cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)

Bạn đang xem mã HS 52021000: Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)


Đang cập nhật...