cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng xốp, không cứng
Bao Nylon sạch phế liệu/ Clean nylon bag (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs bao nylon sạch/ mã hs của bao nylon sạ)
Nhựa phế liệu (ni lông sạch)/ Plastic scap (clean polyetylen)(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs nhựa phế liệu/ mã hs của nhựa phế liệ)
Phế liệu xốp (các tấm chèn hàng hỏng)... (mã hs phế liệu xốp c/ mã hs của phế liệu xốp)
Xốp phế... (mã hs xốp phế/ mã hs của xốp phế)
#&Xốp phế... (mã hs #&xốp phế/ mã hs của #&xốp phế)
Màng PE mềm(dạng xốp), không dính chất thải nguy hại... (mã hs màng pe mềmdạn/ mã hs của màng pe mềm)
Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Dạng xốp, không cứng.
Xỉ dạng hạt được chế biến từ xỉ lò cao luyện gang, sắt, thép. Đáp ứng yêu cầu đối với xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông, do Bộ Xây dựng ban hành.
Màng nhựa PE
Màng nhựa PE (loại 2)
Phế liệu nhựa LDPE 98/2 cắt vụn dưới 5cm đã qua xử lý theo quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006
Cục gù đế PU
Cục gù đế PU( thu từ quá trình sản xuất giầy)
Mang nhua PE
Mang nhua PE (loai 2)
Màng nhựa PE(loại 2)
NHựA CáC LOạI PHế LIệU
Pallet nhựa nguyên
THỏI NHựA ĐENPHế LIệU
THỏI NHựA TRắNG PHế LIệU
Nhựa Injection
Nhựa Injection(thu từ quá trình sản xuất đế giầy)
Reo EVA
Rẻo EVA
Pallet nhựa loại 2
Rèo EVA
Pallet nhựa (loại 2)
Pallet nhựa loại
Pallet nhựa loại 1
Pallet nhựa loại 1(dùng làm thùng đựng hàng đã qua sử dụng)
Pallet nhựa loại 2(dùng làm thùng đựng hàng đã qua sử dụng)
Pallet nhựa nguyên(dùng làm thùng đựng hàng đã qua sử dụng)
Mang nhua PE loại 2
Màng nhựa PE(dùng để làm bao bì đóng hàng đã qua sử dụng)
Màng nhựa PE(loại 2) ( dùng để làm bao bì đóng hàng đã qua sử dụng)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic