cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee)
Từ xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee)
Từ xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee)
Từ xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bạn đang xem mã HS 56079021: Từ xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee)


Đang cập nhật...