cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Khẩu trang phẫu thuật
Khẩu trang y tế, hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang y tế/ mã hs của khẩu trang y)
Khẩu trang 3M_9041, hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang 3m9/ mã hs của khẩu trang 3)
Khẩu trang 3M 8210... (mã hs khẩu trang 3m 8/ mã hs của khẩu trang 3)
Khẩu trang phòng sạch... (mã hs khẩu trang phòn/ mã hs của khẩu trang p)
Khẩu trang BHLĐ dùng cho công nhân đeo khi làm việc... (mã hs khẩu trang bhlđ/ mã hs của khẩu trang b)
khẩu trang hoạt tính 4 lớp... (mã hs khẩu trang hoạt/ mã hs của khẩu trang h)
Khẩu trang 801 N95-Hàng mới 100%
KHẩU TRANG BằNG VảI KHÔNG DệT DùNG TRONG PHẩU THUậT - HàNG MớI 100%
Khẩu trang Carbon hoạt tính vải không dệt (4lớp,1lớp carbon hoạt tính ,vải không dệt) dùng trong phòng thí nghiệm và phẫu thuật ; mới 100% Hàng do XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO., LTD CHINA sản xuất
KHẩU TRANG Có DÂY BUộT BằNG VảI KHÔNG DệT DùNG TRONG PHẩU THUậT - HàNG MớI 100%
Khẩu trang giải phẩu 3 lớp bằng sợi car bon Surgical face mask 50cai/hộp/30 hộp/carton hàng mới 100%
KHẩU TRANG TIệT TRùNG BằNG VảI KHÔNG DệT DùNG TRONG PHẩU THUậT - HàNG MớI 100%
Khẩu trang vải không dệt (3lớp,vải không dệt,màu trắng) dùng trong phòng thí nghiệm và phẫu thuật ; mới 100% Hàng do XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO., LTD CHINA sản xuất
Khẩu trang Willson N1139 M/L-Hàng mới 100%
Khẩu trang y tế 1870 120 cáI / hộp,
Non Woven Face Mask 3 ply Khẩu trang phẫu thuật
Khẩu trang giải phẩu 3 lớp bằng sợi car bon Surgical face mask 50cai/hộp/30 hộp/carton hàng mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 63:Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng dệt cũ khác; vải vụn