cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
+ 14
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
Dầm nhựa đỡ sàn dùng trong xây dựng, Model: D40S25, kích thước: 2200*40*25mm, màu đen, không hiệu, Nsx: Dongguan Uzam Technology Co.,Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs dầm nhựa đỡ sàn/ mã hs của dầm nhựa đỡ)
Giữ đồ cốp sau bằng nhựa hiệu WeatherTech (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ) (4 cái/ bộ). Hàng mới 100%... (mã hs giữ đồ cốp sau/ mã hs của giữ đồ cốp s)
Lót cốp nhựa TBO hiệu WeatherTech (ngang 1,3m dài 1,4m) (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ). Hàng mới 100%... (mã hs lót cốp nhựa tb/ mã hs của lót cốp nhựa)
Tấm thảm nhựa PE, dạng tấm rời có thể ghép lại với nhau, đã được in hình. Kích thước (59-60)cm X (59-60)cm, dày 0.8cm. Không tự dính. Mới 100%... (mã hs tấm thảm nhựa p/ mã hs của tấm thảm nhự)
Ván ốp chân tường bằng nhựa dùng trong xây dựng, Model: D45S45, kích thước: 2200*43*43mm, màu teak, không hiệu, Nsx: Dongguan Uzam Technology Co.,Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs ván ốp chân tườ/ mã hs của ván ốp chân)
Vỉ lót sàn đế bằng nhựa, mặt làm bằng cỏ nhân tạo (cỏ nhựa), kích thướt 30x30, Mấu 1, hàng mới 100%... (mã hs vỉ lót sàn đế b/ mã hs của vỉ lót sàn đ)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic