cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Fero silic mangan
Nguyên liệu luyện thép: Hợp kim fero-silicon-mangan (Dạng cục: 10-50mm), Mn: 60%min; Si: 14%min, C: 2.5%max, P: 0.3%max, S: 0.05%max
Hợp kim Fero, bằng Fero-Silic-Mangan, dạng cục, có thành phần hóa học chính gồm: Si=9,47%; Mn=64,3%; Fe=25,8% tính theo phần trăm trọng lượng.
CALCIUM SILICON 0103 - sắt silíc mangan (80kg/thùng)
Fero Silic Mangan ( FeSiMn ) dạng cục, hàm lượng Mn = 65%, Si = 17%. Dùng trong công nghiệp luyện kim. Hàng chưa qua sử dụng. Hàng đóng gói trọng lượng tịnh 1,000kg/bao, Tổng số: 140 bao
Fero Silico Manganese dạng cục không đồng nhất dùng làm nguyên liệu để luyện thép. Hàng mới 100%. Silico Manganese 60/14 grade. Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Ferro Silicon Manganese dạng cục , hàm lượng Mn=60%, Si=14%, dùng trong công nghiệp luyện kim
Hợp kim sắt silic mangan 56-17, dạng bột cỡ 0-3mm 90% min hàng mới 100%
Nguyên liệu để luyện thép. Hợp kim Fero-Silic-Mangan dạng cục không đồng nhất. Hàng mới 100%. Thành phần: Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Nguyên liệu để luyện thép-Hạt Fero-silic-Mangan(Mn:60% Min,Si:14% Min,C:2.5%Max,P:0.3%Max,S:0.03%Max)(mới 100%) .
SILICON MANGANESE (Phụ gia sản xuất thép)
Fero Silic Mangan ( FeSiMn ) dạng cục, hàm lượng Mn = 65%, Si = 17%. Dùng trong công nghiệp luyện kim. Hàng chưa qua sử dụng. Hàng đóng gói trọng lượng tịnh 1,000kg/bao, Tổng số: 140 bao
Fero Silico Manganese dạng cục không đồng nhất dùng làm nguyên liệu để luyện thép. Hàng mới 100%. Silico Manganese 60/14 grade. Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Nguyên liệu để luyện thép. Hợp kim Fero-Silic-Mangan dạng cục không đồng nhất. Hàng mới 100%. Thành phần: Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Nguyên liệu để luyện thép-Hạt Fero-silic-Mangan(Mn:60% Min,Si:14% Min,C:2.5%Max,P:0.3%Max,S:0.03%Max)(mới 100%) .
Fero Silico Manganese dạng cục không đồng nhất dùng làm nguyên liệu để luyện thép. Hàng mới 100%. Silico Manganese 60/14 grade. Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Nguyên liệu để luyện thép. Hợp kim Fero-Silic-Mangan dạng cục không đồng nhất. Hàng mới 100%. Thành phần: Mn:60% min; Si:14% min; C:2.5% max; P: 0.3% max; S:0.03% max. Size: 20-50mm (90%min)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép