cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết
2 Phân nhóm 1.7: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết
3 Phân nhóm 3.1: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về môi trường Xem chi tiết

Đang cập nhật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng này.