cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Phần

Hình ảnh
Sợi dừa
Sợi dừa

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sợi dừa
DÂY XƠ DỪA (180M/KG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa 180/ mã hs của dây xơ dừa)
CHỈ XƠ DỪA, MỚI 100% ... (mã hs chỉ xơ dừa mới/ mã hs của chỉ xơ dừa)
DÂY XƠ DỪA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa hàn/ mã hs của dây xơ dừa)
Chỉ xơ dừa
Chỉ rối, chỉ suôn
Sợi xơ dừa ,hàng mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 53:Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy