cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ bông
Từ bông
Từ bông
Từ bông
+ 1
Từ bông

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ bông
Quần ngắn nam (100%Cotton-Croft & Barrow)... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
Quần dài nam (100%Cotton-Croft & Barrow)... (mã hs quần dài nam 1/ mã hs của quần dài nam)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 61:Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc