cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52)
Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52)
Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52)
Sợi cotton 100%- 100% COTTON GREEN TOP DYED YARN 26S2.... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
Sợi Cotton chi số CM30/2 (1.89 Kg x 24 quả) 1 hộp... (mã hs sợi cotton chi/ mã hs của sợi cotton c)
Sợi 100% Cotton (B65 30S/2), Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50.7... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
Sợi xe từ Cotton, độ mảnh 194 Dtex (100% Cotton Yarn - Dymax 30 T60 1.0 Kg ROTO MEC)
Sợi xe từ Cotton, độ mảnh 194 Dtex (100% Cotton Yarn - Dymax 30 T60 1.0 Kg ROTO MEC)
Sợi xe từ Cotton, độ mảnh 194 Dtex (100% Cotton Yarn - Dymax 30 T60 1.0 Kg ROTO MEC)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 52:Bông