cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ sợi lưu hóa
Từ sợi lưu hóa

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ sợi lưu hóa
Dây bện bằng Nylon đóng gói thang trượt máy bay(500yd/roll): PN:M11029-2;Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có chứng chỉ FAA số: 277695;Hàng mới 100%... (mã hs dây bện bằng ny/ mã hs của dây bện bằng)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic