cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 2
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cao su kết dính
Cao su kết dính (GHC6-60-GR0796)
Cao su kết dính (GTPS2-60-BN15342)
cao su nhân tạo tổng hợp
Cao su tạo hình dùng để kiểm tra ren cho thiết bị dầu khí/ Repro-Rub 1-3/4 # Putty Fle 16130
Cao su tổng hợp - CA1-016 POLYEP I CHLOROHYDRIN ELASTOMERS ECO-G300
Cao su tổng hợp dạng hạt DIOSHY HP-945NC-1, (THERMOPLASTIC RUBBER). Hàng mới 100%
Cao su tổng hợp dạng nguyên sinh màu xanh. Mới 100%
Cao su tổng hợp-RA1-009 BR0150
Cao su tổng hợp-RB2-002 NBR 1052
Chất gia cường cho plastic: Cao su tổng hợp: KANE ACE B-622
Nguyên liệu cao su tổng hợp 29-RP01
Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa: Chất ổn định cho plastic: Cao su tổng hợp: KANE ACE B-622
Nguyên liệu sửa chữa lốp ô tô : Cao su non (90% nguyên chất) , hàng mới 100%
Oppanol (B-100) (Polyme từ olefin khác chưa halogen hóa, dạng nguyên sinh)
Polyurethane solution (SPNL27A) - (Cao su chloroprene biến tính, dạng nguyên sinh) - NL sx keo
Tấm cao su tổng hợp dùng trong máy in offset - BLANKET-2300 SIZE 680/1050 (dùng cho máy in công nghiệp) hàng mới 100%
tấm lót - Lattex foam (180x200x2)cm
Tấm nhựa cứng dùng cho máy thử keo -M2000 GLASS PAPER(300PC)
THER MOPLASTIC RUBBER ( SEBS 502 ). Cao su tổng hợp siêu dẻo. Hàng mới 100%
Cao su tổng hợp-RA1-009 BR0150
Cao su tổng hợp-RB2-002 NBR 1052
Oppanol (B-100) (Polyme từ olefin khác chưa halogen hóa, dạng nguyên sinh)
Tấm cao su tổng hợp dùng trong máy in offset - BLANKET-2300 SIZE 680/1050 (dùng cho máy in công nghiệp) hàng mới 100%
Tấm nhựa cứng dùng cho máy thử keo -M2000 GLASS PAPER(300PC)
THER MOPLASTIC RUBBER ( SEBS 502 ). Cao su tổng hợp siêu dẻo. Hàng mới 100%
Nguyên liệu sửa chữa lốp ô tô : Cao su non (90% nguyên chất) , hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 40:Cao su và các sản phẩm bằng cao su