cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đồ bơi độn ngực (dùng cho người sau phẫu thuật ngực)
Đồ bơi độn ngực (dùng cho người sau phẫu thuật ngực)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đồ bơi độn ngực (dùng cho người sau phẫu thuật ngực)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 61:Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc