cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ bông
Từ bông

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ bông
Quần dài trẻ em-98% cotton 2% spandex... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
áo mẫu ( 3114-1)
áo mẫu ( 3114-2)
áo mẫu ( 3114-3)
áo nữ không tay100% COTTON 247154 SW945 8490 hiệu McCartney , mới 100%
áo nữ không tay100% COTTON 247154 SW945 8490 hiệu McCartney , mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 61:Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc