cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác (SEN)
Vải lót bằng mếch... (mã hs vải lót bằng mế/ mã hs của vải lót bằng)
Dây viền bằng vải lót... (mã hs dây viền bằng v/ mã hs của dây viền bằn)
Vải lót 100% nylon coated pu 58~60"... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
Vải chính 100% nylon coated pu 58~60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
Vải tráng cao su làm mép lốp-CHAFFER GREY 8MMX60-hàng mới 100%... (mã hs vải tráng cao s/ mã hs của vải tráng ca)
Vải mành Tire Cord Nylon đã ngâm tẩm- NYLON TYRE CORD FABRICS (STOCKLOT)- 840D/2- TCDVTW-0800331... (mã hs vải mành tire c/ mã hs của vải mành tir)
Vải mành tirecord nylon đã ngâm tẩm (Nylon N- 66 tire cord dip fabric)-940DTEX/2 X 80/10E-TCDWTW-4704377... (mã hs vải mành tireco/ mã hs của vải mành tir)
Tấm nhựa ni lông che phủ bảo vệ thiết bị, khổ 3M, cuộn dài 70 mét... (mã hs tấm nhựa ni lôn/ mã hs của tấm nhựa ni)
CHỤP CHE CHO THOÁT SÀN BẰNG INOX 304, ĐƯỜNG KÍNH D100... (mã hs chụp che cho th/ mã hs của chụp che cho)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 59:Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp