cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
Thép cuộn cán nóng không hợp kim, không phủ mạ tráng, đã ngâm tẩy gỉ
Thép không hợp kim,cán nóng, dạng cuộn, chiều rộng trên 600mm, chiều dày từ 4.75mm trở lên, mặt cắt ngang hình chữ nhật đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đã ngâm tẩy gỉ. Kích cỡ tương ứng (6.0 x 1160)mm x cuộn; (5.2 x 990)mm x cuộn; (5.0 x 1219)mm x cuộn.
Thép cuộn cán nóng không hợp kim, không phủ mạ tráng, đã ngâm tẩy gỉ (Hot Rolled steer sheet In Coil, Pickled And Oiled JIS G3113 SHPH440), 6.0mm x 1160mm x coil; Thép cuộn cán nóng không hợp kim, không phủ mạ tráng, đã ngâm tẩy gỉ (Hot Rolled Steel Sheet In Coil, Pickled And Oiled Cust MY17), 5.2mm x 990mm x coil; Thép cuộn cán nóng không hợp kim, không phủ mạ tráng, đã ngâm tẩy gỉ (Hot Rolled Steel Sheet In Coil, Pickled And Oiled JIS G3131 SPHC), 5.0mm x 1219mm x coil
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép