cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Phần

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Vải 100% hemp 56... (mã hs vải 100% hemp 5/ mã hs của vải 100% hem)
Vải viền đế giày 10mm... (mã hs vải viền đế già/ mã hs của vải viền đế)
Vải 100% Tencel K57''... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
vải CLOTH 100% HEMP 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
Vải 100% Tencel K57/59"... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
Vải 100% paper (K.155cm)... (mã hs vải 100% paper/ mã hs của vải 100% pap)
Vải 55% hemp 45% cotton 56... (mã hs vải 55% hemp 45/ mã hs của vải 55% hemp)
Vải chính 100% Lyocell K57"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải chính 100% Cotton 54/56"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải 55% Linen 45% Rayon- K55"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
Vải chính 100% ramie- khổ: 53"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải chính 100% LINEN, khổ 1.35m... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải chính khổ 57/58" 100% Lyocell... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
Vải chính LI 76% LYO 24%, khổ 1.4m... (mã hs vải chính li 76/ mã hs của vải chính li)
Vải lót ghế/LINEN FABRIC 170*70*2MM... (mã hs vải lót ghế/lin/ mã hs của vải lót ghế/)
Vải có thành phần 100% LINEN khổ 52"... (mã hs vải có thành ph/ mã hs của vải có thành)
Vải chính L 55% C 40% PU 5%, khổ 1.12m... (mã hs vải chính l 55%/ mã hs của vải chính l)
Vải 100% Tencel (Vải dệt thoi, khổ 57")... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
Vải 20%Cotton 80%Cây gai (khổ rộng: 0.36 m)... (mã hs vải 20%cotton 8/ mã hs của vải 20%cotto)
Vải chính Cotton 70% Polyester 30% W125/130CM... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
Vải chính khổ 57" 100% Lyocell (TencelLyocell)... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
Vải có tỷ trọng <85% Modal + TP khác khổ 138cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
Vải có tỷ trọng >85% Modal + TP khác khổ 147cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
Vải dệt thoi ramie 100% khổ 124/126cm, 140g/m2... (mã hs vải dệt thoi ra/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải 100% ORGANIC COTTON (K hổ 57/58" 6343.20 met)... (mã hs vải 100% organi/ mã hs của vải 100% org)
Vải 60% ramie 31% rayon 9%cotton (Vải dệt thoi, khổ 53")... (mã hs vải 60% ramie 3/ mã hs của vải 60% rami)
Vải dệt thoi 53% Hemp 44% Recycled poly 3% Elastane (48/49")... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi 55% linen 45% rayon, định lượng 190g/m2, khổ 129cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi từ sợi cây gai, 14 inch, 110440m, 142g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải không dệt thấm nước làm từ sợi gỗ dùng trong may mặc y tế 40CM*3300M*82GSM... (mã hs vải không dệt t/ mã hs của vải không dệ)
VẢI CHÍNH-TRNDLVY1241-RAYON 53% POLYESTER 45% POLYURETAN 2% KHỔ 58/60 (0.2KG/1YD)... (mã hs vải chínhtrndl/ mã hs của vải chínhtr)
Vải dệt thoi 78%Tencel 22%Nylon(dệt từ các sợi mầu trong lượng 106g/m2 271y khổ 57 ")... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
Bao gáy vải dệt từ sợi giấy (màu đen, 45mm, 500m/cuộn, 100 cuộn), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bao gáy vải dệt/ mã hs của bao gáy vải)
Vải 100% Tencel RST073, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
Vải 100% Tencel CLOUDY NIGHT, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
Túi đeo chéo cho nam nữ, thương hiệu DRIFTWOOD, chất liệu vải bố, kích thước 28x22cm, mới 100%... (mã hs túi đeo chéo ch/ mã hs của túi đeo chéo)
Vải xơ dệt từ sợi thực vật (dùng làm bánh xơ đánh bóng, tỳ lệ- 100% xơ dứa, định lượng sợi xe để dệt: 500x520, dệt thoi, khổ vải 1m5, khoảng cách dệt:8x7, độ dày: 2.5- 2.7) hàng mới 100%, 121 cuộn... (mã hs vải xơ dệt từ s/ mã hs của vải xơ dệt t)
LƯỚI XƠ DỪA (COIR MAT A TYPE (1M X 10M)), 60KGS/KIỆN#&V... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
Vải chính 100% Rayon (dệt thoi) K57, xuất trả của TK nhập: 101829230200 (22/01/2018), dòng hàng sô 6... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Lưới xơ dừa 26 đơnxđơn, 2mx20m, 8cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 26/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa 36 đôixđơn, 2mx20m, 5cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)
LƯỚI XƠ DỪA (COIR NET (2M X 20.5M)), 8KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
LƯỚI XƠ DỪA CHỐNG TRƯỢT (ANTI-SLIP COIR MAT (1M X 10M)), 71KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa chố/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa&VN... (mã hs lưới xơ dừa&vn/ mã hs của lưới xơ dừa&)
Lưới xơ dừa ... (mã hs lưới xơ dừa/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa-S36x36... (mã hs lưới xơ dừas36/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa-D36/B grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa-D36/A grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa size: 1m x 20m(01 roll) ... (mã hs lưới xơ dừa siz/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa 18 ... (mã hs lưới xơ dừa 18/ mã hs của lưới xơ dừa)
Lưới xơ dừa 36 ... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)
Vải in tồn kho, dệt từ gai, trọng lượng 150g/m2, khổ 48/9" mã : Rip11093F, mới 100%
Vải in tồn kho, dệt từ gai, trọng lượng 150g/m2, khổ 48/9" mã : Rip11093F, mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 53:Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy