cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng latex (dạng mủ cao su)
Synthetic NBR Latex Polylac 582N
Mủ cao su (Synthetic NBR Latex Polylac 582N). Mặt hàng theo phân tích là cao su acrylonitril-butadien (NBR) nguyên sinh, dạng latex. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: cao su acrylonitril-butadien (NBR) nguyên sinh, dạng latex.
Cao su acrylonitril -butadien (NBR)-dạng latex (dạng mủ cao su)/ CYATEX NK-220
cao su acrylonitrile butadiene rubber PA1007 thùng 88kgs
cao su acrylonitrile butadiene rubber PA1007 thùng 88kgs
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 40:Cao su và các sản phẩm bằng cao su