cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Phần

Hình ảnh
Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng
Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng
Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng
Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 50:Tơ tằm