cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
giấy dán giá dùng trong đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs giấy dán giá dù/ mã hs của giấy dán giá)
Băng giấy... (mã hs băng giấy/ mã hs của băng giấy)
Màng nhựa dùng trong đóng gói kẹo
Mục 1: Giấy phức hợp đã in, dạng cuộn, chiều rộng 11.4cm, định lượng tổng 86.6g/m2, định lượng lớp giấy 49,4g/m2, cấu tạo giấy gồm lớp giấy có thành phần từ bột giấy tẩy trắng, đã được tráng phủ lớp cao lanh, đã in hình, in chữ “Alpenliebe 2 Chew, kẹo mềm hương dâu”, mặt sau được phủ lớp nhôm mỏng, công dụng dùng để gói kẹo; Mục 2: Giấy phức hợp đã in, dạng cuộn, chiều rộng 11.4cm, định lượng tổng 86.6g/m2, định lượng lớp giấy 49,4g/m2, cấu tạo giấy gồm lớp giấy có thành phần từ bột giấy tẩy trắng, đã được tráng phủ lớp cao lanh, đã in hình, in chữ “Alpenliebe 2 Chew, kẹo mềm hương nho”, mặt sau được phủ lớp nhôm mỏng, công dụng dùng để gói kẹo.
Mục 1- Màng nhựa dùng trong đóng gói kẹo - Ext Alp 2 Chew Straw VN VS2 (Mã NL 308609); Mục 2- Màng nhựa dùng trong đóng gói kẹo - Ext Alp 2 Chew Grape VN VS2 (Mã NL 308611).
Giấy cuộn các tông chiều rộng 1 - 2 cm : ZIP TAPE (Không in hình in chữ)
Giấy đã in chữ (dạng cuộn) - Ext MT mini Ass lemon P/SI VS2
Giấy gói hộp bao điếu thuốc lá, 3000 tờ/ thùng
Giấy lót trong bao thuốc lá 72mmx1500m - 393.4kgN, mới 100% (hàng là ngliệu sx)
Giấy lót trong bao thuốc lá 82mmx1500m - 121.6kgN, mới 100% (hàng là ngliệu sx)
Giấy lưỡi gà, 76mm*800m
Giấy lưỡi gà, 98mm*800m
Giấy phức hợp ,đã in chưa cắt bên trong tráng phủ nhôm dùng làm bao bì đựng sữa UHT DINOMILK ORANGE TCA 110S (dạng cuộn có chiều rộng =72.5mm, chiều dài = 150,6mm, hàng mới 100%)
Giấy sọc xéo vàng(paper board) 65gsm x 110mm (giấy đã in bề mặt dùng để trang trí) (dạng cuộn)
Nguyên liệu dùng trong CNCB kẹo - Giấy đã in chữ (dạng cuộn) - Ext MT mini Ass Orang P/SI vs2
Phụ liệu SX thuốc lá, Vỏ tút đã in hình chữ cắt rời dạng chiếc chưa dựng hộp.hàng mới 100%
Phụ liệu SX thuốc lá. Vỏ bao đã in hình chữ cát rời dạng chiếc chưa dựng hộp dạng M7 hàng mới 100%
Phụ liệu SX thuốc lá. Vỏ tút đã in hình chữ cát rời dạng chiếc chưa dựng hộp dạng M7L hàng mới 100%
Vỏ bao thuốc lá (nhãn hiệu 555) (chưa thành hộp hoàn chỉnh) 232mmx83.5mm - 422.29kgN, mới 100% (hàng là ngliệu sx) - hàng có C/O mẫu D
Vỏ bao thuốc lá (nhãn hiệu Dunhill) (chưa thành hộp hoàn chỉnh) 255mmx115mm - 1914kgN, mới 100% (hàng là ngliệu sx) (hàng có C/O mẫu D)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông