cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Dạng tập hoặc cuốn sẵn thành ống

Bạn đang xem mã HS 48131000: Dạng tập hoặc cuốn sẵn thành ống


Đang cập nhật...