cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
+ 15
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng
Bao bì giấy có in nhãn (125 Slim Milo Playmore TWA)
Bao bì giấy có in nhãn (Milo Sensation TBA 200S)
Bao bì giấy có in nhãn (TBA 125 Slim Milo Playmore BA)
giấy chưa in hình, in chử, có phủ lớp nhôm ở mặt trong, dùng đóng gói sản phẩm thuốc. 350gsm/m2, (51 x 56)cm - Paper for Powertona 3G packing
Giấy đã phủ nhựa dùng làm bao bì nắp hộp, dạng cuộn, rộng 405mm , đã in màu - Yoghurt Lidding Material Blueberry 100G, chưa tẩy trắng, định lượng 45g/m2, mới 100%.
Giấy dùng để đóng hộp đã in hình in chữ loại 250ml (NUMBER 1 SOYA GREEN BEAN 250ML) - Hàng mới 100%.
Giấy phức dùng làm bao bì đựng sữa đã in hình in chữ và tráng phủ nhôm mặt trong 200 SLIM MOCCHAU COCO M TBA (mới 100%) dạng cuộn,chưa hoàn chỉnh
Giấy phức hợp bao bì đã in hình, in chữ, đã tráng nhôm mặt trong dùng đựng sữa n
Giấy phức hợp đã in chưa cắt bên trong tráng phủ nhôm dùng đựng sữa 125 SLIM YOTUTI ORANGE DKY (dung tích 110ml,mới 100%)
Giấy phức hợp dùng làm bao bì đựng sữa đã in hình in chữ và tráng phủ nhôm mặt trong 200 SLIM MOCCHAU ORANGE M TBA ( mới 100% ) dạng cuộn, chưa hoàn chỉnh.
Nguyên liệu dùng sản xuất sản phẩm sữa: Giấy phức hợp bao bì đã in hình chữ, đã tráng nhôm mặt trong -Nutifood-UHT Milk Strawberry 180 ml)
Nguyên phụ liệu dùng đóng gói nước giải khát- Giấy Tribeco Sweet Soya TFA, đã in hình logo Tribeco, hàng mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông