cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 72 72024900 Loại khác
2 Phần XV Chương 72 72029900 Loại khác
3 Phần XV Chương 81 81110010 Phế liệu và mảnh vụn
4 Phần XV Chương 81 81110090 Loại khác