cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp
Giấy in không tráng phủ được làm từ bột hóa học, A4, 72g/gsm.Mới 100%... (mã hs giấy in không t/ mã hs của giấy in khôn)
Giấy in A4 không tráng phủ được làm từ bột hóa học định lượng 72g/gms, dạng tờ,dùng để in, (không dùng để in tiền) (210mm x290mm). nhà SX: GUANGXI PINGXIANG.Mới 100%... (mã hs giấy in a4 khôn/ mã hs của giấy in a4 k)
- - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp
Giấy in tiền
- Giấy in tiền cotton
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông