cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
THéP CáN NGUộI DạNG CUộN( 0.3x914 MM x C)- MớI 100%
Thép cuộn cán nguội, không hợp kim, chưa phủ mạ tráng, hàng mới 100% : 0.45mm x 1200mm x C
Thép không hợp kim đuợc cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội dạng cuộn chưa tráng phủ mạ. Kích thuớc: 0.30mm x 1219mm x C
Thép lá cán nguội dạng cuộn không hợp kim. chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. Hàm lượng Carbon 0.06%. (0.30mm X Width >600mm). Mới 100%.
Thép lá không hợp kim dạng cuộn được cán nguội chưa phủ mạ. QC: 0.13mm x 880mm x C
Thép cuộn cán nguội, không hợp kim, chưa phủ mạ tráng, hàng mới 100% : 0.45mm x 1200mm x C
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép