cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ gỗ cây lá kim
UNBLEACHED SULFATE SOFTWOOD KRAFT PULP-Bột giấy hóa học từ cây lá kim chưa tẩy trắng.Hàng mới 100%.PTPL số: 1155/TB-TCHQ(06/02/2015)... (mã hs unbleached sulf/ mã hs của unbleached s)
Bột giấy hóa học được làm từ gỗ không thuộc loại cây lá kim chưa qua tẩy trắng, sản xuất bằng phương pháp Sulphat, được ép thành cuộn, kích thước cao 1,225 m, đường kính 1,473m, hàng mới 100% (KRAFT PULP).
Bột giấy sulphat nguyên thủy chưa tẩy trắng từ gỗ cây lá kim (gỗ mềm), loại không hòa tan.
Kotlas Fiber Cement Grade. Unbleached Sulfate Softwood Pulp
Bột giấy hóa học từ cây lá kim (chưa tẩy trắng 379,064 tấn/695/263,449.48 USD), nhà cung cấp EUROPCELL, mới 100%.
Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ lá kim, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, dạng tấm, kích thước 20cm x 14.5cm
Bột giấy hóa học từ gỗ chưa tẩy trắng (OLYMPIC -16) - (dùng sx bìa)
Bột giấy hoá học từ gỗ chưa tẩy trắng (OLYMPIC-16) - Dùng sản xuất giấy Kraft làm bao bì
Bột giấy hóa học từ gỗ chưa tẩy trắng (PH-1) dùng sản xuất giấy bao bì
Bột giấy lá kim (chưa tẩy trắng - dùng trong sản xuất tấm Fiber xi măng), mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)