cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác
Tấm lót giấy. Hàng mới 100% 0.4mm... (mã hs tấm lót giấy h/ mã hs của tấm lót giấy)
Giấy bóng trong dày <0.02cm, khổ (0.6 x 1.0)m, (0.7x1.0)m, (0.9x1.0)m, (0.8x1.2)m, (1.0x1.2)m. Hàng mới 100%
Giấy bóng chống thấm nước dùng ghi chú
Giấy bóng dạng cuộn C2S , định lượng 58gsm , khổ 1000mm , mới 100% .
giấy bóng dùng cho máy mài bóng phòng QC grinde water used sandpaper f204mm 1000
Giấy bóng mờ - giấy in (ngang 30cm - dài 1000m/cuộn)
Giấy bóng mờ 170G (1.05x0.75M) hàng mới 100%
Giâý bóng mờ 17g/m2 (60*109CM/ 78*108CM/ 64*99CM/ 74*99CM)
Giấy Bóng mờ 17g/m2 (64*99cm / 74*99cm)
Giâý bóng mờ 21g/m2 (74*99CM)
Giấy bóng mờ 22GX750X1050MM, hàng mới 100%
Giấy bóng mờ 35 GSM, R/W 930MM LENGTH: 12100 M
Giấy bóng mờ 450mm x 300mm (hàng mới 100%)
Giấy bóng mờ khổ A3
GIAY BONG MO LOAI 21GSM KHO (75 X100) HANG MOI 100%
GIAY BONG MO LOAI 26GSM KHO (75 X 100) HANG MOI 100%
Giấy bóng mờ màu xanhkhổ 1092mm, hàng mới 100% dạng cuộn, định lượng 60gsm, đường kính cuộn 980mm, đường kính lõi 76mm.
Giấy bóng mờ TF
Giấy bóng mờ TJ100-115cm (K:44 )
Giấy bóng mờ TJ100-155cm (K: 60)
Giấy bóng mờ WB
Giấy bóng trong - RELEASED PAPER ( AKP,80G) 1,080MM*12,000M (6R/L)
Giấy cuộn 22171PR. SIZE:620MM*23M(P1)
Giấy dùng để gói giầy : giấy bóng mờ 30g/m2, khổ 1m, không in hình in chữ. Hiệu chữ trung quốc, mới 100%.
Giấy dùng để gói giầy: Giấy bóng mờ 30g/m2 (48*100*500)cm - hàng mới 100%, không in hình, in chữ
Giấy bóng dạng cuộn C2S , định lượng 58gsm , khổ 1000mm , mới 100% .
Giấy bóng mờ 35 GSM, R/W 930MM LENGTH: 12100 M
Giấy bóng mờ 450mm x 300mm (hàng mới 100%)
GIAY BONG MO LOAI 21GSM KHO (75 X100) HANG MOI 100%
GIAY BONG MO LOAI 26GSM KHO (75 X 100) HANG MOI 100%
Giấy bóng mờ màu xanhkhổ 1092mm, hàng mới 100% dạng cuộn, định lượng 60gsm, đường kính cuộn 980mm, đường kính lõi 76mm.
Giấy bóng mờ TJ100-115cm (K:44 )
Giấy bóng mờ TJ100-155cm (K: 60)
Giấy bóng trong - RELEASED PAPER ( AKP,80G) 1,080MM*12,000M (6R/L)
Giấy dùng để gói giầy: Giấy bóng mờ 30g/m2 (48*100*500)cm - hàng mới 100%, không in hình, in chữ
Giấy bóng mờ màu xanhkhổ 1092mm, hàng mới 100% dạng cuộn, định lượng 60gsm, đường kính cuộn 980mm, đường kính lõi 76mm.
Giấy bóng trong - RELEASED PAPER ( AKP,80G) 1,080MM*12,000M (6R/L)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông