sinh học phân tử - Liberase TM Research Grade 100 mg (05401127001)
Chất thử sinh học phân tử - LightCycler 480 Probes Master (04707494001)
Chất thử sinh học phân tử - LightCycler480 RNA Master Hydrol.Probe (04991885001)
Chất thử sinh học phân tử - MPLC RNA Isol. Kit High Performance(03542394001)
Chất thử sinh học phân tử - MPLC RNA Isol. Kit III Tissue (03330591001)
Chất thử sinh học phân tử - Restr.-Endonucl. Nde I, 200 u (11040219001)
Chất thử sinh học phân tử - Restr.-Endonucl. Xba I, 1000 U (10674257001)
Chất thử sinh học phân tử - Reverse Transcriptase AMV, 500 U (11495062001)
Chất thử sinh học phân tử- DNA MW-Marker II(10236250001)
Chất thử sinh học phân tử- MagNA Pure 96 DNA and Viral NA SV Kit (05467497001)
Chất thử sinh học phân tử- Uracil-DNA Glycosylase,Heat-labile,500 U(11775375001)
Chất thử TaKaRa RECOCHIP (100Rxns) xác định sự phục hồi các sản phẩm công nghiệp dùng cho máy sắc ký. 1Kit/Hộp.
chất thử TG dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (4 x 100ml + 1 x 5ml/ hộp)
Chất thử thành phần chất béo ( 1 bộ : 1 ống loại 12ml và 1 ống loại 4ml ) HDL-C Direct 37 test AE1-53 3131.0179, mới 100%.
Chất thử thể kháng ER - CONFIRM ANTI-ER (SP1) (05278406001)
Chất thử thí nghiệm CRP 100s
OSR6102D ALBUMIN, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6106D AMYLASE, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6107D ALT/GPT, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan
OSR6109D AST/GOT, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan
OSR61105 D RF Latex Reagent, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về khớp
OSR61117D CALCIUM ARSENAZO, DIL (4X29ML) 3520test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng Canxi
OSR61118D TRIGLYCERIDES, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
OSR6114D CHOLINESTERASE, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
OSR61155D CK-MB, DIL 400test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6116D CHOLESTEROL, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng mỡ
OSR61203D FERRITIN, DIL 2x24ML+4x12ML/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh thiếu máu
OSR6120D GGT IFCC, DIL 200test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về tuỵ
OSR6132D TOTAL PROTEIN, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm lượng protein toàn phần.
OSR6134D UREA/BUN, DIL 2000test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6142 APOLIOPOPROTEIN A1 (APO A1) 800test/hộp
OSR6152D TRANSFERRIN, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm chuyển hoá sắt
OSR6159D C3, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bổ thể C3
OSR6160D C4, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bổ thể C4
OSR6163D A-1-ANTITRYPSIN, DIL 400test/hộp Chất thử xét nghiệm chức năng thận
OSR6164D CERULOPLASMIN, DIL 400test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh viêm cầu thận
OSR6165D HAPTOGLOBIN,DIL 400test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về gan
OSR6170D URINARY / CSF PROTEIN, DIL 400test/hộp Chất thử xét nghiệmlượng Protein toàn phàn trong nước tiểu và dịch não tuỷ
OSR6179D CREATINE KINASE [CK (NAC)], DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về thận
OSR6182D AMYLASE, DIL 800test/hộp Chất thử xét nghiệm bệnh về tuỵ
Hóa chất dịnh chuẩn - D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (05050901190)
Hóa chất đo đông máu ,Actin Fs (10x10ml)
Hóa chất đo đông máu ,Actin Fs (10x2ml)
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra CIP5 CIPROFLOXACIN( Code: CT 0425B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra CL30 Cephalexin ( Code: CT 0007B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Coagulase Plasma 25ml/VL( Code: R21052) Lọ 25ml/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra CPD10 CEFPODOXIME ( Code: CT 1612B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra CRO30 CEFTRIAXONE( Code: CT 0417B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra CT10 Colistin Sulphate( Code: CT 0017B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra DO30 Doxycycline( Code: CT 0018B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra E15 Erythromycin( Code: CT 0020B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra ETP10 Ertapenem( Code: CT 1761B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra F300 Nitrofurantoin( Code: CT 0036B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra HAEMOPHILUS TEST(HTM)Supp. 1X10V ( Code: SR0158E) 10 lọ/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Imipenem 32 M.I.C.E. (50 Pack)( Code: MA0115F) 50test/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra KF30 CEPHALOTHIN ( Code: CT 0010B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra KZ30 Cephazolin ( Code: CT 0011B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra LEV5 Levofloxacin ( Code: CT 1587B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Meropenem 32 M.I.C.E. (50 Pack))( Code: MA0121F) 50test/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Neisseria meningitidis Gp B Mono 2ml/V( Code: R30167501) 2ml/tuyp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Neisseria meningitidis Gp c 2ml/VL( Code: R30166901) 2ml/tuyp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Neisseria meningitidis GpA 2ml/VL ( Code: R30166801) 2ml/tuyp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra NET30 NETILMICIN)( Code: CT 0225B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra OB5 Cloxacillin( Code: CT 0016B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra OP OPTOCHIN( Code: DD 0001B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra PathoDx Strep A Latex Agglut KT/70TST( Code: R62005) 70test/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Penicillin 256 M.I.C.E. (50 Pack) ( Code: MA0101F) 50test/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra SCF105 SULBAC/CEFOPERAZONE (SULBACTAM/CEFOPERAZONE ( Code: CT 1727B) 250khoanh/hộp
7547001LV1 5C Cell control, pack. 9 x 3.3ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm huyết học - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
7547116LV1 5C Tri-Pack/5C cell Control, TRI 12 x 3.3 mL/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm huyết học - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
760X chất thử chuẩn đoán dùng cho máy miễn dịch: Hematology-16 Control, Sample hộp 3 x 3ml
8105-3 Cysticercosis : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,96 test/hộp ,mới 100%
81906-1 Substrate 4 x 130 ml/hộp Chất thử phát quang - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
81910-1 System Check Solution, 6 x 4ml/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
81911-1 Contrad 70 1lit/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
81911-1 Contrad 70, 1 L/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
81912-1 Citranox, 3,785 lít/hộp Chất thử pha loãng bệnh phẩm - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
8201-3 E.histolytica(Amebiasis) hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,96 test/hộp mới 100%
8202-3 Echinococcus : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,96 test/hộp ,mới 100%
8206-3 Toxocara : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế, 96 test/hộp, mới 100%
83699Chất thử Diphenylcarbazone , gói/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
8468210D PT RGT PT-FIBRINOGEN HS, DIL 10X8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
8468710D APTT RGT SILICA LYO, DIL 5+5x8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
8469810 PT RGT PT-FIBRINOGEN HS PLUS 5+5x8ML/hộp Chất thử xét nghiệm khả năng đông máu
8546983LV1 Lyse S III diff 1Lít/hộp Chất thử xét nghiệm lượng hồng cầu và tiểu huyết cầu
41-10-020 Dung dịch pha loãng loại 20L/thùng
193432Chất thử Amino acid 100ML, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
199503Chất thử Molybdate 3, 2.9L, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
199526Chất thử Molybdate 3, 50ML SCDB, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
199532 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng silica 100ml dùng trong PTN bao gồm: Molybdic Acid, Sulfuric Acid 0.1L/bộ, Sodium Bisulfate, deminralized water
200292-NUCL. LYSIS BUF 2ML 48T Hóa chất kèm theo hệ thống khuếch đại và phát hiện axit nucleic(hộp/48test)
chất thử chuẩn đoán Riboflavin-5-phosphate, sodium salt, dihydrate mã RD0472-25G (25g/lọ)
chất thử chuẩn đoán thymolphthalein mã TB0945-25G (25g/lọ)
chất thử chuẩn đoán10-170kda wide range protein molecular weight marker, prestained mã BSM0671 (dung tích 500ml/túy)
chất thử chuẩn đoánBCIP/INT substrate solution mã BE692-100M (dung tích 100ml /lọ )
chất thử chuẩn đoánKinetin mã KB0745 (25g/lọ)
Chất thử chuản dùng trong thí nghiệm gien trong phòng thí nghiệm. Braf- Blocker EAR99
Chất thử chuẩn E.D.T.A Disodium Salt, Dihydrate Sol
Chất thử chuẩn Ethidium Bromide Drops
Hóa chất xét nghiệm GOT/AST 2V chẩn đoán men gan
Hóa chất xét nghiệm GPT 4x66ml/4x16ml
Hóa chất xét nghiệm GPT IFCC 2x50/1x20ml
Hóa chất xét nghiệm GPT II 4x100/4x20ml
Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT 2V chẩn đoán men gan
Hóa chất xét nghiệm HbA1c 1 x22ml+ 1x 8ml
Hóa chất xét nghiệm HDL-C Direct 6x54ml/6x20ml
Hóa chất xét nghiệm HDL-C precipitant 2 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol direct 3x100/1x100ml
Hóa chất xét nghiệm Iron FerreneS Hit I 4x50 / 2x20ml
Hóa chất xét nghiệm LDL-C precipitant 2 x 100ml
Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol direct 4x25/2x17ml
A78803LV1 Accu Trop I 2x50test/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch
A78803LV1 Accu Trop I, 2 x 50 Tests/hộp Chất thử chuẩn các xét nghiệm miễn dịch -Dùng trong Y tế.
A825B: Chất thử phòng thí nghiệm: DNA IQ Resom, 3ml/chai, H2O = resin
A9282: Chất thử phòng thí nghiệm: Wizardđ SV Gel and PCR Clean-up System; 250prep/hộp (hỗ trợ phản ứng tinh sạch), SiO2.3H2O + H2O
ASSL-0510: AST/GOT 4+1 SL 5X125ML Chất thử xét nghiệm men gan dùng cho máy sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 5 x 125 ml
AST GN Test kit 20cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
AST N Test kit 20cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
AST YS01 test kit 20 Cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
AST-GP67 test kit 20 Cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
AST-P576 test kit 20 Cards/ Card định danh vi khuẩn dùng cho máy xét nghiệm 20C/hộp
Auto-BILIRUBIN - T Liquicolor, reagent kit. Chất thử Auto-BILIRUBIN-T Hộp 375 ml
Auto-Bilirubin D liquicolor. Chất thử Auto-Bilirubin D Hộp 5 x 210 ml
Autocal Calibrator, test kit 4x5 ml. Chất thử. Hộp 4 x 5 ml
Chất chuẩn đường HbA1c Control, PN: HA5072
Chất chuẩn Equalizer dùng hiệu chuẩn thông số kỹ thuật của máy, 6x37ml / hộp. Mới 100%
Chất chuẩn kiểm tra 3-Amino-2-oxazolidinone 100mg (A618570) dùng trong phòng thí nghiệm. Hsx: Toronto
Chất chuẩn kiểm tra N-Nitrosodibenzylamine 50mg (N525450) dùng trong phòng thí nghiệm. Hsx: Toronto
Chất chuẩn kiểm tra N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine 2.5mg (N525700) dùng trong phòng thí nghiệm. Hsx: Toronto
Chất chuẩn kiểm tra sinh học phân tử 2-Methoxyethoxymethyl chloride Lot#: LC23488; Cat :69935-25g dùng trong PTN. Hsx: AK Scientific, Inc
Chất chuẩn máy đông máu Calibrator SCS-1000 ,3x2ml
Chất chuẩn máy E-check level 1 (Low, 8x4,5ml) dùng cho máy xét nghiệm huyết học Hàng mới 100%
Chất chuẩn máy E-check level 2 (Normal, 8x4,5ml) dùng cho máy xét nghiệm huyết học Hàng mới 100%
Chất chuẩn máy E-check level 3 (High, 8x4,5ml) dùng cho máy xét nghiệm huyết học Hàng mới 100%
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FREE T3 RGT, H/400 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FREE T4 CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FREE T4 CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FREE T4 RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FSH CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FSH CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FSH RGT, H/400 TEST , LOT: 04902JN01, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FSH RGT, H/400 TEST , LOT: 10924JN01, HSD: 4.2013
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HAVAB IGM CAL, H/1x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG CTL, H/1x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG RGT, H/100 TEST, LOT: 08342LI00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG RGT, H/100 TEST, LOT: 09470LI00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG RGT, H/400 TEST, LOT: 08338LI00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBEAG RGT, H/400 TEST, LOT: 09466LI00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG QUALITATIVE CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG QUALITATIVE RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG QUALITATIVE RGT, H/2000 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG QUALITATIVE RGT, H/500 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG RGT THERAP. MON, H/100 TEST , LOT: 08522LF00, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HBSAG RGT THERAP. MON, H/100 TEST , LOT: 11120LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO CTL, H/4x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/2000 TEST, LOT: 09920LI00, HSD: 6.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/2000 TEST, LOT: 10421LI00, HSD: 6.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/2000 TEST, LOT: 10590LI00, HSD: 7.2012
Chất thử dùng cho máy đo điện giải Reagent Pack/Calibration standard solution 650 mL
Chất thử dùng cho máy đông máu STA CLEANER SOLUTION 6x2.5 Lit (1 thùng 6 can, 1 can 2.5 lít)
Chất thử dùng cho máy sinh hóa ASLO LATEX 100 TESTS
Chất thử dùng cho máy sinh hóa AST/GOT BR OPT 3x100 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa CHOLESTEROL MR 4x100 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa CRP LATEX 100 TESTS
Chất thử dùng cho máy sinh hóa DEPROTEINIZATION SOLUTION 1x500 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa FECAL OCCULT BLOOD CASSETTE 25 TESTS
Chất thử dùng cho máy sinh hóa HBA1C TURBIDIMETRIC CALIBRATORS 4X0.5 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa PLUS SED AUTO 600x1.5 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa S.PARATYPHI B-O 5 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa S.PARATYPHI C-H 5 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa S.PARATYPHI C-O 5 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa SYSTEMIC SOLUTION 10x50 ML
Chất thử dùng cho máy sinh hóa UREA/BUN BR 3x100 ML
Chất thử dùng cho máy sinh học phân tử :chất thử xét nghiệm trình tự gen 10 cái /hộp code:10312314
Chất thử dùng cho máy xét nghiệm điện giải Istat : Cartridge, CG4+ (25 que/hộp)
Chất thử dùng cho máy xét nghiệm điện giải Istat : Cartridge, EG7+ (25 que/hộp)
Chất thử dùng cho máy xét nghiệm điện giải Istat : Cartridge, G3+ (25 que/hộp)
Chất thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học :dung dịch pha loãng RINSE 20L /hộp code: 10312272
chất thử dùng đo 5 thành phần bạch cầu PEROX SHEATH dùng cho máy xét nghiệm huyết học 2x2075ml/hộp code:10312270
Chất thử dùng tách nhôm trong kiểm định vắc xin, cas 1571364, 1 lọ 5g, công thức hóa học: C26H26N6010S2
Chất thử dùng trên hệ thống Elisa bán tự động: Toxoplasma gondii IgG (Kit/96), Hàng mới 100%, . Bộ 10chai tổng cộng 216ml, lô: TOXG-036, sx: 12/2011, hd: 04/2013.
2420703 Chất thử xác định tổng hàm lượng TOTAL NITROGEN TUBE TEST 340NM trong nước
2420803 Dung dịch chuẩn xác định nhu cầu oxy trong nước STANDARD SOLUTION COD 100MG/L
2420804 Dung dịch chuẩn xác định nhu cầu oxy trong nước STANDARD SOLUTION COD 500MG/L
2420805 Dung dịch chuẩn xác định nhu cầu oxy trong nước STANDARD SOLUTION COD 5000MG/L
2429600Bộ chất thử Silica HR, 10ML, bộ/100test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2430000 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng mangan, dùng trong PTN gồm: citric acid, sodium sulfate, sodium m-periodate, sodium phosphate,
245199 Thuốc thử Kali Persulfate pk/100 dùng để xác định hàm lượng phốt pho dùng trong phòng thí nghiệm
2556900Bộ chất thử Chlor tự do CL17, hộp/100 test, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
2604545 Bộ thuốc thử xác định hàm lượng Nitơ-Amoni thang thấp dùng trong PTN, gồm: Sodium Salicylate, Sodium Nitroferricyanide, Lithium Hyđroxide, sodium citrate, sodium tartrate, other component, sodium hydroxide 0.01 l/bo
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 125 RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 15-3 RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 19-9 RGT XR, H/100 TEST, LOT: 06086M600, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 19-9 RGT XR, H/400 TEST, LOT: 06085M600, HSD: 8.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 19-9 XR CAL, H/6x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CA 19-9 XR CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CEA 2 CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CEA 2 CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CEA 2 RGT, H/100 TEST, LOT: 11192LF01, HSD: 5.2013
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CEA 2 RGT, H/400 TEST, LOT: 10459LF00, HSD: 4.2013
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CMV IGG RGT, H/100 TEST, LOT: 11407LF00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CMV IGM RGT, H/100 TEST, LOT: 12093LF00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CONC WASH BUFFER 4X1L, H/4x1L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CORTISOL RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CYCLO WB PRECIP RGT , H/1x12.3 mL+1x45mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CYCLOSPORINE CAL , H/1X9mL+ 5X4.5mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC CYCLOSPORINE RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ESTRADIOL CAL, H/6x5mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ESTRADIOL RGT, H/100 TEST, LOT: 10923JN00, HSD: 6.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC ESTRADIOL RGT, H/400 TEST, LOT: 11915JN00, HSD: 7.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FERRITIN CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FERRITIN CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC FERRITIN RGT, H/100 TEST
Dung dịch chuẩn đa nguyên tố 100Ml cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn để điều chỉnh ion cho đầu đo ion dùng cho máy đo ion (code: 143A280), 500ml/chai, dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: TOA. Hàng mới 100%
Dung dịch chuẩn Đồng 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn dùng cho đầu đo pH của máy chuẩn độ tự động AUT-701, dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: DKK-TOA. Hàng mới 100%
Dung dịch chuẩn Ka li 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Kẽm 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Magie 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Dung dịch chuẩn Mangan 1000PPM/500ML cho máy quang phổ cho ICP-MS/ hàng mới 100%, hãng SX: PE
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cog 1R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 22 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cog 2F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 26 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cog 2R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CoxakiA-16F) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 31 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CoxakiA-16R) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 29 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cpneu Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 43 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cpneu Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 44 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cpsit Foligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 40 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Cpsit Roligo) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 39 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CY1-F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 23 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CY1-R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 17 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CY2-F) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 23 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (CY2-R) 0,0500 UMO / Desalted Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Deca-20a2) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Deca-20a2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Deca-20a9) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 19 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (Deca-20a9) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 19 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DG-F) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 19 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DG-Probe) 5,00 OD / HPLC Purification / 28 mer
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DG-R) 0,0250 UMO / Desalted Purification / 18 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DHV1) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DHV1-tqF) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DHV1-tqR) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 22 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (DHV2) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (EV71-F) 0,0250 UMO / DESALTED Purification / 29 mer
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/400 TEST, LOT: 09689LI00, HSD: 5.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/400 TEST, LOT: 10411LI00, HSD: 6.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC HIV COMBO RGT, H/400 TEST, LOT: 11082LI00, HSD: 7.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC PRE-TRIG SOL (4 BOTTLES), H/4x975mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC RHTLV I/II RGT, H/2000 TEST, LOT: 07525LI00, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC RUBELLA IGG RGT, H/100 TEST , LOT: 43106UN11, HSD: 12.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC RUBELLA-M CTL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC RUBELLA-M RGT, H/100 TEST , LOT: 12143LF00, HSD: 12.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TACROLIMUS PREC. REAG, H/1x20.4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TACROLIMUS RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOT BHCG RGT, H/100 TEST, LOT: 09904JN02, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOT BHCG RGT, H/400 TEST, LOT: 09904JN03, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL PSA CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL PSA CTL, H/3x8mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL PSA RGT, H/100 TEST, LOT: 11259LF00, HSD: 11.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL PSA RGT, H/400 TEST, LOT: 09292LF00, HSD: 9.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL PSA RGT, H/400 TEST, LOT: 10524LF00, HSD: 10.2012
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL T3 CAL, H/2x4mL
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL T3 RGT, H/100 TEST
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch ARC TOTAL T4 CAL, H/1x5mL+1x4mL
Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa: TRIGLYCERIDE 10X100ML REAGENT KIT
Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa: UREE UV 7X30ML REAGENT KIT
Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa: WIDAL FELIX 8x5ml REAGENT KIT
Chất thử chẩn đoán dùng máy phân tích sinh hóa: K CHAINS FREE AND BOUND 2 x 10ML + 2 X 1ML
Chất thử chẩn đoán dùng máy phân tích sinh hóa: LAMBDA FREE AND BOUND 2 x 10ML + 2 X 1ML
chất thử chẩn đoán Laser control dùng cho máy xét nghiệm huyết học. ( 6 x 15ml/hộp)
Chất thử chẩn đoán lượng ALBUMIN mã ALB2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/hộp:2x125mlhãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng ALT LIQUID mã ALT2-1L dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/hộp: 1000ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng ALT/GPT mã ALT2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/hộp: 2x125ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng AMYLASE LIQUID mã AMY2-125A dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1 lọ/hộp: 1x125ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng AST LIQ mã AST2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/hộp: 2x125mL, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng AST LIQ mã AST2-1L dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/hộp: 1x1000ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CALCIUM CPC mã CAC2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2 lọ/hộp: 2x125ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CHEMISTRY CALIBRATOR KIT mã CAL1-5 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 10 lọ/hộp: 10x5ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1 mã CON1-5 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 10 lọ/hộp: 10x5ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2 mã CON2-5 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 10 lọ/hộp: 10x5ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CHOLESTEROL LIQ mã CHO2-125 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 2lọ/hộp: 2x125ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Chất thử chẩn đoán lượng CHOLESTEROL LIQUID mã CHO2-1L dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu loại 1can/hộp:1x 1000ml, hãng sản xuất JAS, mới 100%
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E11TGGAdelF) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E11TGGAdelR) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 25 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E13F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E13R) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 21 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E17F) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 20 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E17mR) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E17mtF) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 23 mer
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : dNTP (KIT-E17Redit) 0,0500 UMO / DESALTED Purification / 19 mer
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học DILUENT CELL-DYN 1700,1800 SYSTEMS, H/1x20L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học DILUENT CELL-DYN 3500,3700 SYSTEMS, H/1X20L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học DILUENT/SHEATH CELL-DYN SAPPHIRE, CELL-DYN RUBY, CELL-DYN 4000 SYSTEMS, H/1X20L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học ISOTONIC DILUENT, H/1X20L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học SHEATH CELL-DYN 3500,3700 SYSTEMS, H/1X9.6L
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học WBC LYSE CELL-DYN RUBY, CELL-DYN 3200 SYSTEMS, H/1X3.8L
Chất thử sinh học phân tử - Expand HiFi PCR Sys., 500 u (11732650001)
Hoá chất thử nghiệm Crôm (25 ống/hộp)
Hoá chất thử nghiệm Niken (25 ống/hộp)
Rapid ATB E4/Hoá chất phát hiện vi khuẩn ái khí đường ruột; 25 thanh/ Hộp Hãng sản xuất Biomerieux
RNASPIN MINI (50). Chất thử thí nghiệm. Hộp 50 test.
Rapidlab 1200 Reagent Cartridge Kit, 160ml+460ml (03909458) Bộ chất thử xét nghiệm pH, pCO2, pO2, Na, Ca, Cl, K, Glu, Hct, Lactate trong máy y tế Rapidlab 1200
RapidPoint 400 Measurement Cartridge, 400Test (130517) Bộ chất thử xét nghiệm pH, pCO2, pO2, Na, Ca, Cl, K, Glu, Hct trong máy y tế
Sachet Gaspak EZ CO2 Container (260679) Hóa chất tạo khí CO2 trong sạch phân tích vi khuẩn và hồng cầu 20 gói/hộp
Rifampicin 5/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
Revercell 0.8 % (22640201)-Hồng cầu mẫu Revercell 0.8% (hộp/3x10ml),hóa chất xét nghiệm y tế , hàng mới 100%
Revercell 15 % (02710201)-Hồng cầu mẫu Revercell 15% (hộp/3x10ml),Hóa chất xét nghiệm y tế ,hàng mới 100%
Revercell 3 % (02490201)-Hồng cầu mẫu Revercell 3% (hộp/3x10ml),Hóa chất xét nghiệm y tế,hàng mới 100%
Băng hiển thị hoá học cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế Sterrad - SealSure CI Tape - Code: 14202 (Hộp 6 cái)
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm : CD 1800 CNF HGB LYSE 3.8L, H/3.8L
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá ( ALANINE AMINOTRANSFERASE - (ALT)- U80812075 , 4x75ml/hộp )
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (ALBUMIN-L 10x50ml)
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá (LACTATE DEHYDROGENASE - (LDH)- U84520060 , R1:4x60ml, R2: 2x30ml/hộp )
HB012 - Iron 4x50ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HB0190 - Total protein 2x125ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HB021 - Triglycerides 12x20ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HB029 - Urea 2x125ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HBC04 - Normal Bovine sera 10x5ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HBE05 - g-GT carboxy 15x15ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HBE06 - GOT ast 15x15ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HBE07 - GPT alt 15x15ml (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa)
HC Cleaner for HumaCount 1L. Chất thử( Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học) Chai 1 lít.
HC Diluent for HumaCount 20L. Chất thử( Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học) Thùng 20 lít.
Sinh phẩm chẩn đoán: Cobas AmpliPrep/ Cobas TaqMan HBV test hộp 48 tests
Sinh phẩm chẩn đoán: Elecsys Estradiol II hộp 100 tests
Sinh phẩm chẩn đoán: Elecsys free òhCG hộp 100 tests
Sinh phẩm chẩn đoán: Elecsys PAPP-A hộp 100 tests
Sinh phẩm chẩn đoán: Elecsys Troponin T hs CalSet hộp 4x1 ml
Sinh phẩm chẩn đoán: Roche CARDIAC Control Troponin T hộp 2x1 ml
sinh phẩm chuẩn đoán HIV: Genscreen HIV 1/2 version 2 hộp 96 tests
EIA4928 Opiates (serum/bllod)Elisa Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế,mới 100%, 96 test/hộp
Eightcheck-3WP (High) 1.5ml x 12 vials (Chat thu xet nghiem huyet hoc)
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Staphytect Plus (100 Tests) ( Code: DR 0850M) 100test/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây ra Urea 40% ( Code: SR0020K) Lọ 5ml x 10/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raAK30 AMIKACIN( Code: CT 0107B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raAMC30 AMOXY/CLAV.ACID (AMOXYCILLIN/CLAVULAN)( Code: CT 0223B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raAZM15 AZITHROMYCIN ( Code: CT 0906B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raCEC30 CEFACLOR( Code: CT 0149B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raCN10 GENTAMICIN( Code: CT 0024B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raCTX30 CEFOTAXIME( Code: CT 0166B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raCXM30 Cefuroxime( Code: CT 0127B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raDA2 CLINDAMYCIN( Code: CT 0064B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raF300 Nitrofurantoin( Code: CT 0036B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raFEP30 CEFEPIME( Code: CT 0771B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raFOS50 Fosfomycin( Code: CT 0183B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raFOT200 FOSFOMYCIN TROMETAMOL( Code: CT 0758B) 250khoanh/hộp
Chất thử thí nghiệm dùng nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn gây raFOX30 Cefoxitin( Code: CT 0119B) 250khoanh/hộp
Que thử nước tiểu 10 thông số dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu PU-4010 (100 test/hộp)
Que thử nước tiểu 11 thông số dùng đo màu nước tiểu (150 que/hộp)
Que tẩm chất thử kiểm tra an toàn vệ sinh môi trường UXL100 ATP 100 cái/ hộp (Hàng mới 100%)
Que thử máu dùng cho dụng cụ đo đường huyết : OPTIUM BLOOD GLUCOSE ELECTRODES.H/ 25 que.
Que thử máu dùng cho dụng cụ đo đường huyết : OPTIUM POINT - OF - CARE TEST STRIPS, 50S.H/ 50 que.
SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPURđ
Rapidchem 744 Na+/K+/Cl- Reagent, (Cal: 960mL, Standard: 500mL)/Thùng (02970609) Bộ hóa chất chuẩn xét nghiệm Na, K, Cl trong máy y tế
REFILL PACK SAMPLING PEN Và HYGIENE SWABS FOR SURFACE CONTROL (100 EACH) HY-LITE
Reagent Pack HumaLyte Plus 3(1000ml/pcs.). Chất thử dùng cho máy Humalyte Plus 3. Hộp 1000ml.
Nitrate Test in freshwater Method: colorimetric with colour card 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO3¯ Aquamerckđ hóa chât tinh khiết dùng trong phân tích
WAVE-CAL-1 Chất chuẩn Varian ICP OES Calibration Solution (100ml/lọ) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng không thuộc TT 01-BCN/2006)
Volatile Organic Acids Cell Test Method: photometric 50 - 3000 mg/l Spectroquantđ húa chõt tinh khi?t dựng trong phõn tớch
GLU0204 - GLU-HK KIT: Chất thử xét nghiệm lượng đường trong máu, dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, dùng trong y tế. Hộp 6x45ml+3x45ml
Glucose, 6x40ml+2x20ml ( Xác định lượng đường trong máu)
H11-800 urine strip : Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm y tế 100 test/hộp, mới 100%
H11-800 URINE STRIPS: Thanh thử xét nghiệm nước tiểu H11-800 dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu , dùng trong y tế. Hộp 100 thanh
Nitrofurantoin 300/Khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ, 5x50discs/Hộp
ASSL-0510: AST/GOT 4+1 SL 5X125ML Chất thử xét nghiệm men gan dùng cho máy sinh hóa, dùng trong y tế. Hàng mới 100%, hộp 5 x 125 ml
Dung dịch chuẩn Magie 1000PPM/500ML cho máy q