cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Trọng lượng không quá 200 g/m2
Vải K: 155/160cm Wool100%... (mã hs vải k 155/160c/ mã hs của vải k 155/1)
Vài sợi 100% len (wool 100% yarn fabric)... (mã hs vài sợi 100% le/ mã hs của vài sợi 100%)
Vải chính 72%Wool 26% Cotton 2%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 72%wo/ mã hs của vải chính 72)
Vải chính 96%Wool 3%Spandex 1%Polyester khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96%wo/ mã hs của vải chính 96)
Vải chính 60% Wool 37% Polyester 3% Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
Vải chính 82% Wool 17% Polyester 1% Lastol khổ 58/60''... (mã hs vải chính 82% w/ mã hs của vải chính 82)
Vải chính WOOL 100% TWILL WEAVE WORSTED YARN DYED W148cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
Vải lót WOOL 100% TWILL WEAVE, WORSTED YARN DYED W150cm/148cm... (mã hs vải lót wool 10/ mã hs của vải lót wool)
Vải chính WOOL 99% POLYURETHANE 1% TWILL WEAVE, WORSTED DYED W140cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
Vải chính 70% Wool 26% Polyester 2% Spandex 2% Other fibre khổ 58/60''... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
Vải Wool 100% K:146-151 cm(Trọng lượng không quá 200 g/m2).TK:101989538450(xuat 1 phan)... (mã hs vải wool 100% k/ mã hs của vải wool 100)
Vải Wool 88% Nylon 8% Polyurethane 4% K: 145-150cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác).TKN:101850056010(XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 88% ny/ mã hs của vải wool 88%)
Vải 89% wool 11% nylon... (mã hs vải 89% wool 11/ mã hs của vải 89% wool)
vải CLOTH 100% WOOL 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
vải CLTOH 100% WOOL 58"... (mã hs vải cltoh 100%/ mã hs của vải cltoh 10)
Vải 100%Wool khổ 56/62"(K150CM)... (mã hs vải 100%wool kh/ mã hs của vải 100%wool)
Vải chính 100% Wool, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải K: 158CM(155/160cm) Wool100%... (mã hs vải k 158cm15/ mã hs của vải k 158cm)
Vải K: 153CM(150/155cm) Wool100%... (mã hs vải k 153cm15/ mã hs của vải k 153cm)
Vải dệt thoi 100% Wool khổ 58-60"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải 92%WOOL 8%NYLON FABRIC WIDTH:58/60"... (mã hs vải 92%wool 8%n/ mã hs của vải 92%wool)
Vải K: 150CM(150/155cm) Wool86%Nylon14%... (mã hs vải k 150cm15/ mã hs của vải k 150cm)
Vải chính 90% Wool 10% Silk khổ 110-115cm... (mã hs vải chính 90% w/ mã hs của vải chính 90)
Vải chính 98% Wool 2% Spandex khổ 56/58''... (mã hs vải chính 98% w/ mã hs của vải chính 98)
Vải chính 96% Wool 4% Spandex khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96% w/ mã hs của vải chính 96)
Vải 100% Wool Natural Stretch K 150 (+/- 2) cm... (mã hs vải 100% wool n/ mã hs của vải 100% woo)
Vải 99%WOOL 1%POLYURETHANE FABRIC WIDTH:55/56"... (mã hs vải 99%wool 1%p/ mã hs của vải 99%wool)
Vải K: 150CM (150/155cm) Wool85%Silk10%Linen5%... (mã hs vải k 150cm 1/ mã hs của vải k 150cm)
Vải chính 71%Wool 25%Polyester 4%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 71%wo/ mã hs của vải chính 71)
Vải chính 85%Wool 13%Polyester 2%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải chính 85%wo/ mã hs của vải chính 85)
Vải Chính 100% Virgin Wool làm từ sợi len lông cừu hoặc lông động vật, trọng lượng không quá 200g/m2 khổ 150 cm... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Mex vải dệt Navy Herringbone LS3726 khổ vải 1.4m hãng vải Huddersfield Cloth 20% len 80% sợi tổng hợp, hàng hoá mới 100%... (mã hs mex vải dệt nav/ mã hs của mex vải dệt)
Vải len 100% wool, hãng Caccioppoli, khổ 1.5m,loại H.150-GR.320, mới 100%... (mã hs vải len 100% wo/ mã hs của vải len 100%)
Vải pha len 93% wool 3% Cachemere, hãng Caccioppoli, khổ 1.5m, loại H.150-GR 340, mới 100%... (mã hs vải pha len 93%/ mã hs của vải pha len)
Vải len lông cừu, nhà sản xuất: Caccioppoli, mã sản phẩm: H.150-GR.200, kích thước: 1.5*2.6m, mới 100%... (mã hs vải len lông cừ/ mã hs của vải len lông)
VẢI 100% WOOL, KHỔ 150 CM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải 100% wool/ mã hs của vải 100% woo)
VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ mã hs của vải mẫu)
Vải 313052, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313052 100/ mã hs của vải 313052)
Vải 307153, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307153 100/ mã hs của vải 307153)
Vải 307181, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307181 100/ mã hs của vải 307181)
Vải 307120, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307120 100/ mã hs của vải 307120)
Vải 843340, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843340 100/ mã hs của vải 843340)
Vải 313053, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313053 100/ mã hs của vải 313053)
Vải 420044, 100% Wool,Khổ 150 cm... (mã hs vải 420044 100/ mã hs của vải 420044)
Vải 303383, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 303383 100/ mã hs của vải 303383)
Vải 300002, 100% Wool,Khổ 150 cm... (mã hs vải 300002 100/ mã hs của vải 300002)
Vải 301522, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301522 100/ mã hs của vải 301522)
Vải 307111, 100% Wool,khổ 150 cm... (mã hs vải 307111 100/ mã hs của vải 307111)
Vải 307154, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307154 100/ mã hs của vải 307154)
Vải 307157, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307157 100/ mã hs của vải 307157)
Vải 307177, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307177 100/ mã hs của vải 307177)
Vải 307182, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307182 100/ mã hs của vải 307182)
Vải 843231, 100%Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843231 100/ mã hs của vải 843231)
Vải 843321, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843321 100/ mã hs của vải 843321)
Vải 211046, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211046 50%/ mã hs của vải 211046)
Vải 211047, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211047 50%/ mã hs của vải 211047)
Vải 301484, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301484 100/ mã hs của vải 301484)
Vải 307128, 100 % Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307128 100/ mã hs của vải 307128)
Vải 307159, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307159 100/ mã hs của vải 307159)
Vải 836012, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836012 100/ mã hs của vải 836012)
Vải 836032, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836032 100/ mã hs của vải 836032)
Vải 835050, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 835050 100/ mã hs của vải 835050)
MẪU VẢI 100% WOOL... (mã hs mẫu vải 100% wo/ mã hs của mẫu vải 100%)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 51:Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên