cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Giấy và bìa nhiều lớp (SEN)
Giấy và bìa nhiều lớp (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy và bìa nhiều lớp (SEN)
Tấm đế giấy đã phủ keo 36"x60... (mã hs tấm đế giấy đã/ mã hs của tấm đế giấy)
Giấy công nghiệp đã tráng phủ dầu hai mặt, dài 1,6m, rộng 1,27m, dày 0,6mm, định lượng 900g/m2.
Giấy công nghiệp đã tráng phủ dầu hai mặt, dài 1,6m, rộng 1,27m, dày 0,6mm, định lượng 900g/m2. Mới 100% (Mục 2). Bìa giấy nhiều lớp được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng có hàm lượng bột Kraft nhỏ hơn 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, định lượng 775 g/m2, độ ẩm 40,4%, dạng tờ kích thước lớn hơn (1000 x 700) mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bìa giấy nhiều lớp được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng có hàm lượng bột Kraft nhỏ hơn 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, định lượng 775 g/m2, độ ẩm 40,4%, dạng tờ kích thước lớn hơn (1000 x 700) mm.
Giấy bìa làm bao bì chưa tráng phủ, dạng cuộn (M200), định lượng: 440 GSM, Bản rộng : 1003 MM, Hàng mới 100%.
Giấy carton 3lớp dùng làm bao bì có hàm lượng bột kraft nhỏ hơn 80% tổng lượng bột giấy, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm,chưa trang trí hoặc in bề mặt , định lượng 350g/m2, kích thước 0,5mmx620mmx1240mm - Hàng mới 100%
Giấy cứng lót giữa đế giày 0.90mmx36-quot;x60-quot;=1258kg
Giấy cứng lót giữa đế giày 2.5mmx36-quot;x60-quot;=8352kg
Giấy nhiều lớp dùng làm bìa cứng File hồ sơ - Grey chip board 1600GSM (710mm x 660mm)
Tấm bìa ngăn loại nhiều lớp, không tráng phủ, cỡ 1000 X 1200 mm, định lượng 400 gsm. Hàng mới 100%.
Giấy carton 3lớp dùng làm bao bì có hàm lượng bột kraft nhỏ hơn 80% tổng lượng bột giấy, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm,chưa trang trí hoặc in bề mặt , định lượng 350g/m2, kích thước 0,5mmx620mmx1240mm - Hàng mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông