cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
Thép cán nóng dạng cuộn (không hợp kim, chưa tráng, phủ, mạ sơn) Quy cách: (3-4)mm x 1500 mm
Thép cán nóng dạng cuộn, đã ngâm dầu, tẩy gỉ, chưa sơn tráng, phủ mạ, loại SS400 (kích thước 1.30-6.00mm x 829-1405mm x cuộn). Hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.15 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.40 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.70 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.90 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng không mạ 3.5mm*914mm(STEEL GRADE HR SHEET COIL MILLEDGE SPFH-590LW HR)
Thép cuộn cán nóng không mạ 4.9mm*1345 mm(STEEL GRADE HR SHEET COIL MILLEDGE SPFH-590LW )
Thép cuộn cán nóng SS400-B ( 3.8mmx1.500mmxC) ( 48.23 MTS - 2 COILS) không hợp kim, chưa phủ , chưa mạ, chưa tráng.
Thép cuộn cán nóng, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn, chưa qua sử dụng, loại 2. Kích cỡ:(1.2-6.0mm)x(800-1500mm)x (cuộn)
Thép cuộn cán nóng, không phủ mạ, không hợp kim, dày 3mm, khổ 1500mm, tiêu chuẩn JIS G3101 SS400. Hàng mới 100%,
Thép không hợp kim , cán nóng dạng cuộn, chưa tráng phủ mạ sơn, mới 100%, kích cỡ :1.50mm-3.20mm x 730mm-1580mm
Thép tấm cán nóng dạng cuộn , hàng không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn , mới 100% . KT : ( 3.2-4.5 )mm x (610-1200) mm x coils
Tôn nóc hình chữ nhật. cán nóng không hợp kim, không tráng phủ, dùng trong sửa chữa container.kích thước: 3.0x407x2300mm. Hàng mới 100%.
Thép cán nóng dạng cuộn (không hợp kim, chưa tráng, phủ, mạ sơn) Quy cách: (3-4)mm x 1500 mm
Thép cán nóng dạng cuộn, đã ngâm dầu, tẩy gỉ, chưa sơn tráng, phủ mạ, loại SS400 (kích thước 1.30-6.00mm x 829-1405mm x cuộn). Hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.15 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.40 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.70 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng 3.90 x 1500mm chưa qua tráng phủ sơn mạ, không hợp kim, tiêu chuẩn JIS G3131 SPHC, hàng mới 100%
Thép cuộn cán nóng SS400-B ( 3.8mmx1.500mmxC) ( 48.23 MTS - 2 COILS) không hợp kim, chưa phủ , chưa mạ, chưa tráng.
Thép cuộn cán nóng, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn, chưa qua sử dụng, loại 2. Kích cỡ:(1.2-6.0mm)x(800-1500mm)x (cuộn)
Thép cuộn cán nóng, không phủ mạ, không hợp kim, dày 3mm, khổ 1500mm, tiêu chuẩn JIS G3101 SS400. Hàng mới 100%,
Thép không hợp kim , cán nóng dạng cuộn, chưa tráng phủ mạ sơn, mới 100%, kích cỡ :1.50mm-3.20mm x 730mm-1580mm
Thép tấm cán nóng dạng cuộn , hàng không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn , mới 100% . KT : ( 3.2-4.5 )mm x (610-1200) mm x coils
Tôn nóc hình chữ nhật. cán nóng không hợp kim, không tráng phủ, dùng trong sửa chữa container.kích thước: 3.0x407x2300mm. Hàng mới 100%.
Thép không hợp kim , cán nóng dạng cuộn, chưa tráng phủ mạ sơn, mới 100%, kích cỡ :1.50mm-3.20mm x 730mm-1580mm
Thép tấm cán nóng dạng cuộn , hàng không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn , mới 100% . KT : ( 3.2-4.5 )mm x (610-1200) mm x coils
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép