cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cao su Butyl dạng bành ( Butyl Rubber BK 1675 N ). Nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm cao su
Cao su Butyl G&E Blended
Cao su butyt màu đen phi 3 (0.0284g/mét)
Cao su nhân tạo
Cao su tổng hợp - BUTYL RUBBER BK-1675N
Cao su tổng hợp - Exxon butyl 268
Cao su tổng hợp Butyl 268
Cao su tổng hợp BUTYL 268 (Hàng nhập từ KNQ theo tờ khai nhập KNQ số: 1231/KNQ/C47I01 ngày 31/10/2011)
Cao su tổng hợp BUTYL 268( Hàng nhập từ KNQ theo TK nhập KNQ số: 1231/KNQ/C47I01 ngày 31/10/2011. Nguyên liệu sản xuất săm lốp. Hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 40:Cao su và các sản phẩm bằng cao su