cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó
Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó.
Phế liệu sắt, thép
Ba vớ phế liệu
Ba vớ phôi, tiện phay( bằng sắt)
Ba vớ sắt (Sắt phế liệu)
Inox 301 phe lieu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Inox phế liệu SUS301 CSO-1/2H PLATE, SLIDER 3
Inox phế liệu SUS304CSP- 3/4H TO.2*67*C
Inox phế liệu SUS304CSP-1/2H
Inox phế liệu SUS304CSP-3/4H TO.2*150*C
INOX PHÊ LIÊU: SUS304- 2B
INOX PHÊ LIÊU: SUS304- 2P
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP - 1/2H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP - H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP- 1/2H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP -3/4H
INOX PHÊ LIÊU: SUS430 - 2B
Mạt sắt phế liệu
Mạt sắt phế liệu thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn
Phế Liệu ( sắt vụn,mảnh vụn)
Phế liệu (Sắt vụn)
Phế liệu (Sắt vụn,mảnh vụn)
phế liệu đầu tua vít hư (dạng ảnh vở )
Phe lieu Sat
Phế liệu sắt hỏng
Phế liệu sắt không gỉ
Phế liệu thép
Phế liệu thép (dạng vụn)
Phế liệu thép không rỉ (dạng vụn)
Phoi Inox phế liệu loại bỏ từ SX
Phoi sắt (Iron sắt)
Phôi sắt (Iron sắt)
Phôi sắt (Iron waste)
Phoi sắt phế liệu ( Iron sắt)
Phoi sắt phế liệu (Iron sắt)
Phoi sắt phế liệu (Iron waste)
PHOI SAT PHE LIEU (MANH VUN VA BOT) PHế LIệU ĐƯợC THảI RA Từ QUá TRìNH SảN XUấT
PHOI SắT PHế LIệU (SợI XOằN Và BộT)( PL ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SX Và ĐƯợC Là
PHOI SắT PHế LIệU (SợI XOắN Và BộT)(PL ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SX Và DC LàM Sạ
Phoi sắt phế liệu loại bỏ từ quá trình SX
Phoi sắt phế liệu loại bỏ từ SX
PHOI SAT PHE LIEU(MANH VUN VA BOT)(TấT Cả PHế LIệU ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH Sả
PHOI SắT TIệN PHế LIệU ( SợI XOắN Và BộT) ( pl ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SX Và Đ
PHOI SắT TIệN PHế LIệU (SợI XOắN Và BộT) (Pl ĐƯợC LOạI Từ QUá TRìNH SX Và ĐƯợC L
Phoi sắt tiện phế liệu (sợi xoắn và bột)(pl được loại ra từ quá trình sx và được
PHOI SắT TIệN PHế LIệU(SợI XOắN Và BộT) (PL ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SảN XUấT V
phoi sắt tiện thải
phôi sắt vụn phế liệu
phôi sắt vụn phế liệu dạng sợi
Phoi sắt vụn phế liệu loại bỏ từ SX
PHOI THEP PHE LIEU
Phôi thép phế liệu
phoi thep phế liệu (sợi xoắn và bột )( pl được loại ra từ quá trình sx và được l
PHOI THéP PHế LIệU (SợI XOắN Và BộT)(PL ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SX Và ĐƯợC LàM
Phoi thep phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
phoi thép phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Phoi thép phế liệu loại bỏ từ SX
Phoi thép phế liệu thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn
Phoi thép phế liệu(sợi xoắn và bột)( Pl được loại ra từ quá trình sản xuất và đư
phôi thép tiện phế liệu
PHOI THéP TIệN PHế LIệU ( SợI XOắN Và BộT ) ( TấT Cả PHế LIệU ĐƯợC LOạI RA Từ QU
Phoi thép tiện phế liệu ( Sợi xoắn và bột) ( phế liệu được loại ra từ quá trình
PHOI THéP TIệN PHế LIệU ( SợI XOắN Và BộT) (PL ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SX Và Đ
phoi thep tien phe lieu ( soi xoan va bot) pl duoc loai ra tu qua trinh san xuat
phoi thép tiện phế liệu ( sợi xoắn và bột) pl được loại ra từ quá trình sản xuất
phoi thep tien phe lieu ( soi xoan va bot) pl duoc loai ra tu qua trinh sx va du
PHOI THéP TIệN PHế LIệU (SợI SOắN Và BộT)(PL ĐƯợC LOạI Từ QUá TRìNH SX Và ĐƯợC L
Phoi thép tiện phế liệu (sợi xoắn và bột ) (PL được loại từ quá trình sx và được
PHOI THEP TIEN PHE LIEU (SOI XOAN VA BOT) (PL DUOC LOAI RA TU QUA TRINH SX VA DU
Phoi thép tiện phế liệu (sợi xoắn và bột) (PL được loại ra từ quá trình sx và đư
PHOI THéP TIệN PHế LIệU (SợI XOắN Và BộT) PHế LIệU ĐƯợC THảI RA Từ QUá TRìNH SảN
Phoi thép tiện phế liệu (sợi xoán và bột)(được loại ra từ quá trình sản xuất và
Phôi thép tiện phế liệu (sợi xoán và bột)(được loại ra từ quá trình sản xuất và
phôi thép tiện phế liệu(dạng phôi )
PHOI THEP TIEN PHE LIEU(SOI SOAN VA BOT)PHE LIEU DUOC LOAI RA TU SAN XUAT VA DUO
Phoi thép tiện phế liệu(sợi xoắn và bột)(PL được loại ra từ quá trình sản xuất v
PHOI THEP TIEN PHE LIEU(SợI XOắN Và BộT)PHế LIệU ĐƯợC LOạI RA Từ QUá TRìNH SảN
Phoi thép, phoi sắt phế liệu
Phoi tiện (sắt)
Phoi tiện sắt phế liệu
Sắt bào phế liệu
Sắt bazớ phế liệu
Sắt đầu phôi phế liệu
Sắt miếng phế liệu
Sắt phế liệu ( Ba vớ )
SAT PHE LIEU ( day dai, ton hong, phoi tien)
Sắt phế liệu ( thu hồi sau sản xuất,dạng vụn )
Sắt phế liệu (mảnh vụn sắt phế liệu)
Sắt phế liệu (mảnh vụn)
sat phe lieu (manh vun, phoi tien)
Sắt phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
SắT PHế LIệU : SCC-GX-K2 BLL PR AMR
Sắt phế liệu dạng bavia đột dập
Sắt phế liệu dạng lò xo
Sắt phế liệu dạng mảnh vụn. hàng để trần
Sắt phế liệu dạng phoi
Sắt phế liệu dạng trục
Sắt phế liệu dạng vụn
Sắt phế liệu lò xo
Sắt phế liệu loại 1
Sắt phế liệu loại 1(gồm các vỏ phi sắt phế liệu)
Sắt phế liệu loại 2
Sắt phế liệu loại 2, thu được trong quá trình sản xuất
Sắt phế liệu PLATE, BASE 2
Sắt phế liệu SCC-GX-K2 BLL PR ARML
Sắt phế liệu SCC-GX-K2 DEV GEAR PLATE BLL
Sắt phế liệu SECC-GX-K2
Sắt phế liệu SPCC-SD
Sắt phế liệu SPTE DR9
Sắt phế liệu SPTE T3CA 5.6/5.6
Sắt phế liệu SPTE TO.3*164*C
Sắt phế liệu thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn
SắT PHế LIệU: SCC-GX-K2 DEV GEAR PLATE BLL
SĂT PHÊ LIÊU: SECC-GX-K2
SĂT PHÊ LIÊU: SECC-GX-K3
SĂT PHÊ LIÊU: SPCC - SD
SắT PHÊ LIÊU: SPCC - SD
SĂT PHÊ LIÊU: SPTE - DR9
SĂT PHÊ LIÊU: SPTE TO.3*70*C
SắT PHế LIệU: SPTE TO.3*70*C
SĂT PHÊ LIÊU: SPTO TO.3*164*C
SắT PHế LIệU: SPTO TO.3*164*C
SĂT PHÊ LIÊU:SCC-GX-K2 BLL PR ARM L
SĂT PHÊ LIÊU:SCC-GX-K2 DEV GEAR PLATE BLL
Sắt thép phế liệu (dạng dải biên)
Sắt thép phế liệu (dạng ống)
Sắt vụn phế liệu (ba zớ)
Thép phế liệu (dạng phoi tiện) - loại 3
thep phe lieu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
thép phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Thép phế liệu dạng phôi bào, dây đai
Thép phế liệu sau quá trình sản xuất
Thép Phế Liệu(Dăm Bào)
Thép Phế Liệu(Mảnh vụn)
Thép phế liệu: gồm các mảnh vụn của sắt thép thu hồi trong quá trình sản xuất.
Thép phế liệu: gồm phế liệu và các mảnh vụn của sắt thép thu hồi trong quá trình sản xuất.
THOI THEP PHE LIEU
Vụn thép mạ kẽm phế liệu
Inox phế liệu SUS304CSP- 3/4H TO.2*67*C
Inox phế liệu SUS304CSP-3/4H TO.2*150*C
INOX PHÊ LIÊU: SUS304- 2B
INOX PHÊ LIÊU: SUS304- 2P
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP - 1/2H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP - H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP- 1/2H
INOX PHÊ LIÊU: SUS304CSP -3/4H
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép