cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
Thép tấm đóng tàu
Thép không hợp kim, dạng tấm, cán nóng, bề mặt đã được tráng thô, lớp này có tác dụng bảo vệ bề mặt (chống gỉ) trong quá trình vận chuyển, chiều rộng trên 600mm, chiều dày tương ứng là 8mm và 10mm.
Thép không hợp kim, dạng tấm, cán nóng, bề mặt đã được tráng thô, lớp này có tác dụng bảo vệ bề mặt (chống gỉ) trong quá trình vận chuyển, chiều rộng 1500mm, chiều dày tương ứng là 5mm, 6mm và 8,8mm.
Sắt tấm dạng không cuộn, được cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng tiêu chuẩn CCS-A (10 x 2000 x 8000) mm (hàng mới 100%)
Tấm thép không hợp kim, được cán phẳng, có chiều rộng 1500mm được cán nóng, chưưa phủ, mạ hoặc tráng, kích thước (1500 x 6000 x8)mm, mới 100%
Thép cán nóng dạng tấm , kích cỡ : 3.0-15.0mm x 1000-2000mm x 1500-3500mm . Thép không hợp kim không tráng phủ mạ , hàng không quy chuẩn .
Thép cán nóng dạng tấm(không phủ, mạ, tráng không hợp kim. Hàng có qui cách không qui chuẩn 5,56- 12,72mmx1219mmx1730-3048mm
Thép tấm 10x1525x6096mm, (07 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.
Thép tấm 10x2438x6096mm, (09 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.
Thép tấm 7x2438x6096mm, (02 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.
Thép tấm 8x2438x6096mm, (05 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.
Thép tấm 9x1524x6096mm (SS400), (02 Tấm). hép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.(Hàng mới 100%)
Thép tấm 9x1524x6096mm, (01 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.(Hàng mới 100%)
Thép tấm 9x1525x6096mm, (03 Tấm). Thép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.
Thép tấm cán nóng, không hợp kim chưa tráng phủ mạ A516 Gr70N (10mm x 2438mm x 9144mm) Hàng mới 100%
Thép tấm cán nóng. Hiệu Hardox 400 loại 6x 2000 x 5800 mm. Thép không hợp kim. Hàng mới 100%.
Thép tấm cáng nóng không hợp kim chưa tráng, phủ, mạ 10 x 2400 x 9000mm ( 10 tấm )
Thép tấm không hợp kim cán nóng 10 x 1800 x 6000mm (chưa phủ sơn,mạ,tráng plastic,hàm lượng C<0.6%) không gia công quá mức cán nóng ASTM A6/A6M-97 (Hot Rolled Cut Sheets).Hàng mới 100%
Thép tấm không hợp kim, được cán nóng, chưa phủ mạ dùng làm bồn áp lực (10mm x 1829 mm x 6096 mm) ASTM A283-C
Thép tấm sx bánh răng 5.7*1220*2460 mm
Thép tấm sx bánh răng 7.0*1524*3048mm
Thép tấm sx bánh răng 7.1*1500*3000mm
Thép tấm sx bánh răng 7.2*1524*3048 mm
Thép tấm, không hợp kim, cán nóng, chưa ngâm tẩy gỉ, chưa tráng phủ mạ, loại SS400, A0000J5FL 101, kích thước: 7x1524x6096 (mm) - 08 tấm, hàng mới 100%
Tấm thép không hợp kim, được cán phẳng, có chiều rộng 1500mm được cán nóng, chưưa phủ, mạ hoặc tráng, kích thước (1500 x 6000 x8)mm, mới 100%
Thép tấm 9x1524x6096mm (SS400), (02 Tấm). hép không hợp kim, cán nóng chưa tráng phủ mạ, chưa sơn, chưa gia công định hình.(Hàng mới 100%)
Thép tấm cán nóng. Hiệu Hardox 400 loại 6x 2000 x 5800 mm. Thép không hợp kim. Hàng mới 100%.
Thép tấm cáng nóng không hợp kim chưa tráng, phủ, mạ 10 x 2400 x 9000mm ( 10 tấm )
Thép tấm không hợp kim cán nóng 10 x 1800 x 6000mm (chưa phủ sơn,mạ,tráng plastic,hàm lượng C<0.6%) không gia công quá mức cán nóng ASTM A6/A6M-97 (Hot Rolled Cut Sheets).Hàng mới 100%
Thép tấm sx bánh răng 5.7*1220*2460 mm
Thép tấm, không hợp kim, cán nóng, chưa ngâm tẩy gỉ, chưa tráng phủ mạ, loại SS400, A0000J5FL 101, kích thước: 7x1524x6096 (mm) - 08 tấm, hàng mới 100%
Sắt tấm dạng không cuộn, được cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng tiêu chuẩn CCS-A (10 x 2000 x 8000) mm (hàng mới 100%)
Thép cán nóng dạng tấm , kích cỡ : 3.0-15.0mm x 1000-2000mm x 1500-3500mm . Thép không hợp kim không tráng phủ mạ , hàng không quy chuẩn .
Thép tấm cán nóng. Hiệu Hardox 400 loại 6x 2000 x 5800 mm. Thép không hợp kim. Hàng mới 100%.
Thép tấm, không hợp kim, cán nóng, chưa ngâm tẩy gỉ, chưa tráng phủ mạ, loại SS400, A0000J5FL 101, kích thước: 7x1524x6096 (mm) - 08 tấm, hàng mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép