cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Vỏ viên nhộng loại dùng để làm thuốc (SEN)
Vỏ viên nhộng loại dùng để làm thuốc (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Vỏ viên nhộng loại dùng để làm thuốc (SEN)
Vỏ viên thuốc con nhộng màu Cam-trắng số 0,hàng mới 100%,Lot no:10069393,NSX:24/01/2012,HSD:24/01/2017
Vỏ viên thuốc con nhộng màu Xanh đậm- xanh nhạt số 0,hàng mới 100%,Lot no:10069395,NSX:26/01/2012,HSD:26/01/2017
Vỏ viên thuốc con nhộng màu Xanh lá-Vàng số 0,hàngmới 100%,Lot no:10069394,NSX:28/01/2012,HSD:28/01/2017
Vỏ viên thuốc con nhộng màu xanh xám-trắng số 0,hàng mới 100%,Lot no:10069396,NSX:26/01/2012,HSD:26/01/2017
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic